Інформація про новину
  • Переглядів: 306
  • Дата: 21-06-2022, 21:54
21-06-2022, 21:54

5. Як природничі науки змінюють світ

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  4. Хто такі дослідники
Наступна сторінка:   6. Тверді, рідкі, газуваті - чому вони та...

Відкриття чи винахід?

1. Розглянь малюнок 5.1. Назви культурно-історичні епохи, коли переважали ручні знаряддя праці, механічні установки, техніка на теплових двигунах, техніка на електриці, комп'ютерна техніка. Які з винаходів / відкриттів на малюнку є, на твою думку, найважливішими в історії людства? Які з них потребували декількох попередніх відкриттів? Чи можеш назвати тих, хто здійснив відкриття, зображені на малюнку?

2 Утвори логічні пари.

1 у XVI-XVII століттях сконструйовано перші мікроскопи

2 помічено, що під час досліду з електричним струмом магнітна стрілка періодично оберталася

3 у Китаї винайшли компас

4 фармакологиня Ту Юю 1972 року відкрила новий лікарський засіб, за що 2015 року її вдостоєно Нобелівської премії з медицини або фізіології

А завдяки відкриттю зв'язку між електричними й магнітними явищами було створено електричні прилади

Б карту світу розширено, започатковано глобалізацію (перетворення певних явищ на планетарні, такі, що стосуються всієї Землі)

В уперше помічено, що організми складені з маленьких комірок, які названо клітинами Г запроваджено систему швидкої оцінки фізіологічного стану новонароджених

Д значно знижено рівень смертності пацієнтів, хворих на малярію

Що змушує людей робити відкриття?

Від початку існування людство стикається з безліччю проблем: потребою добувати їжу, лікуватися від хвороб, захищатися від холоду. З погляду природи людина є вразливою. Адже не має гострих кігтів і зубів, грубої шкіри, не надто швидко бігає. Та завдяки розвиненому розуму люди вміють долати проблеми. Крім того, людина є особливою істотою, якій притаманна жага до пізнання. Після того, як людина навчилася використовувати вогонь, вона фактично відокремилася від світу тварин і почала активно створювати винаходи й робити відкриття.

Як впливає на природу діяльність людини?

Людина, наділена інтелектом, навчилася пізнавати природу, застосовувати свої знання для подолання проблем і задоволення потреб. Але внаслідок безвідповідального використання своїх можливостей людина залишає непоправні сліди в природі, які загрожують усьому живому на планеті (мал. 5.2). Прикладів тому достатньо — наведи їх.

Тобі може видатися, що всі найвагоміші відкриття й винаходи вже зроблено. Повір, такої ж думки були п’ятикласниці й п’ятикласники, які навчалися в школі кілька років тому. Але ж світ змінюється, техніку й технології вдосконалюють. І все — завдяки наполегливій праці людей, які постійно навчаються, набувають нових знань і вмінь, прагнуть змінити світ на краще. Вивчаючи природничі науки, ти не лише пізнаєш світ довкола. Найголовніше — ти вчишся досліджувати. Тобі потрібно буде розв’язати багато проблем, що вже маємо, правильно відповісти на ті виклики, які виникнуть у майбутньому (мал. 5.3).

1. Роздивись малюнок 5.3. Назви проблеми, які існують і які потрібно буде вирішувати в майбутньому.

2. Роздивися малюнок 5.4. Які запити людини задовольняють зображені на ньому винаходи?

3. Поясни, що означає вислів «Ти ніколи не розв'яжеш проблеми, якщо думатимеш так само, як ті, хто її створив».

4. Змоделюй (індивідуально або в парі чи більшій групі) умови життя в первісному світі, у середньовіччі, тепер. Які явища тебе зацікавили би найбільше, якщо би довелося жити в ті часи? Розв'язування яких проблем було би найнагальнішим? Які винаходи / відкриття пов'язані з вибраним тобою історичним періодом? Як вони вплинули на хід історії?

5. Запропонуй власний винахід або відтвори один із відомих винаходів минулого.

6. Запиши зручним способом бліцінтерв'ю з різними за віком, статтю, професією тощо людьми на тему «Найвидатніше відкриття в історії людства». Узагальни здобуті результати та проаналізуй їх.

2.

Речовина: знайома

й ТАЄМНИЧА

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Засєкіна 2022

 
Попередня сторінка:  4. Хто такі дослідники
Наступна сторінка:   6. Тверді, рідкі, газуваті - чому вони та...^