Інформація про новину
  • Переглядів: 168
  • Дата: 26-06-2022, 09:26
26-06-2022, 09:26

25. Якими є відносини людини і держави та що їх пов'язує

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  24. Внесок українців у світову історію ...
Наступна сторінка:   26. Що таке права людини

Які бувають держави та чим вони відрізняються Становище людини в державі: підданство і громадянство

Після ознайомлення з матеріалами параграфа та виконання завдань ти зможеш:

пояснювати, якими є завдання держави; пояснювати, чим відрізняється монархія від республіки та наводити приклади країн із різними формами держави; розрізняти поняття “підданство” і “громадянство” та пояснювати, хто вважався громадянином у різні часи; наводити приклади впливу держави на людину.

1. Які бувають держави та чим вони відрізняються

1. Пригадай, що таке влада та хто може її здійснювати.

2. Наведи приклади застосування влади в різних ситуаціях за допомогою авторитету або переконання.

3. Прочитай текст і з'ясуй, у чому відмінність республіки від монархії. Створи таблицю і запиши дві головні ознаки кожного типу держави.

Зразок таблиці

 

Монархія

Республіка

Кому належить влада

   

Звідки береться влада

   

Держава — це утворення, що виникло дуже давно. Життя громади, племені, народу поступово ускладнювалося. Доводилося керувати дедалі більшою кількістю людей, узгоджувати велику кількість справ.

Влада вождів і старійшин поступово перетворилася на владу фараонів, царів, королів, князів, ханів та інших правителів. Такі правителі вже не здобували владу від племені чи союзу племен. Вони стали вважати її своїм правом і прагнули передавати владу в спадок своїм дітям, переважно — старшим синам. Так виникає тип держави — монархія (від грецьких слів “монос” — один, “архе” — правити ), в якій вся сила влади зосереджена в однієї особи, а правитель-монарх є символом держави.

Коронація короля Данії Крістіана Восьмого. Автор невідомий, 1840 рік

Отже, монархія — це форма правління державою, за якої влада належить одній королівській особі, наприклад, королю або королеві, імператору чи імператриці. Монарх із необмеженою владою визначає / диктує закони для своєї країни, призначає міністрів, здійснює правосуддя і призначає покарання. Влада передається у спадок від батька до старшого сина.

Щоб захиститися від церкви, яка також хотіла мати необмежену владу та запроваджувати власні закони, королі та королеви проголошували, що право володарювати їм дав Бог. Протягом століть вважалося, що влада монарха священна і її слід сприймати як неминучість і коритися їй. Однак, крім успадкування влади, правителі та правительки ще й завойовували інші країни та очолювали їх.

Монархічна форма правління переважала протягом багатьох століть — від часу виникнення писемності аж до 20 ст. У сучасному світі монархи вже не є настільки владними, як у попередні століття. Майже в усіх монархічних державах сучасного світу владу правителя / прави-

тельки обмежують законом і передають більшу частину повноважень іншим органам: уряду, парламенту, незалежному суду.

4. Роздивися світлину.

Як ти думаєш, чи є британська держава монархією?

Королева Єлизавета Друга, її син — принц Чарльз, онук — принц Вільям, праонук — принц Джордж

Окрім монархії, понад дві з половиною тисячі років тому утворилася інша форма держави, яку називають республіка. Це поняття походить від латинських слів res (справа) і publicum (суспільство, народ), і перекладається як “справа народу”. У 20-21 ст. більшість країн світу стали саме республіками.

Зміна влади в республіці відбувається, коли проводяться вільні вибори й люди використовують свій голос для обрання нового керівника. Зазвичай перемагає той із лідерів, який набере найбільшу _ кількість голосів.

У республіці народ не бере прямої участі в ухваленні законів чи управлінні, а обирає представників, які мають відстоювати інтереси виборців у парламенті або в органах місцевої влади.

5. Пригадай, що таке парламент і де він уперше з'явився.

Без парламенту республіка неможлива взагалі, як би він не називався: Сейм, Конгрес, Бундестаг чи Верховна Рада. У більшості республік державу очолює президент. Але він не має такої одноосібної влади, як монархи в давні часи, і не може передати свою владу в спадок. Президента обирають на чотири-п’ять років. Його також можна і переобрати на другий термін.

Важливою ознакою держави є її незалежність, власні кордони та гроші, органи влади, які працюють за законом.

Цікавий факт

Бувало, коли певну особу обирали монархом, якщо впливові та заможні люди вирішували, що так краще для країни. Наприклад, у Польщі 16-17 ст. короля обирали. Будь-хто зі знатних осіб католицької віри міг подати свою кандидатуру, навіть іноземець. Шляхтичі (так називали землевласників у ті часи) спочатку обговорювали якості людини, яка хотіла стати королем, а потім збиралися 10-15 тисяч чоловіків і обирали одного з кількох претендентів. Обраний король мав прийти на спеціальні збори — Сейм, де отримував остаточне схвалення й зобов'язання дотримуватися вимог шляхти, яка за нього проголосувала.

Через такі звичаї Польська держава називалася і королівством, і з 16 ст. — Річчю Посполитою (Rzecz-pospolita), що польською мовою означає "республіка".

Сейм часів короля Казимира Третього, 14 ст.

6. Пригадай, що таке демократія.

7. За допомогою тексту з Конституції України визнач, якою є форма правління в Україні.

Джерело 1 • Конституція України

Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Державна влада в Україні розподіляється на законодавчу, виконавчу та судову.

Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом.

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами. Народне волевиявлення здійснюється через вибори.

Президент України обирається громадянами України.

2. Якими є завдання державної влади

9. Що допомагає державній владі виконувати власні обов'язки щодо дотрі мання безпеки і створення умов для спільної діяльності своїх громадян?

10. Які обов'язки держави ти пропонуєш додати, а які, можливо, скасувати Поясни свою думку.

Суспільство погоджується з певним видом державної влади, якщ вона виконує конкретні завдання. І в монархіях, і республіках уряд де] жави працює для безпеки своїх громадян і створює умови для їхньс спільної діяльності. Громадяни і громадянки держави повинні мат: можливість розвивати господарство та торгівлю, засновувати підпр ємства, утворювати родини.

Засідання українського уряду

Державна влада ухвалює закони, які впорядковують життя суспільства. Вони спрямовані на спільну безпеку та можливість жити й працювати разом, спираючись на розуміння справедливості. Наприклад, змалечку всі знають такі правила: не можна переходити дорогу на червоне світло або перевищувати швидкість автомобіля. Чому встановлюються такі обмеження? Для того, щоб убезпечити і пішоходів, і водіїв від аварій, які загрожують життю і здоров’ю людей.

В усіх суспільствах здавна забороняють і суворо карають за крадіжки. Як це стосується безпеки? Якщо люди не впевнені в збереженні своєї власності, зникає довіра і їм стає складно працювати разом. А без спільної справи не буває благополуччя в країні. Найактивніші її мешканці та мешканки шукатимуть кращої долі та їхатимуть туди, де державна влада працює ефективно.

Щоби справи в державі йшли добре, влада має створити спеціальні служби або органи для управління і продукувати закони та правила, а це потребує значних коштів. Тому держава збирає податки — спеціальні внески від членів суспільства, які мають роботу. Щороку уряд кожної країни вирішує, скільки потрібно грошей для того, щоб держава виконувала свої завдання. Він визначає, скільки треба зібрати податків і яку суму можна витратити зі спільного гаманця країни. Справедливі закони і розподілення суспільних коштів є однією з головних ознак того, що держава виконує свої завдання.

11. Створи ментальну карту. Впиши до стрілок, яку роль відіграють служби / органи державної влади. Вибери з переліку або додай власні варіанти: безпека, зв'язок з іншими, справедливість.

3. Що таке підданство і громадянство

12. Сформулюй запитання, відповіді на які можна знайти в тексті нижче.

13. Придумай запитання, відповідь на яке треба знайти в додаткових джерелах.

Отже, ми з’ясували, що громадяни в сучасному суспільстві надають державі можливість ухвалювати певні рішення для власної користі. Це дає змогу уряду організовувати виконання робіт, які потребують коштів, часу, залучення багатьох людей — наприклад, побудувати кращі дороги, лікарні та школи, оновити й утримувати поліцію та армію тощо.

Натомість громадяни погоджуються сплачувати податки та дотримуватися законів, щоб держава могла ефективно працювати.

Такі відносини означають, що кожна сторона має і права (можливість щось отримати), й обов’язки (щось, що потрібно робити для суспільної користі). Людину в таких відносинах із державою вважають громадянином або громадянкою. Тобто особою, яка має з державою взаємні права та обов’язки. Сьогодні громадянином або громадянкою України є будь-яка людина, яка народилася на її території, має батьків з українським громадянством або виявила бажання це громадянство отримати. Щоб отримати громадянство України, особа має скласти іспит з української мови, прожити на території України безперервно не менше ніж п’ять років, поважати Конституцію та інші закони нашої держави.

Та чи завжди людина і держава перебували в таких партнерських (рівних) відносинах? Ні, раніше було зовсім по-іншому.

Ти вже знаєш, що в Давній Греції, яку зараз називають колискою демократії, ані жінки, ані раби не мали прав громадян і не могли перебувати в рівних відносинах із державою та впливати на неї.

У монархічних державах мешканців називали не громадянами, як у республіках, а підданими. Усі “піддавалися”, тобто корилися волі правителя. Піддані не могли якось впливати на державу. Нею одноосібно правив монарх, він же був єдиним джерелом влади та вирішував, які закони ухвалювати. Тому підданство — це нерівноправні відносини людини та держави.

Прикладом того, як відрізняються відносини з державою в підданого та громадянина, є паспорт. У наш час це документ, який обов’язково отримує українець та українка, яким виповнилося 14 років. Він потрібен тоді, коли необхідно посвідчити особу. Скажімо, під час голосування чи отримання послуг у банку. У паспорті розміщують фотографію власника / власниці, вказують повне ім’я, дату народження, стать. Без паспорта також неможливо перетнути державний кордон.

Але з’явився цей документ не для того, щоб надати можливість усім громадянам і громадянкам посвідчувати особу чи вільно подорожувати. Навпаки — у давнину це була така собі перепустка, подорожувати без якої суворо заборонялося. Саме слово passport означає “пройти в порт” — тобто дозвіл потрапити в країну або виїхати з неї. Такі перепустки видавали ще в Давній Персії дві з половиною тисячі років тому. Користувалися ними і в Китаї приблизно дві тисячі років тому.

Паспорт, виданий серу Томасу Літлтону британським королем Карлом Першим у 1636 році

Один із найстаріших європейських паспортів, що зберігся до наших часів, — документ, виданий королем Англії Карлом Першим у 1636 році. Англійський монарх дозволив серу Томасу Літлтону подорожувати територією держави — тобто “подарував” підданому таку можливість і цим гарантував йому повну безпеку. Але король легко міг відібрати цю можливість.

А от сучасний паспорт — як у твоїх рідних (і який ти незабаром отримаєш) — не є привілеєм для обраних. Паспорт посвідчує твою особу та підтверджує, що ти — громадянин чи громадянка держави і відтепер, подорослішавши, вступаєш у рівноправні відносини з нею. Із паспортом ти зможеш брати участь в управлінні державними справами, обирати й обиратися до парламенту чи місцевих органів влади. І що важливо — держава, на відміну від примхливого монарха, не може відібрати твої права.

Зразок паспорта громадянина України

Підсумкові запитання і завдання

1. Що таке республіка та монархія? Чим вони відрізняються?

2. У чому полягає завдання державної влади?

3. Наведи приклади, чого громадяни очікують від держави.

4. У чому полягає відмінність між підданством і громадянством?

5. Є багато художніх творів, зокрема казок, в яких описується життя королів, принців і принцес. Як ти думаєш, чому такі розповіді популярні? Що із життя уявних монархів приваблює читачів і читачок?

6. Дізнайся з додаткових джерел, якою є форма правління в таких країнах: Нідерланди, Монако, Бруней, Південна Корея, Японія, Сербія, Мексика, Бразилія, Алжир. Обери з переліку дві-три країни. Запиши їхні назви та форми державної влади.

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Кафтан 2022

 
Попередня сторінка:  24. Внесок українців у світову історію ...
Наступна сторінка:   26. Що таке права людини^