Інформація про новину
  • Переглядів: 189
  • Дата: 16-06-2022, 23:39
16-06-2022, 23:39

73. Види і джерела енергії. Перетворення енергії в живій і неживій природі

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  72. Електричні явища у природі й житті л...
Наступна сторінка:   74. Закон збереження і перетворення ене...

Поміркуйте

До якого виду енергії належать продукти харчування?

Пригадайте

Які види енергії ви знаєте?

Які джерела енергії належать до відновлюваних, а які — до невідновлюваних?

ВИдИ та джерела енергії

Ви вже знаєте, що енергія буває механічна, теплова, електрична, атомна, світлова й звукова. А ще існує хімічна енергія, про яку ви дізнаєтеся в цьому параграфі.

Отримувати енергію ми можемо з різних джерел (мал. 73. 2). Розрізняють джерела відновлювані й невідновлювані. Процес отримання енергії може шкодити довкіллю або бути екологічно чистим.

Перетворення енергії у жИВіЙ

та нежИВій прИроді

Усі процеси в природі відбуваються з перетворенням одного виду енергії на інший.

Рослини для росту використовують енергію Сонця. Вони накопичують її у стеблах і плодах у вигляді різних речовин. Травоїдні комахи й тварини, які харчуються рослинами, використовують цю енергію для своєї життєдіяльності. На травоїдних тварин полюють хижаки. Рештки відмерлих рослин і тварин розкладаються мікроорганізмами і повертаються в ґрунт як поживні речовини (мал. 73.3 і 73.4). Енергія, яка накопичується в речовинах, називається хімічною.

Перетворення різних видів енергії відбувається також і в техніці (мал. 73.5).

Дізнайтеся більше

Відновлюваним та екологічно чистим джерелом енергії є газ водень (H2). Його використовують як пальне для автомобільних двигунів. Викидами у транспортних засобів, що працюють на водні, є водяна пара. Вона не шкодить навколишньому середовищу.

Водень — це екологічно чисте пальне для автомобілів

Ключова ідея

Енергія буває механічна, теплова, електрична, атомна, світлова, звукова, хімічна. Усі процеси в живій і неживій природі відбуваються з перетвореннями одного виду енергії на інший.

Запитання для повторення й засвоєння

1. Для чого потрібна енергія рослинам і тваринам?

2. Звідки рослини і тварини беруть енергію, необхідну для життєдіяльності?

3. Як називається енергія, яка накопичується речовинами?

4. Поясніть, для чого людство використовує різні види енергії.

5. Наведіть 3-5 прикладів перетворення одного виду енергії на інший.

6*. Які джерела енергії ми використовуємо в побуті?

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  72. Електричні явища у природі й житті л...
Наступна сторінка:   74. Закон збереження і перетворення ене...^