Інформація про новину
  • Переглядів: 329
  • Дата: 21-06-2022, 21:52
21-06-2022, 21:52

4. Хто такі дослідники

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  3. Світ навколо - система чи сукупність?
Наступна сторінка:   5. Як природничі науки змінюють світ

Як виконати дослідження?

1. Пригадай, що ти знаєш про науку. Сформулюй своє визначення поняття «наука», скориставшись піктограмами (мал. 4.1). Якій із наук відповідає кожне зображення? Які із цих наук є природничими? Поясни, що вивчають природничі науки.

2. Допоможи маленьким досліднику і дослідниці виконати дії в правильній послідовності.

Визначити завдання дослідження.

Добрати методи й спланувати дослідження.

Виявити проблему.

Сформулювати мету дослідження.

Визначити об'єкт дослідження.

Опрацювати інформацію з теми дослідження.

Сформулювати гіпотезу дослідження.

Спростувати або підтвердити гіпотезу.

Зробити висновки, презентувати результати.

Виміряти, зафіксувати й проаналізувати дані.

3. Опиши або намалюй типовий, на твою думку, портрет людини, яка займається наукою, відобразивши, зокрема, її вік, стать, зовнішні прикмети. Поясни, чому ти так уважаєш.

 

Які науки належать до природничих?

Сьогодні науку розглядають як сферу діяльності людини, спрямовану не лише на отримання (вироблення й систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ, а як необхідний складник розвитку техніки й технологій. У школі ти вивчатимеш шкільні предмети, які ознайомлять тебе із такими природничими науками як астрономія, біологія, географія, фізика та хімія.

У фізиці вивчають загальні закономірності природи, у хімії — речовину, у біології — організми, у географії — нашу планету, в астрономії — космічні об’єкти. Проте спільним для природничих наук є те, що в них застосовують подібні методи дослідження.

З накопиченням наукових знань, розвитком техніки і технологій почали розвиватися нові напрями науки. Можливо, тобі вже щось відомо про новітні науки? Наприклад, про на-нонауки, робототехніку, біоінженерію, космічну біологію?

Як працюють науковці?

Людей, які виконують наукові дослідження, називають дослідниками / дослідницями, науковцями / наукови-цями. Такі люди працюють у відповідних установах, лабораторіях. Тобі, мабуть, доводилося чути про Національну академію наук України, Силіконову долину, SpaceX, NASA та інші високотехнологічні компанії, установи й організації. Наукові дослідження здійснюють в обсерваторіях, ботанічних садах, дендропарках, заповідниках, бібліотеках, музеях, університетах, а також на великих і малих підприємствах.

Людям науки цікавий навколишній світ. Тож вони завжди про щось запитують і самі ж шукають відповіді на ці запитання. Для цього спостерігають, дивуються, висувають припущення, добирають способи й засоби їхньої перевірки, експериментують.

У дослідженнях використовують різні вимірювальні прилади для збирання та аналізування даних (мал. 4.2). Вимірюють, порівнюють, сортують, збирають і записують дані, аналізують їх, шукають закономірності, моделюють, роблять висновки й діляться ними з науковою спільнотою.

У такий спосіб у науці узагальнюють знання, пов’язують відоме з невідомим, отримують відповіді на запитання, вирішують проблеми.

А тобі цікавий навколишній світ? Можливо, в майбутньому ти також зробиш якесь наукове відкриття!

А якщо цікаво дізнатись більше про роботу вчених, можеш ознайомитись із презентацією книжки «Буде тобі наука». У ній 30 історій українських науковців, які вже відомі своїми відкриттями та досягненнями. Кожен з них — фанат своєї справи й вірить у важливість наукових відкриттів.

Ще рекомендуємо прочитати ці та багато інших книжок про видатних дослідників і дослідниць, що змінили світ.

1. Склади список професій, пов'язаних із наукою.

2. Розтлумач вислів французького природодослідника Жоржа Кюв'є: «Спостерігач слухає природу, а експериментатор запитує і примушує її розкриватися».

3. Розглянь малюнок 4.2. Яка кількість води в мірних циліндрах? Що ти можеш сказати про точність вимірювань з огляду на шкалу кожного із циліндрів? Як визначити ціну поділки мірного посуду? Яка ціна поділки лінійки, вуличного термометра?

4. Учені мають справу із прямими і непрямими вимірюваннями. Прямі — це коли відразу, у процесі вимірювання, отримують певне значення вимірюваної величини. Для непрямих вимірювань, зазвичай, застосовують формули, у які підставляють значення величин, отриманих прямими вимірюваннями. Укажи, які з вимірювань є прямими, а які непрямими: визначення тривалості навчального заняття, швидкості руху равлика, висоти парти, площі аркуша паперу, маси підручника, об'єму кубика.

5. Навчись користуватись електронними вагами. Виміряй маси зображених на малюнку 4.3 тіл. Виміряй розміри й обчисли об'єм гумки.

6. Анкетуй письмово різних за віком, статтю, професією тощо людей за запитаннями (за потреби доповни перелік): що таке наука? Хто переважно займається наукою (вік, стать, зовнішні прикмети)? Чи можна розпізнати людину науки за зовнішніми ознаками? Узагальни здобуті дані анкетування (за вимогами, описаними на с. 11).

7. Випробуй себе в ролі людини, яка займається наукою. Вибери галузь науки для досліджень: фізика, хімія, географія чи біологія. Варіанти дослідів вибери самостійно або з допомогою вчителя / вчительки. Зафіксуй результати спостережень у різні способи (малюнком, фотографією, письмовим описом, записом на диктофон чи відео тощо), зроби висновок. Поділися результатами своїх досліджень у класі та вдома.

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Засєкіна 2022

 
Попередня сторінка:  3. Світ навколо - система чи сукупність?
Наступна сторінка:   5. Як природничі науки змінюють світ^