Інформація про новину
  • Переглядів: 230
  • Дата: 16-06-2022, 23:22
16-06-2022, 23:22

49. Зміни агрегатних станів речовини

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  48. Нагрівання. Розширення / стиснення і...
Наступна сторінка:   50. Джерела світла. Сонце. Сонячна енерг...

Поміркуйте

Куди зникають калюжі після дощу?

Звідки береться туман?

Пригадайте

Які агрегатні стани речовини ви знаєте?

Що спільного між льодом, водою та водяною парою?

Агрегатні стани речовини

Ви вже знаєте, що лід, вода та водяна пара складаються з однакових молекул — молекул води. Різниця лише в тому, що вода перебуває в різних станах: твердому, рідкому, газоподібному. Ці стани речовин називають агрегатними (мал. 49.1).

Багато речовин за різних умов можуть перебувати в різних агрегатних станах. За звичайних умов повітря — це газ, а за низької температури — рідина. Залізо за звичайних умов тверде, а за високої температури — рідке.

Плавлення та твердіння

Із вашого досвіду ви знаєте, що речовини можуть змінювати свій агрегатний стан.

Восени калюжі вкриваються кригою, а влітку після дощу такі самі калюжі швидко висихають. Навесні тане сніг. У теплу погоду йде дощ, а в морозну — сніг.

Це приклади зміни агрегатних станів води. Так само можуть змінювати агрегатні стани й інші речовини.

Процес, за якого тверді тіла переходять у рідкий стан, називають плавленням (мал. 49.2). Прикладами плавлення є танення льоду, плавлення металів тощо.

Випаровування та конденсація

Нагрівання рідин спричиняє пароутворення — випаровування з поверхні рідини (мал. 49.3). А за подальшого нагрівання відбувається процес кипіння.

Якщо газ або пару охолоджувати, то, зазвичай, спочатку газ конденсується — перетворюється на рідину (мал. 49.4)

Охолодження перетворює рідину на тверде тіло: відбувається твердіння, або кристалізація (мал. 49.5).

Агрегатний стан багатьох речовин залежить від температури.

Дізнайтеся більше

Іноді перехід із твердого стану в газоподібний може минати рідкий стан. Такий процес називають сублімацією. Наприклад, тверда вуглекислота (її ще називають «сухий лід») за температури -70 °С й атмосферного тиску випаровується без переходу в рідкий стан, тобто сублімується.

Перехід із газоподібного стану у твердий називають десублімацією.

Процеси переходу води у різні агрегатні стани

Проектна діяльність

Створіть лепбук про зміни агрегатних станів речовин у природі та побуті.

Запитання для повторення й засвоєння

1. Що необхідно зробити, щоб конденсувалася водяна пара?

2. Що потрібно зробити, щоб перетворити воду на лід?

3. Як потрібно змінити температуру, щоб розпочався процес випаровування?

4. У якому стані перебувають речовини в морозиві? Завдяки якому процесу воно утворюється під час приготування?

5*. Проведіть дослідження зміни агрегатних станів харчових продуктів і заморозьте фруктовий сік або молоко з допомогою дорослих. Опишіть або сфотографуйте зміни, які при цьому відбулися.

Ключова ідея

Багато речовин за різних умов можуть перебувати в різних агрегатних станах. Речовини змінюють агрегатний стан за певних умов: нагрівання, охолодження. За підвищення температури відбуваються процеси плавлення, пароутворення й кипіння. А за зниження температури - твердіння або кристалізація.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  48. Нагрівання. Розширення / стиснення і...
Наступна сторінка:   50. Джерела світла. Сонце. Сонячна енерг...^