Інформація про новину
  • Переглядів: 6176
  • Дата: 16-02-2018, 01:01
16-02-2018, 01:01

Екосистеми

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Чинники живої природи. Угруповання ор...
Наступна сторінка:   Людина - частина природи. Зміни в приро...

Як співіснують різні живі істоти на спільній території? Щоб відповісти на це запитання, учені вивчають не тільки тварин, рослини, гриби, бактерії, а й зв’язки міжними і середовище їхнього життя. Тому в науці з’явивсятермін «екосистема».

• Що таке екосистема

Екосистемою називають сукупність організмів, які мешкають на спільній території в певних умовах середовища існування і взаємодіють між собою. Одні екосистеми можуть існувати без участі людини, тому називаються природними, як-от ліс, лука, річка, озеро, болото(мал. 163, 1, 2). Інші екосистеми створює людина. Цештучні екосистеми, наприклад квітник, акваріум(мал. 163, 3, 4), ставок, поле, сад.

• Який склад екосистеми

Як показано на малюнку 164, екосистема складається з організмів, які взаємодіють між собою, і чинників неживоїприроди, які на них впливають (світло, температура, водата інші). Хоч якими б різними були організми однієї екосистеми, кожний з них виконує в ній певну роль.

Рослини утворюють органічні речовини, використовуючи енергію світлових променів. Цими речовинами вони забезпечують не лише себе, а й інші організми. Томув екосистемі рослини називають утворювачами.

Тварини споживають органічні речовини, створені рослиною, коли поїдають рослини або інших тварин. В екосистемі тварини виконують роль споживачів.

Рослини і тварини, які входять до складу екосистеми, із часом помирають. Рештки відмерлих організмів руйнують

ся і перетворюються на неорганічні речовини завдяки діяльності таких мешканців ґрунту, як деякі комахи,дощові черв’яки, гриби і бактерії та інших. В екосистемівони утворюють групу організмів під назвою руйнівники.

Розглянуті приклади показують взаємозв’язок між різними групами організмів в екосистемі на основі живлення. Одні організми є продуктами живлення для інших. Без цього екосистема не існувала б.

• Роль природних екосистем у природі

та житті людини

Ліси називають «зеленими легенями» планети. Завдяки їм у повітря надходить велика кількість кисню. Коренідерев запобігають руйнуванню ґрунту, а їхні крони дереві кущів затримують шкідливі гази та пил. Цим ліси сприяють очищенню повітря. А це ліс -домівка багатьох організмів.

Пригадай і назви тварин лісу.

Ліс забезпечує людину деревиною, з якої виготовляють різні будівельні матеріали, меблі, папір, тканини тощо.Гриби, горіхи, ягоди, лікарські рослини - теж дари лісу.Чисте лісове повітря добре впливає на органи дихання, атихе шелестіння листя і спів пташок діють заспокійливона нервову систему. Тобто ліс має неабиякий оздоровчийвплив на людину.

Степи, луки, полонини людина використовує для випасання худоби, заготівлі сіна й лікарських рослин.

Прісні водойми (річки та озера) є оселею для багатьох мешканців, а також є джерелом питної води та води длязрошення полів і садів. Їхні мешканці - риби, раки,молюски - цінні продукти харчування.

Люди отримують естетичну насолоду, перебуваючи на прогулянках у природних екосистемах. Їхню красу передають художники, поети, композитори в своїх творах.

• Штучні екосистеми

Крім природних, існують штучні екосистеми: поле, сад, ставок, парк. Їх створює людина задля задоволення власних потреб. Поле, теплицю і сад - для отримання рослинних продуктів харчування, ставок - для розведення риби,

парк - для відпочинку людей. Відомий тобі акваріум -теж штучна екосистема. Це не лише окраса приміщень. Акваріуми створюють також, щоб спостерігати за мешканцями водного середовища, вивчати вплив різних чинниківна них, досліджувати зв’язки між водними організмами.

Важливі для свого харчового раціону овочі, борошно і крупи людина отримує завдяки рослинам. Для цього наполях вона вирощує пшеницю, жито, буряк, соняшник,картоплю, моркву та багато інших рослин.

Рослини, які людина спеціально вирощує для отримання певних продуктів, називають культурними рослинами, а відведені для їхнього вирощування місця - полем, теплицею і садом (мал. 165).

Основними організмами в екосистемі поля є культурні рослини. На їхній ріст і розвиток впливають відомі тобічинники неживої природи: світло, тепло, вологість. Особливезначення має склад ґрунту, з якого культурні рослиниотримують необхідні речовини. Чим більше поживнихречовин містить ґрунт, тим кращим буде врожай.

Пригадай, які ще організми, крім культурних рослин, є в екосистемі поля?

Інші рослини поля - бур’яни, наприклад осот і пирій. Вони перешкоджають нормальному живленню культурних рослин, відбираючи в них воду з поживними речовинами, затінюють посіви, спричиняють вилягання куль-

турних рослин, заважають збиранню врожаю. Тож у догляді за полем людина знищує бур’яни.

В екосистемі поля є й тварини, насамперед комахи, польові миші, хом’яки, ховрахи, які знаходять притулоксеред рослин поля і живляться ними. До тварин полятакож належать мешканці ґрунту - черв’яки, комахи,різні мікроорганізми.

Поміркуй, які зв’язки можуть виникати між рослинами і тваринами поля.

Садом називають насадження дерев і кущів, що тривалий час забезпечує людину їстівними плодами. Висаджування садів - давня традиція українського народу.

Основними організмами саду є рослини. Це фруктові дерева, наприклад яблуні, груші, вишні, сливи, а зкущів - смородина, аґрус, малина. Проте в саду мешкаєчимало і тварин (мал. 166). Це птахи, які полюють накомах шкідників та їхні личинки. Це бджоли, які берутьучасть у запиленні, сонечка, які нищівно атакують попелиць - злісних споживачів соків рослин.

Штучні екосистеми не можуть обійтися без втручання людини. Вона дбає про них, створюючи необхідні умовиіснування.

Екосистема - сукупність організмів, які мешкають на спільній території, взаємодіють між собою та з умовами середовища.

Між організмами екосистеми існують зв’язки, зумовлені отриманням поживних речовин і енергії.

Екосистеми, які існують без втручання людини, називаються природними. Це ліс, степ, озеро, річка.

Штучні екосистеми створює і доглядає людина, наприклад парк, акваріум, квітник, поле, сад та інші.

Здійсни спостереження за екосистемою своєї місцевості, щоб ознайомитися зі складом екосистеми, умовами існування її мешканців і зв’язками між ними. Для цього тобі знадобляться блокнот, ручка, атласи-визначни-ки рослин і тварин, фотоапарат або мобільний телефон з номером.

Дія 1. Обери будь-яку екосистему поблизу своєї школи (чи в іншому місці), вияви її склад.

Дія 2.Склади характеристику екосистеми за планом:

1. Назва екосистеми.

2. Природна чи штучна екосистема.

3. Рослини і тварини, які існують в екосистемі.

4. У яких умовах середовища мешкають організми екосистеми (наприклад,затінене чи освітлене місце, зволожена чи посушлива ділянка)?

5. Які зв’язки між організмами екосистеми вдалося виявити?

6. Чи зазнає екосистема впливу людини? Якщо так, то запиши, які змінивідбулися в екосистемі в результаті діяльності людини.

Що ти можеш сказати про свій вплив на екосистему? Якщо матимеш змогу, під час спостереження сфотографуй мешканців екосистеми.

Дія 3. Підготуй розповідь про екосистему і презентуй її у класі.

1. Із чого складається екосистема?

2. Яка роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах?

3. Чи правильним є вислів «Рослини годують усіх»? Відповідьобґрунтуй.

4. Наведи приклади природних екосистем. Яке вони мають значення у природі та житті людини?

5. Наведи приклади штучних екосистем. Для чого їх створюєлюдина?

6*. Які зв’язки існують між організмами в екосистемі поля, лісу? Запиши приклади організмів цих екосистем, які належать доутворювачів, споживачів і руйнівників.

«Вирощування найвищої бобової рослини»

Мета: з’ясувати умови, за яких можна виростити найвищу бобову рослину (наприклад, квасолю, горох, сою)

УВАГА! Робота над проектом триватиме кілька тижнів і включатиме проведення експерименту. У ньому ви використаєте пророщені рослини, які отримаєте у вчителя.

Уважно прочитайте інформацію, що наведена нижче. Вона стане у пригоді під час виконання цього проекту.

Відомо, що для росту рослин необхідні певні умови. Наприклад, одні рослини краще ростуть за яскравого освітлення, інші - у затінку, хтосьпотребує значного зволоження ґрунту, а комусь підходять посушливі умовизростання.

Вам необхідно з’ясувати, які умови необхідно створити, щоб виростити найвищу бобову рослину. Допоможе в цьому експеримент. Для йогопроведення вашій групі необхідно обрати чинники неживої природи (світло,ґрунт, вода) і дослідити їхній вплив на ріст рослини.

Щоб спланувати експеримент, повторіть особливості цього методу пізнання природи за параграфами 2 і 3. Під час експерименту спостерігайтеза рослиною, вимірюйте її висоту. Фіксуйте результати у таблицях, робітьфотографії та необхідні підписи до них (коли зроблено фотографію, що наній зафіксовано). Зробіть висновок, за яких умов ви виростили найвищурослину. Результати виконання проекту представте у формі мультимедійноїпрезентації.

Організувати роботу вашої групи над проектом допоможе пам’ятка «Як працювати над навчальним проектом у групі», що міститься на сторінці 4цього підручника.

Перед представленням проекту, обговоріть у групі, чи вдалося виконати всі заплановані завдання і досягти мети проекту.

Оцініть свій внесок у роботу групи.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Чинники живої природи. Угруповання ор...
Наступна сторінка:   Людина - частина природи. Зміни в приро...^