Інформація про новину
  • Переглядів: 370
  • Дата: 21-06-2022, 21:56
21-06-2022, 21:56

9. Розчини

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  8. Чисті речовини й суміші
Наступна сторінка:   10. Речовини навколо нас

Розчиняй і порівнюй

1. Вислови припущення, чи розчиняться у воді речовини на малюнку 9.1. Перевір експериментально. Вислови припущення й увідповід-ни вигляд розчину в склянці із речовиною, яку розчиняли у воді.

2. Порівняй, розчинність якої з речовин більша — цукру чи кухонної солі.

Визнач максимальну кількість однакових порцій (чайна ложка) кожної з речовин, що можна розчинити у воді масою 100 г (об'ємом 100 мл) за температури 20-25 °С (мал. 9.2). Поясни, що таке насичений і ненасичений розчини, використавши аналогію між розчиненням і виникненням відчуття ситості від їжі.

3. Порівняй розчинність цукру за різних температур. Визнач максимальну кількість однакових порцій (чайна ложка) цукру, що їх можна розчинити у воді масою 100 г за температури 20-25 °С і за 50-55 °С. Поясни це явище.

4. Порівняй швидкість розчинення цукру та його розчинність за перемішування і без. Визнач, чи впливає інтенсивність перемішування на: а) швидкість розчинення цукру; б) його розчинність. Поясни, у якому досліді — а) чи б) — потрібно використати секундомір.

5. Роздивися рідини — гліцерол і вазелінову оливу, які використовують для догляду за шкірою. Порівняй їхній зовнішній вигляд, спрогнозуй розчинність у воді й перевір свої припущення експериментально.

6. Порівняй розчинність:

1) соняшникової олії у воді та спирті й/або рідині для зняття лаку для нігтів;

2) глюкози, цукру, крохмалю, гліцеролу, білка курячого яйця в холодній і гарячій воді. Добери до кожного досліду потрібне обладнання, зокрема з-поміж зображеного на малюнку 9.3.

Виконай досліди. У довільній формі або за зразком напиши звіт про виконану роботу:

Номер

Дії

Мета й опис дії

Прогнозований

результат

Одержаний

результат

Висновок

Що й для чого плануєш зробити

Що має відбутися і чому

Що

відбулося

Чи досягнуто мети

Прибери робоче місце після закінчення дослідів.

Знайомся: розчини

Розчини стають частиною життя людини ще до її народження. Адже людський ембріон перебуває в навколоплідних водах, у яких розчинено білки, жири, глюкозу, солі, вітаміни тощо. Рідини твого організму (назви їх) також є розчинами.

Дощова вода, поверхневі й підземні води суходолу, Світовий океан містять силу-силенну розчинених речовин. Розчином газів є й інший океан — повітряний, на дні якого ти живеш.

Деякі стопи (сплави) — це теж розчини. Наприклад, відомий із давніх-давен природний стоп золота зі сріблом — електрум — твердий розчин.

Що спільного між усіма розчинами? Вони утворені дуже маленькими частинками — атомами, молекулами тощо. У розчинах ці частинки кількох речовин рівномірно розподілені між собою.

Розчинення — процес розподілення частинок розчинюваної речовини між частинками розчинника.

Який складник розчину називають розчинником, а який — розчиненою речовиною?

Розчинник — це компонент розчину, який перебуває в тому самому агрегатному стані, що й розчин. Якщо додати в склянку з водою цукор і перемішати, утвориться розчин. Розчинником у ньому є вода, вона рідка, як і сам розчин. Цукор — розчинена речовина.

Розчинність речовин залежить від їхньої природи, температури тощо.

Розчини поділяють на ненасичені й насичені. Наприклад, вода найпріснішого у світі шведського озера Венерн майже не містить солей, а вода українського озера Сиваш є насиченим сольовим розчином (ропою).

Розчинність — здатність речовини до розчинення. Одні речовини розчиняються ліпше, інші — гірше. Розчинність характеризують максимальною масою речовини, яку за певної температури й тиску можна розчинити в розчиннику масою 100 г.

1. Наведи приклади розчинів, що трапляються: а) в побуті; б) у довкіллі.

2. Запропонуй не менше двох способів розрізнення води з озер Сиваш і Венерн, якщо куштувати зразки води не можна.

3. На діаграмі (мал. 9.4) відображено максимальні маси (г) кухонної солі, харчової соди, цукру, крейди, що їх можна розчинити у воді масою 1 кг. Розпізнай стовпчики діаграми. Візьми до уваги, що розчинність харчової соди у 21 раз менша за розчинність цукру. Визнач розчинність харчової соди у воді за 25 °С.

4. На діаграмі (мал. 9.5) відображено час, потрібний для повного розчинення цукру різних видів у воді. Маси порцій цукру, об'єми води, температура тощо однакові. Розпізнай, який стовпчик діаграми відповідає цукру-піску, який — цукровій пудрі, який — колотому кусковому цукру.

5. Поясни, чому в спеку рибки піднімаються в акваріумі вгору й хапають ротом повітря.

6. Кристалізація — процес, обернений (протилежний) розчиненню і топленню (плавленню). Знайди в додаткових джерелах інформацію про вирощування кристалів і спільно з дорослими виготов кристали із розчину чи розплаву цукру.

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Засєкіна 2022

 
Попередня сторінка:  8. Чисті речовини й суміші
Наступна сторінка:   10. Речовини навколо нас^