Інформація про новину
  • Переглядів: 164
  • Дата: 26-06-2022, 09:29
26-06-2022, 09:29

Словник термінів до курсу "Україна і світ" Кафтан

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  28. Що ми дізналися про себе і про нашу к...
Наступна сторінка:   1. Її величність історія

Археологічна культура — сукупність схожих знахідок на одній території, що належать до одного історичного часу. Така схожість свідчить про те, що давні люди мали подібне господарювання і спосіб життя. Оскільки про давні дописемні народи ми знаємо небагато, науковці розрізняють і групують їх за археологічними знахідками.

Вавилон — столиця стародавньої Вавилонії. Одне з найвідоміших стародавніх міст, засноване майже п’ять тисяч років тому.

Влада — здатність, право та можливість підкоряти своїй волі інших. Влада діє за допомогою авторитету, примусу чи переконання. У людському суспільстві існують різні види влади.

Глобалізація (від латинського слова “globo" — куля, світ) — процес переміщення людей та обміну товарами, технологіями, культурними надбаннями, що відбувається одночасно по всій планеті.

Громада — група людей, об’єднана не лише спільністю інтересів, завдань, а передусім територіально.

Давньоруська гривна — грошова одиниця, вартість якої визначалася вагою. Вона була значно дорожчою за сучасну валюту. Наприклад, за 2-3 гривни на початку 11 ст. можна було придбати коня.

Демократія (з грецької мови “демос" — народ, “кратос" — влада) — форма організації та управління суспільним життям, за якої народ впливає на державну владу і домагається вирішення спільних для багатьох громадян проблем.

Етнографія (походить від грецьких слів “етнос" — народ, плем’я і “гра-фос" — пишу) — наука, що описує та вивчає культурні особливості народів світу.

Закони — закріплені в тексті правила, за порушення яких влада визначає покарання. Законами стали вважати записані правила для народу, держави.

Звичаї — усталені форми поведінки в громадському житті й побуті для певної спільноти, народу. Вони з’явилися так давно, що дізнатися, звідки пішов звичай, неможливо. За недотримання звичаїв людина може зазнавати осуду.

Ідентичність (від латинського слова “identicus” — визначений) — це усвідомлення себе як неповторної особистості та водночас осмислення своєї приналежності до різних спільнот. Таке усвідомлення з’являється в кожної людини під впливом родини, найближчого оточення, мови спілкування, прочитаних книжок і переглянутих фільмів, а також реклами, суспільних норм, завдяки здобутим знанням і досвіду, моральним настановам і цінностям.

Історико-географічний регіон — окрема територія в межах країни, що має свої особливості завдяки природним та історичним чинникам.

Історична карта — це тип карт, де відображені історичні події, явища і процеси в конкретний період часу на певній території.

Культура — це стиль / спосіб життя групи людей, який включає переконання, поведінку, цінності й символи, що є загальноприйнятими для членів цієї групи. Їх зазвичай приймають і передають від покоління до покоління через взаємодію, спілкування, традиції та ритуали.

Масштаб (з німецької “Mafi”—мірило, “Stab" — палиця) — дробове число, яке показує, у скільки разів зменшено зображення місцевості на карті порівняно зі справжнім розміром. Тобто скільки сантиметрів реальної площі вміщає один сантиметр на карті.

Парламент (від французького слова “parler” — говорити) — місце, де збираються люди, члени парламенту, щоб ухвалювати найважливіші правила — закони.

Правила — норми поведінки, що свідомо приймаються певною спільнотою / групою для взаємодії та співіснування осіб усередині цієї спільноти. У таких норм поведінки зазвичай є “автор” чи “автори”, тобто люди, які їх придумали. За невиконання правил людина може зазнавати осуду з боку членів спільноти, які дотримуються цих правил.

Спільнота — це об’єднання людей, згуртованих спільною метою, інтересами, становищем і умовами життя.

Територіальна громада — добровільне об’єднання мешканців села, селища, міста. Об’єднатися в територіальну громаду можуть декілька сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр.

Топоніміка — спеціальна історична наука, що вивчає значення, походження та зміни географічних назв. Ця назва — поєднання двох слів грецькою мовою: “топос” (місце) + “онома” (ім’я). Топонім — те саме, що й географічна назва.

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Кафтан 2022

 
Попередня сторінка:  28. Що ми дізналися про себе і про нашу к...
Наступна сторінка:   1. Її величність історія^