Інформація про новину
  • Переглядів: 273
  • Дата: 21-06-2022, 21:50
21-06-2022, 21:50

2. Природні явища і об'єкти

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  1. Земля і Всесвіт
Наступна сторінка:   3. Світ навколо - система чи сукупність?

Якими бувають природні явища?

Усе, що нас оточує і не було створено руками людини, — це природа. Блискавка, снігопад, веселка, переліт птахів, зимівля звірів, затемнення Сонця, дощ, землетрус, спів птахів, шум водоспаду, виверження вулкана — ці та багато інших явищ досі зачаровують людей. І незважаючи на те, що деякі із природних явищ є небезпечними, це не зупиняє нестримного бажання людини дослідити й пояснити їх.

Залежно від того, яка із природничих наук їх досліджує, явища поділяють на біологічні, фізичні, хімічні, географічні, астрономічні. Географічні явища відбуваються в чотирьох оболонках Землі, і їх можна класифікувати як атмосферні, гідросферні, літосферні, біосферні. Фізичні явища також можна поділити на механічні, теплові, світлові, звукові, електричні, магнітні — залежно від характерної властивості об’єктів і речовин — руху, температури, світла, звуку, електричного заряду тощо.

А ще є природні явища, які повторюються — їх називають періодичними (або циклічними). Тому в цілому явища можна поділити на оборотні або незворотні. І ще на такі, що відбуваються за або без участі людини.

Як бачиш, різноманіття природних явищ можна класифікувати за різними ознаками. Проте існують спільні ознаки, за якими визначають, що таке природне явище — це зміни, перетворення, що відбуваються в природі.

Що тобі відомо про живу природу?

Природні тіла (об’єкти) бувають неживі: це Сонце, Місяць, зорі, повітря, вода, гірські породи, ґрунт — та живі (організми): це люди, рослини, тварини й мікроорганізми. Ще є тіла, виготовлені людиною. Їх називають штучними або рукотворними об'єктами. Тіла можуть різнитися формами, розмірами, кольорами тощо.

Наприклад, аби добре орієнтуватися в розмаїтті тіл живої природи, їх поділили на великі групи й визначили приблизну кількість (мал 2.1).

Організми можна групувати й за іншими ознаками. Як-от за роллю в ланцюгах живлення (мал. 2.2). Першою в ланцюгу живлення є рослина, що отримує енергію від Сонця і виробляє поживні речовини. Рослину поїдає травоїдна тварина. Наступними ланками цієї системи є всеїдні або хижі тварини.

А зважаючи, що організми по-різному пристосовуються до освітленості, температури, наявності повітря, зволоженості, вмісту мінеральних речовин, гумусу тощо, то в природі розрізняють такі їхні середовища існування: наземно-повітряне, ґрунтове, водне середовище та середовище інших організмів.

Усім організмам притаманні дихання, живлення, ріст, здатність розмножуватися, розвиватися та пристосовуватися до умов середовища. Тобто будь-який організм є біологічною системою, що обмінюється з навколишнім середовищем енергією, речовинами й інформацією. Людина — невіддільна частина природи й суспільства (мал. 2.3).

1. Розглянь зображення (мал. 2.4). За якими ознаками можна їх згрупувати? На яких світлинах зображено об'єкти, а на яких — явища? Назви об'єкти та явища неживої природи. Які об'єкти є рукотворними?

У завданні застосовано класифікування (групування) —

розподілення предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями.

2. Назви організми, що належать до відповідної групи: бактерії, гриби, рослини, тварини (мал. 2.5). Згрупуй організми за середовищем існування: водне, наземно-повітряне, ґрунтове, інший організм.

3. Запиши зручним способом бліцінтерв'ю з різними за віком, статтю, професією тощо людьми на тему «Що таке природа і яке її значення». Узагальни здобуті результати і проаналізуй їх.

1) Згрупуй за спільними ознаками: опитаних людей; одержані відповіді. З'ясуй, чи є взаємний зв'язок між особливостями тлумачення слова природа та групою, до якої належить опитана людина.

2) Узагальни результати дослідження і створи інфографіку.

3) Чи можна вважати відповіді на опитування типовими для певної групи людей — тобто чи відповідатимуть так само на ці ж запитання й інші люди, які належать до цієї групи?

1.

Наука: знайома

й ТАЄМНИЧА

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Засєкіна 2022

 
Попередня сторінка:  1. Земля і Всесвіт
Наступна сторінка:   3. Світ навколо - система чи сукупність?^