Інформація про новину
  • Переглядів: 486
  • Дата: 21-06-2022, 21:55
21-06-2022, 21:55

7. Атоми: які? де? скільки?

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  6. Тверді, рідкі, газуваті - чому вони та...
Наступна сторінка:   8. Чисті речовини й суміші

Атоми й молекули довкола

1. Роздивись етикетки. Що, на твою думку, означають символи І, Se, Zn, Mg, Na, Ca, K на них? Яким газом насичено мінеральну воду? Чому його позначають CO2?

2. Поясни, чим атоми відрізняються від молекул (мал. 7.2). Назви гази, молекули яких утворені двома атомами; трьома. Опиши, скільки і яких атомів у молекулі води.

Які види атомів відомі? Як їх називають?

Для зручності атоми різних видів мають власні назви й буквені скорочення — символи, які стандартні в усьому світі. Ось деякі з них:

Назва атома

Міжнародна

назва

Символ

Вимова

символу

Гідроген

Hydrogenium

H

аш

Нітроген

Nitrogenium

N

ен

Оксиген

Oxygenium

O

о

Карбон

Carbonium

C

це

Хлор

Chlorum

Cl

хлор

Сульфур

Sulfur

S

ес

Ферум

Ferrum

Fe

ферум

Купрум

Cuprum

Cu

купрум

Магній

Magnesium

Mg

магній

Кальцій

Calcium

Ca

кальцій

Атоми різняться масами й розмірами (мал. 7.4).

Атоми в довкіллі

Ти вже знаєш: якщо до 1 000 000 дописати ще три нулі — буде мільярд (1 000 000 000).

У позначенні числа дописали лише три нулі — це багато чи мало? Роби висновок самотужки: мільйон секунд — це 11 днів, а мільярд секунд — 32 роки!

Однак і мільйон, і мільярд значно менші за кількість атомів у тілі людини. У середньому тіло людини масою 70 кг містить близько

Залежність кількості атомів в організмі від його маси відображено на графіку (мал. 7.5).

Уміст атомів різних видів в організмі людини різний (мал. 7.6). Зазвичай порівнюють загальну масу всіх атомів певного виду з масою атомів іншого виду. Або ж кількості атомів різних видів.

В атмосфері, гідросфері, літосфері, організмах атоми поширені неоднаково Повітря містить кілька газів, серед яких переважають азот і кисень. Отже, найпоширеніші в атмосфері атоми Нітрогену (N), а на другому місці — Оксигену (О). Гідросфера — це річки, озера, моря, океани, у яких розчинені незначні кількості твердих речовин і газів. З огляду на склад молекули води в гідросфері найбільше атомів Гідрогену, а атомів Оксигену — менше.

1. Поясни, що спільного між людиною, бананом, смартфоном, Місяцем, кременем, кицькою, пластиковою пляшкою, Говерлою, злитком золота, повітрям, коронавірусом тощо.

2. Назви за малюнком 7.4 найменший атом.

3. Визнач символи, якими, на твою думку, позначено на малюнку 7.4 атоми Флуору, Калію, Натрію, Алюмінію, Силіцію.

4. Визнач, якою буквою на малюнку 7.7 позначено молекулу сахарози. Назви атоми — її складники. Поясни: 1) скількома атомами утворено молекули речовин а-в; 2) скількома видами атомів утворена кожна із цих молекул; 3) скількома видами атомів утворено всі ці молекули разом.

5. Середня маса дитини віком 12 років становить 35 кг: а) оціни кількість N атомів у її тілі; б) перевір свої міркування за графіком (мал. 7.5). Визнач за ним приблизну кількість атомів у твоєму тілі й запиши її.

6. Порівняй уміст за масою атомів Оксигену й Гідрогену в тілі людини з їхнім умістом за кількістю атомів (мал. 7.6). Поясни відмінність між цими величинами з огляду на те, що маса атома Оксигену в 16 разів більша за масу атома Гідрогену.

7. Виготов із підручних матеріалів моделі молекул речовин (мал. 7.2 та 7.7). Віднайди за електронним додатком інформацію про будову молекул глюкози, фруктози і сахарози. Змоделюй їх. Поясни, сукупністю чи системою є: а) модель молекули; б) молекула.

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Засєкіна 2022

 
Попередня сторінка:  6. Тверді, рідкі, газуваті - чому вони та...
Наступна сторінка:   8. Чисті речовини й суміші^