Інформація про новину
  • Переглядів: 390
  • Дата: 30-06-2022, 21:52
30-06-2022, 21:52

11. Практична робота. Вчимося працювати з контурною картою

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  10. Як змінювалися карти Впродовж істор...
Наступна сторінка:   12. Джерела інформації

Як змінювалися уявлення про карти впродовж історії? Із яких елементів складається історична карта? Що називають легендою карти? Які існують види карт?

1. термінологічний словник

Діємо: практична хвилинка

поясніть вказані у схемі поняття. Виправте помилки: правильно розташуйте порядкові номери тверджень, що розкривають зміст понять (працюйте усно). запропонуйте власні визначення поданих понять.

1. Лінія, що визначає межі держави.

2. Графічне зображення суспільних явищ, які відбулися на конкретній місцевості впродовж певного часу.

3. Карта, що відображає основні елементи місцевості: рельєф, населені пункти, кордони, шляхи сполучення тощо.

4. Умовні символи, що використовуються для пояснення графічної інформації на карті.

5. Територія, де відбувалися історичні події.

6. Територія, яка за історичною долею та особливостями господарської діяльності населення, культурою та традиціями населення є унікальною і самобутньою.

2. ЩО ТАКЕ КОНТУРНА КАРТА

Діємо: практичні завдання

1. Прочитайте текст. Визначте відмінність між географічною, історичною і контурною картами.

2. поясніть, як пов’язані між собою атлас і контурна карта.

3. Складіть усно пам’ятку «Як працювати з контурною картою».

Ми вже знаємо, що історія створення карт бере свій початок з давніх часів. Прототипом сучасних карт були наскельні зображення; малюнки на папірусі. Значного розвитку картографія набула внаслідок Великих географічних відкриттів (XV-XVI ст.), адже саме тоді були відкриті нові материки й цивілізації.

Потреба у збереженні й нотуванні інформації графічно пов’язана з господарською діяльністю людини. На картах вказують розташування географічних об’єктів, висоту гір, розмір озер тощо. Карта дає змогу визначати відстань між населеними пунктами, прокладати торговельні шляхи.

Вивчення історії неможливе без картографічних знань. За допомогою історичної карти ми формуємо графічне уявлення про місця битв, кордони держав, розміщення архітектурних пам’яток. Для того щоб навчитися наносити важливу інформацію на карти, у школі використовують особливі карти — контурні. Вони призначені для кращого запам’ятовування картографічного змісту, розвивають увагу, сприяють формуванню причинно-наслідкових зв’язків. Контурні карти зазвичай використовують в комплекті з атласом — збіркою тематичних карт, пов’язаних із матеріалом, який вивчається.

Варто запам’ятати!

Контурна карта — вид географічної карти, що містить лише окремі, основні елементи: координатну сітку, кордони держави.

Атлас — добірка карт.

Історичний атлас — добірка історичних карт.

Географічний атлас — добірка географічних карт.

3. робота з контурною картою

Перед початком виконання завдань на контурній карті потрібно уважно розглянути її й ознайомитися з відповідною

картою в атласі або підручнику. З-поміж основних завдань можуть бути такі: позначити місця історичних подій, нанести назви населених пунктів або нанести населені пункти і підписати їхні назви, заштрихувати історико-географічний регіон тощо. Варто пам’ятати, що контурна карта не є роз-мальовкою. Недоречно також переносити на неї всю інформацію з підручника або атласу.

Обов’язковою умовою успішного виконання роботи з контурною картою є заповнення відповідного поля для умовних позначень — легенду карти. Роботу необхідно виконувати послідовно, рекомендовано використовувати для позначень кордонів держав, їхніх столиць, географічних об’єктів, місць історичних подій та іншої інформації кольорові олівці. Після закінчення роботи перевірте ще раз правильність заповнення контурної карти — назву карти й умовні позначення.

Діємо: практичні завдання

Користуючись відповідними картами навчального атласу або вміщеними в цьому посібнику, виконайте завдання на контурній карті.

позначте на контурній карті: а) держави-сусіди україни; б) столицю нашої держави; в) історико-географічні регіони: слобожанщина, Наддніпрянщина, закарпаття; г) населені пункти: черкаси, Миколаїв, львів, київ, одеса; д) моря, що омивають україну.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

I.

Знаю й систематизую нову інформацію

1. Дайте визначення понять: «контурна карта», «атлас», «історичний атлас», «географічний атлас».

2. Яка інформація міститься на контурній карті?

3. Як правильно працювати з контурною картою?

II.

1. Для чого і чому виникли контурні карті? Як вони допомагають вивчати історію?

2. Як пов’язані історичний атлас і контурна карта?

3. Що спільного й відмінного між географічною, історичною та контурною картами?

III.

мислю творчо

1. Складіть перелік завдань за контурною картою. Запропонуйте виконати їх своїм однокласникам/однокласницям.

2. Поміркуйте над висловом: «Карта — це книга, читати її можуть лише ті, хто вивчив її мову». Поясніть, як ви розумієте його.

3. Використовуючи запропоновану схему складіть пам’ятку-алгоритм роботи з картами.

4. Зіскануйте QR-код та виконайте онлайн-вправу. зіставте поняття та їхні визначення.

 

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Щупак, Власова 2022

 
Попередня сторінка:  10. Як змінювалися карти Впродовж істор...
Наступна сторінка:   12. Джерела інформації^