Інформація про новину
  • Переглядів: 327
  • Дата: 16-06-2022, 23:14
16-06-2022, 23:14

38. Рух і взаємодія частинок речовини. Агрегатні стани речовин

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  37. Прості Механізми
Наступна сторінка:   39. Дифузія. Дифузія в організмах

Поміркуйте

Чи рухаються атоми й молекули? Чи залежать від цього властивості речовин, які з них складаються?

Пригадайте

Із чого утворені всі тіла навколо нас?

Які речовини називають простими, а які — складними?

Наведіть приклади природних речовин і речовин, створених людиною.

У яких агрегатних станах можуть перебувати речовини?

Рух частинок речовини

Як ви вже знаєте, усі тіла утворені з речовин. А речовини складаються з молекул та атомів. Ці мікроскопічні частинки безперервно рухаються, не зупиняючись ані на мить. У різних речовинах вони рухаються по-різному, і від відстаней між частинками залежить агрегатний стан речовин (38.1).

Твердий агрегатний стан

У твердому агрегатному стані частинки речовин розташовані дуже близько одна до одної. Вони міцно зв’язані між собою, а тому майже не рухаються (мал. 38.1а). Усім твердим речовинам властиві певна форма й об’єм. Прикладами речовин, які за звичайних умов перебувають у твердому агрегатному стані, є залізо, олово, графіт, цукор, кухонна сіль тощо. Форму твердого тіла можна змінити, але його об’єм залишиться незмінним.

Дослід

Заповніть склянку водою приблизно наполовину і позначте маркером рівень води. Опустіть у воду шматок дроту або цвях. Знову позначте рівень води. Вийміть дріт (цвях) і зігніть його. Знову занурте у воду. Як змінився рівень води у склянці? Про що це свідчить?

Рідкий агрегатний стан

У рідкому агрегатному стані частинки речовини слабко з’єднані між собою, а відстані між ними більші, ніж у твердих речовинах (мал. 38.16). У рідинах частинки можуть рухатися одна відносно одної. Саме тому всім рідинам властива текучість: вони завжди набувають форми посудини, у яку їх налили

(мал. 38.2). Речовини в рідкому стані не зберігають форму, але їх об’єм залишається незмінним.

Прикладами речовин, які за звичайних умов перебувають у рідкому агрегатному стані, є вода, олія, спирт, оцет тощо.

Газоподібний агрегатний стан

У газах відстані між частинками набагато більші, ніж у рідинах і твердих речовинах (мал. 38.1в). Саме тому частинки газів можуть вільно рухатися й переміщуватися на значні відстані. Підтвердженням цьому є рух повітря, яке складається з газоподібних речовин (пригадайте, яких саме).

Гази не зберігають своєї форми й завжди займають увесь наданий їм об’єм. Так, гелій набуває форми кульки, яку ним наповнили (мал. 38.3).

Зміни агрегатних станів

Залежно від умов, одна й та сама речовина може перебувати в різних агрегатних станах. Із підвищенням температури швидкість руху частинок речовини зростає, відстані між ними збільшуються, тобто змінюється агрегатний стан речовини. І навпаки, під час охолодження відстані між частинками зменшуються, їхній рух уповільнюється, що приводить до зміни агрегатного стану речовини.

Якщо тверду речовину нагріти до певної температури, то вона перетвориться на рідину. Для льоду ця

температура становить 0 °С, а для заліза--+1538 °С.

Якщо нагріти рідину до кипіння, то вона перетво-

риться на газ. Так, вода за 100 °С перетворюється на водяну пару (мал. 38.4).

Під час поступового охолодження газоподібні речовини спочатку стають рідкими, а потім — твердими.

Дізнайтеся більше

Деякі тверді речовини можуть переходити в газоподібний агрегатний стан і без нагрівання. До таких речовин належить лід. Його випаровування можна спостерігати в побуті: випрана білизна висихає навіть у люті морози.

ЗапИтання для повторення й засвоєння

1. Поясніть, у чому відмінність між твердим, рідким і газоподібним станами речовини.

2. Схарактеризуйте властивості твердих тіл, рідин і газів.

3. Що потрібно зробити для того, аби речовина змінила свій агрегатний стан із твердого на рідкий?

4. Що потрібно зробити для того, щоб речовина змінила свій агрегатний стан із газоподібного на рідкий?

5*. Пригадайте, які речовини використовують під час приготування їжі. Опишіть три з них за планом:

1) агрегатний стан; 2) прозорість; 3) колір; 4) запах;

5) здатність розчинятися у воді.

Ключова ідея

У різних речовинах атоми й молекули рухаються по-різному, від чого залежить агрегатний стан речовини.

У твердому стані частинки речовин розташовані близько одна до одної, вони міцно з'єднані між собою, а тому майже не рухаються. Усі тверді речовини мають певну форму й об'єм.

У рідкому стані відстані між частинками більші, отже вони можуть рухатися. Рідини зберігають об'єм, а їхня форма залежить від форми посудини.

Частинки в газах можуть вільно рухатися, тому газоподібні речовини не зберігають форми й займають увесь наданий їм об'єм.

Із підвищенням температури швидкість руху частинок речовин збільшується.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  37. Прості Механізми
Наступна сторінка:   39. Дифузія. Дифузія в організмах^