Інформація про новину
  • Переглядів: 1400
  • Дата: 17-06-2022, 09:02
17-06-2022, 09:02

Підручник "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

Категорія: Природознавство, Підручники

Попередня сторінка:  Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Ша...
Наступна сторінка:   Підручник "Природничі науки" 5 клас За...

 Рік видання: 2022

 Видавництво: "Ранок"

 Автори: Рудич М. В., Щербина В. М., Ненашев І. Ю., Ворона З. М.


 

Зміст

1. Сонячна система

2. Земля як система

3. Явища й об'єкти природи

4. Біорізноманіття

5. Людина як система

6. Методи наукових досліджень

7. Кількісні та якісні ознаки об’єктів і явищ природи

8. Класифікації

9. Моделювання

10. Інфографіка. Карти

11. Фізична величина

12. Вимірювання

13. Прикладне значення природничих наук

14. Атоми. Молекули. Речовини. Різноманітність речовин

15. Поширеність атомів різних видів у природі

16. Матеріальні та віртуальні. Моделі структурних частинок речови ...

17. Розчини. Суспензії

18. Чисті речовини та суміші. Розділення сумішей

19. Очищення води

20. Рух і спокій. Відносність руху

21. Швидкість руху. Види рухів. Рекорди швидкості в природі та те ...

22. Взаємодія. Сила. Графічне зображення сили

23. Явище інерції. Інертність

24. Маса. Сила тяжіння

25. Припливи та відпливи

26. Деформації. Пружність. Пластичність. Крихкість

27. Сила пружності

28. Вага. Невагомість

29. Тертя. Види тертя. Сила тертя

30. Опір середовища

31. Рух у природі й техніці. Реактивний рух

32. Періодичність. Циклічність

33. Рухи організмів

34. Пристосування організмів до гравітації

35. Значення рухової активності для здоров'я людини

36. Механічна енергія. Робота

37. Прості Механізми

38. Рух і взаємодія частинок речовини. Агрегатні стани речовин

39. Дифузія. Дифузія в організмах

40. Густина

41. Температура. Тепло

42. Теплові властивості речовин. Види теплопередачі

43. Теплокровні й холоднокровні тварини. Терморегуляція організму ...

44. Опіки. Обмороження

45. Горіння, умови його виникнення і припинення. Виділення тепла ...

46. Джерела теплової енергії

47. Паливні ресурси Землі. Роль організмів у формуванні паливних ...

48. Нагрівання. Розширення / стиснення і збереження маси під час ...

49. Зміни агрегатних станів речовини

50. Джерела світла. Сонце. Сонячна енергія. Розподіл світла й теп ...

51. Освітленість. Люкс

52. Прямолінійне поширення світла. Тінь. Сонячне та місячне затем ...

53. Відбиття світла. Дзеркала

54. Заломлення світлових променів

55. Оптичні прилади. Око — живий оптичний прилад

56. Взаємодія світла з речовиною. Кольори

57. Звук — джерело інформації і засіб спілкування. Вухо — орган с ...

58. Гучність звуку. Луна. Поширення звуку в різних середовищах

59. Шум і його вплив на організм

60. Ультразвук. Інфразвук

61. Органи чуття та їхнє значення в житті людини і тварин

62. Порушення зору і слуху та їхня профілактика

63. Роль науки в розширенні меж сприймання і розуміння навколишнь ...

64. Взаємодія електрично заряджених тіл. Електричне поле

65. Провідники й діелектрики

66. Електричний струм. Джерела струму

67. Величини, що характеризують рух струму в колі: сила струму, ...

68. Дії струму (теплова, світлова, магнітна)

69. Магніти. Магнітна взаємодія

70. Магнітні явища у природі й житті людини. Магнітне поле Землі. ...

71. Електрична енергія та її використання Електростанції. Енергоз ...

72. Електричні явища у природі й житті людини

73. Види і джерела енергії. Перетворення енергії в живій і неживі ...

74. Закон збереження і перетворення енергії

75. Коефіцієнт корисної дії

76. Перетворення речовин, супроводжувані виділенням / поглинанням ...

77. Поняття про реакції окиснення і горіння

78. Джерела енергії для організмів. Основні складники їжі: білки, ...

79. Будова організму рослини

80. Фотосинтез

81. Значення рослин і тварин у харчуванні людини

82. Збереження і перетворення енергії в організмах рослин і твари ...

83. Енергетичні проблеми в Україні і світі та способи їх розв'яз ...
Попередня сторінка:  Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Ша...
Наступна сторінка:   Підручник "Природничі науки" 5 клас За...^