Інформація про новину
  • Переглядів: 213
  • Дата: 30-06-2022, 21:48
30-06-2022, 21:48

1. Її величність історія

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  Словник термінів до курсу "Україна і с...
Наступна сторінка:   2. Вимірювання часу тепер і в минулому

Подумайте, що означає слово «історія». Коли ви востаннє вживали це поняття і в якому контексті?

1. ІСТОРІЯ ЯК НАУКА, ЩО ВИВЧАЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ

У минулі часи. Подумайте, що таке минуле. Які події минулих часів вам відомі?

Усе, що ми знаємо про Землю та людство, — це наша історія. Ми живемо у світі, який постійно змінюється. І те, що в цю мить відбувається з нами, також колись стане історією, адже перетвориться на минуле. Будівництво пірамід, політ у космос, винайдення телефонів і всі інші події — частина історії, тобто того, що відбувалося колись у минулому.

Поміркуймо!

Як вивчати історію? чи можна вважати історію наукою?

Визначте, кого і що зображено на історичному колажі. Які події ілюструють подані зображення? чи всі зображені події достеменно вивчені, а чи про деякі бракує достовірної інформації?

Людей завжди цікавили події минулого, тому вони намагалися їх пояснювати та вивчати. Отже, історія — це наука про документоване минуле та сьогодення людства. Що означає документоване минуле? Це минуле, підтверджене різноманітними свідченнями про давні часи, на які можна спиратися під час вивчення історичних подій.

Варто запам’ятати!

Історія — це наука про документоване минуле та сьогодення людства, про діяльність і розвиток людини.

Поміркуймо!

подумайте, як діяльність людини пов’язана з вивченням минулого.

Людина впродовж своєї історії постійно розвивалася. Матеріальними свідченнями про існування людини на Землі є залишки її діяльності: місця видобування вогню, знаряддя праці, посуд тощо. Все це допомагає історикам вивчати події минулого та складати уявлення про життя та діяльність людини в різні часи. Людей, які професійно займаються дослідженням минулого і вивчають історію, називають істориками.

Діємо: практична хвилинка

Розгляньте ілюстрації. Подумайте, як зображені предмети пов’язані з діяльністю людини в минулому і що вони можуть «розповісти» сучасній людині.

2. ІСТОРІЯ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

У 5 класі ви розпочнете вивчення історії як одного із навчальних предметів. Необхідно усвідомлювати, що історія як наука та історія як шкільний предмет істотно відрізняються одне від одного.

Історія як наука досліджує різні періоди (етапи) розвитку людства, вивчає події минулого, що відбувалися у різноманітних місцях нашої держави й світу. Основне ж завдання історії як навчального предмета — це ознайомлення з історією світу й України, подіями, процесами, явищами нашого спільного минулого.

У 5 класі курс історії допоможе вам сформувати уявлення про основні історичні події та явища, можливість «побачити» та «почути» історію навколо нас.

1. Визначте, які слова хмаринки стосуються історії, а які — інших наук.

2. Як ви вважаєте, знання з інших шкільних предметів можуть знадобитися під час вивчення історії?

Поміркуймо!

Історія нерозривно пов’язана із повсякденним життям суспільства. Ми досить часто чуємо такі словосполучення: «Втрапити в історію...», «Увійти в історію....», «Творити історію....», «Впливати на історію......

Поміркуйте, чим відрізняються ці фрази. Який зміст вони передають? Складіть з цими висловами речення про історії з власного життя.

3. ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА ЯК ЇЇ ЗБЕРЕГТИ.

історія довкола нас

Пригадайте, які історичні місця ви відвідували. Як в розумієте вислів: «Зберігати пам’ять про своє минуле».

1. Розгляньте історичні предмети. Подумайте, як і навіщо людям вдалося зберегти їх до цього часу.

2. Чи є у вашій родині старовинні предмети, які передаються з покоління до покоління? Поцікавтеся в дорослих, якою є їхня історія.

Здавна люди намагаються зберігати стародавні предмети, цікавляться їхньою історією. Так само, як в минулому переповідали з вуст у вуста перекази і легенди, в родинах передають речі від покоління до покоління. В такий спосіб люди зберігають пам’ять про минулі часи та своїх предків. Усе це формує уявлення людей про минуле — історичну пам’ять.

Варто запам’ятати!

Історична пам’ять — сукупність уявлень людей про спільне минуле.

Для збереження історичної пам’яті важливо не втратити знання і досвід поколінь, тому люди дбають про охорону іс-торико-культурних пам’яток. Це — визначні місця (де відбувалися визначні події), будівлі, твори мистецтва, речі, які дісталися від пращурів тощо.

Місто Херсонес (з грец. — півострів) було засноване давьогрець-кими колоністами більш як 2500 років тому на території криму (сучасне м. севастополь). Херсонес Таврійський називають одним із семи чудес України. Історія міста є не лише частиною історії сучасної україни, а й історії стародавньої г реції, риму та кочових народів. під час розкопок на території Херсонесу знайдено чимало речей, які потребують збереження та мають історичну цінність. Нині таких предметів у фондах музею-запо-відника налічується понад 200 тисяч.

онлайн-вікторина

«Херсонес

Таврійський»

WWW

1. розгляньте ілюстрацію та прочитайте історичну довідку. Як ви вважаєте, чому Херсонес Таврійський отримав статус му-зею-заповідника й охороняється державою?

2. у чому цінність Херсонеса з точки зору збереження історичної пам’яті?

3. Візьміть участь в онлайн-вікторині «Херсонес Таврівський».

Отже, довкола нас багато пам’яток, які є ніби «свідками» минулого, носіями історії. Це і назви вулиць, і споруди, і визначні місця.

Діємо: практична хвилинка

1. Розгляньте скульптурний портрет Антуана Огюста Пармантьє, розміщений на станції метро в Парижі, названій його іменем. Поміркуйте, що може відображати скульптура.

2. За допомогою ребуса відгадайте слово, яке допоможе «прочитати» скульптуру.

3. Виконайте дослідницький про-єкт: дізнайтеся історію скульптури й назви станції паризького метрополітену (за бажанням).

4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Поміркуймо!

1. Як ви вважаєте, чи має Україна історичні зв’язки з іншими європейськими країнами?

2. чи можемо ми називати Україну європейською країною? чому?

розгляньте колажі. Які події, на вашу думку, об’єднують україну з іншими європейськими країнами в минулому та сьогодні.

Історія інших країн і народів є Всесвітньою історією, водночас історія України є її невід’ємною й органічною складовою.

Здавна історія України переплітається з історією європейських країн. Наша Батьківщина розташована на основних шляхах, які поєднують Європу й Азію, а тому завжди зазнавала впливів різних культур. Природні умови сприяли ранній появі землеробства на наших землях, приваблювали кочовиків, а це робило Україну полем для битв і завоювань. У часи Русі-України на наших землях розквітла самобутня культура, яка стала частиною європейської цивілізації. Пізніше, на наших теренах з’явилися захисники українських кордонів — козаки, які вели активну політичну діяльність, були учасниками європейських війн, будівничими власної державності.

Таким чином, історія — це своєрідна скарбниця досвіду людства, яка за віки накопичила багато таємниць і відкриттів. На нас з вами чекає цікавий шлях — мандрівка історією України й інших країн, знайомство з істориками/історики-нями та дослідниками/дослідницями, історичними джерелами, подіями та фактами. Вперед, до пізнання історії!

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

I.

Знаю й систематизую нову інформацію

Прочитайте речення, вставляючи пропущені слова.

а) Історія — це____, що вивчає__________люд

ства.

б) Історична пам’ять — сукупність_____людей про спільне

в) Історія України — це_____складова_____історії.

II.

Обговоріть у групі

Об’єднайтеся у дві групи й проаналізуйте фото історичних споруд. Підготуйте розповідь, як зображені пам’ятки впливають на збереження історичної пам’яті.

Історико-культурний комплекс «Запорозька Січ» на о. Хортиця (м. Запоріжжя, сучасне фото)

Палац кримського хана в м. Бахчисарай (АР Крим, сучасне фото)

III.

мислю творчо

Уявіть себе дослідником/дослідницею історії рідного міста/села. Наведіть один-два приклади місць/споруд у вашому населеному пункті, які, на вашу думку, зберігають пам’ять про минуле. За допомогою вчителя/ вчительки започаткуйте творчий проєкт «Історія довкола мене: історичні пам’ятки мого міста/села». Для оформлення проєкту пропонуємо скористатися методом іконографіки. Створіть за зразком свою і заповніть її: додайте ілюстрації місць/споруд свого населеного пункту.

 

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Щупак, Власова 2022

 
Попередня сторінка:  Словник термінів до курсу "Україна і с...
Наступна сторінка:   2. Вимірювання часу тепер і в минулому^