Інформація про новину
  • Переглядів: 342
  • Дата: 16-06-2022, 23:11
16-06-2022, 23:11

33. Рухи організмів

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  32. Періодичність. Циклічність
Наступна сторінка:   34. Пристосування організмів до гравіт...

Поміркуйте

Чим відрізняється рухливість живих і неживих об'єктів?

Пригадайте

Що таке рух?

Які рухи рослин і тварин вам відомі?

Рух як властивість живого

У живій природі ми часто спостерігаємо різноманітні рухи. Завдяки цьому процесу організми можуть переміщуватися у сприятливі умови для життєдіяльності, орієнтуватися в просторі, будувати гнізда, передавати умовні соціальні сигнали, підтримувати чистоту тіла тощо. Рух тварин є активним і цілеспрямованим процесом. Це означає, що організми для досягнення власних цілей витрачають енергію, яку потім потрібно буде поповнити. Слід зазначити, що процес руху властивий організмам на будь-якому рівні організації.

Рухи рослИн

Для рослин характерний пасивний рух, що значно відрізняється від активних рухів тварин. Утім є винятки. Приміром, хламідомонада — одноклітинна водорість, яка рухається за допомогою довгих виростів на тілі — джгутиків (мал. 33.1).

Одним із видів рухів рослин є верхівковий ріст — це ріст пагонів і коренів у довжину (мал. 33.2). Він зумовлений нерівномірним наростанням клітин і є необмеженим. Завдяки зонам росту пагони стають вищими, а корінь заглиблюється у ґрунт.

Багато рослин розкривають свої квітки вдень, а закривають уночі. Ці рухи також зумовлені впливом Сонця. За високого рівня освітленості квітка відкривається, а коли світла не вистачає — закривається. А ще квітки можуть розкриватися й закриватися внаслідок струсу, коли на них сідає комаха. У венериної мухоловки видозмінений листок. Цей ловчий апарат рослини-хижака виконує цілеспрямовані рухи. На листковій пластинці є чутливі волоски: варто комасі лише доторкнутися — листок швидко закриється. Рослина «вполювала» здобич (мал. 33.3, с. 96).

Виокремлюють колові або коливальні рухи рослин, як-от: обвивання навколо опори пагонів ліан чи вусиків гороху (мал. 33.4, с. 96). Такі рухи забезпечуються зміною швидкості росту клітин у в’юнких стеблах.

Разом із дорослими

Посадіть на підвіконні одночасно насінини декількох рослин (помідори, огірки, капуста, редиска, горох, квасоля тощо). Порівняйте швидкість їхнього проростання та швидкість росту їхніх пагонів. Робіть вимірювання через повні проміжки часу та заповнюйте порівняльну таблицю. За можливості зробіть фото-звіт.

РухИ ТВарИн

Тваринам притаманний переважно активний рух, який забезпечує розвиток органів чуття, пошук їжі та її захоплення, розселення, розмноження тощо.

Рухи тварин дуже різноманітні. У таблиці 3 наведено найпоширеніші способи руху тварин.

Про рухи клітин та одноклітинних організмів ви можете ознайомитись, скориставшись інформацією під QR-кодом на початку параграфа.

Запитання для повторення й засвоєння

1. Що таке рух? Які особливості руху рослин і тварин?

2. Як довести, що рослини ростуть верхівкою стебла та кінчиком кореня?

3. Що станеться, якщо тварини не зможуть активно рухатися?

Ключова ідея

Рух організмів — це процес зміни просторового розташування тіла відносно інших тіл. Рух одноклітинних організмів забезпечується здебільшого джгутиками. Для рослин характерний пасивний рух, оскільки вони ведуть прикріплений спосіб життя. Активні рухи тварин — це біг, ходьба, стрибки, повзання, плавання, політ, риття тощо.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  32. Періодичність. Циклічність
Наступна сторінка:   34. Пристосування організмів до гравіт...^