Інформація про новину
  • Переглядів: 289
  • Дата: 30-06-2022, 21:53
30-06-2022, 21:53

12. Джерела інформації

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  11. Практична робота. Вчимося працювати...
Наступна сторінка:   13. Урок узагальнення. контроль і корек...

Як змінювалися уявлення про карти впродовж історії? З яких елементів складається історична карта? Що називають легендою карти? Які розрізняють види карт?

1. ІСТОРИЧНА ГАЛЕРЕЯ

Діємо: практична хвилинка

1. розгляньте уважно ілюстрації. Яку інформацію з історії людства можна з них почерпнути?

2. Як ви вважаєте, що може бути джерелом отримання і передачі інформації у вашому житті?

Наскельний малюнок первісних людей

Ахіл та Аякс за грою в кості (чорнофігурна амфора 530-525 рр. до н. е.)

світлина «львів початку ХХ ст.»

пересопницьке Євангеліє (середина XVI ст.)

2. ЯКИМИ БУВАЮТЬ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Діємо: практичні завдання

1. Опрацюйте текст і дізнайтеся, які є види історичних джерел. Поміркуйте, на якому етапі суспільного розвитку переважав кожен з них.

2. Наведіть приклади кожного виду історичних джерел, зазначеного у схемі. запишіть їх у накреслену в зошиті таблицю.

види історичних джерел

приклади

Речові

 

Писемні

 

Усні

 

Етнографічні

 

Аудіовізуальні

 

Ви вже знаєте, що історія — це наука, що займається дослідженням минулого. На попередніх заняттях ми навчилися обчислювати хронологічні задачі та рахувати час, а також дізналися про види карт і правила роботи з ними. Будь-який предмет, що нас оточує, може вважатися джерелом, адже він має своє походження, свою історію, однак не кожен з них можна назвати історичним джерелом.

Варто запам’ятати!

Історичне джерело — письмові документи, предмети, матеріальні пам’ятки, оповіді тощо, які дають можливість дізнатися інформацію про конкретну історичну подію або явище.

Для зручності історичні джерела прийнято розподіляти на • • * • • <<•* * * •

групи: речові, писемні, усні, етнографічні, аудіовізуальні

й інші.

До речових джерел належать знаряддя праці, предмети побуту, зброя, монети, печатки й інші предмети. Вони дають

змогу визначати спосіб господарювання людей у різні часи, досліджувати їхню матеріальну культуру. Чимало археологічних знахідок є речовими джерелами.

Писемну групу історичних джерел становлять документи, літописи, листи, щоденники, які є свідченням минулого. Чимало писемних джерел містять тексти законів, характеристику правителів держав, перебіг воєнних подій тощо. Інколи опис подій у різних писемних джерелах може відрізнятися, що спонукає задуматися щодо їхньої істинності.

Окрему групу становлять усні джерела. Вони охоплюють фольклор, народні пісні, перекази, казки, міфи й легенди, народні прислів’я, історичні думи тощо.

Про особливості побуту, культури, звичаїв і традицій різних народів можна дізнатися з етнографічних джерел. Етнографія (з грец. «етнос» — народ, «графо» — пишу) — наука, що досліджує культурно-побутові відносини на всіх етапах історії людства.

До аудіовізуальних джерел належать кіно-, фото-, аудіо-документи, що відповідають темі історичного дослідження.

Під час роботи історики зазвичай використовують різні джерела одночасно. Це забезпечує вірогідність та об’єктивність історичного дослідження.

3. ЯК ПРАЦЮВАТИ з ІСТОРИЧНИМ ДЖЕРЕЛОМ

Діємо: практичні завдання

Об’єднайтеся в групи. Уважно розгляньте схему. Поясніть її зміст. Наведіть інші приклади історичного процесу, події, постаті.

Діємо: практичні завдання

Здійсніть дослідження будь-якого історичного джерела, користуючись запропонованим планом. презентуйте свою роботу в класі.

План історичного дослідження

1. Якій історичній події, явищу або факту присвячене дослідження (тема дослідження)?

2. Коли та де відбулася подія, явище або історичний факт?

3. Які історичні особи пов’язані із подією (історичним фактом)?

4. Якою була роль історичних осіб, пов’язаних із подією (історичним фактом)?

5. Якими були причини цієї історичної події (історичного факту)?

6. Яке історичне явище показує історична подія (історичний факт)?

7. Яке значення для розвитку суспільства має історична подія (історичний факт)?

8. Яким чином зберігається пам’ять про історичну подію (історичний факт)?

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

I.

Знаю й систематизую нову інформацію

1. Дайте визначення понять: «історичне джерело», «речове джерело», «уснеджерело», «писемнеджерело».

2. заповніть у зошиті таблицю, розмістивши в її комірки порядкові номери історичних джерел:

1 — книга, 2 — легенда, 3 — пісня, 4 — кістка,

5 — кінострічка, 6 — ікона, 7 — намисто, 8 — рушник,

9 — свічка, 10 — підручник, 11 — літопис,

14 — картина, 15 — щоденник, 16 — світлина.

речові

писемні

Усні

Етнографічні

Аудіовізуальні

         

II.

Обговоріть у групі

1. Як історичні джерела допомагають вивчати історію?

2. чи можна досліджувати історію на основі одного джерела?

3. Що спільного, а що — відмінного між усними, писемними та матеріальними видами історичних джерел?

III.

Мислю творчо

розгляньте купюри українських грошей. Визначте інформацію, яка міститься в них. Назвіть історичних діячів, представлених на купюрах. підготуйте за допомогою інтернет-ресурсів стислу інформацію про одного з них.

 

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Щупак, Власова 2022

 
Попередня сторінка:  11. Практична робота. Вчимося працювати...
Наступна сторінка:   13. Урок узагальнення. контроль і корек...^