Інформація про новину
  • Переглядів: 259
  • Дата: 30-06-2022, 22:13
30-06-2022, 22:13

20. Практична робота. Як ми дізнаємось про минуле й сучасне

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  19. Де і як зберігаються історичні джер...
Наступна сторінка:   21. Урок узагальнення. Контроль і корек...

Які джерела пізнання минулого й сучасного ви знаєте? Хто і як досліджує історичні джерела? Що ми можемо дізнатися завдяки історичним джерелам? чому їх потрібно зберігати?

1. термінологічний словник

розгляньте малюнки й визначте, до якого типу джерел вони належать. Вставте пропущені слова в текст (працюйте усно).

До_______джерел належать пам’ятки_____

культури. Найчастіше їх здобувають унаслідок археологічних досліджень. До______джерел належать ті

_____джерела, які існують у писемному вигляді. Серед них є твори античних авторів, літописи, хроніки, документи.______джерела представлені фотографіями, які відображають реальні____. Здебільшого

______поєднують відображення події та авторське

бачення. До пам’яток образотворчого мистецтва належать__

_____________. У сучасному світі ваго-

мого значення набуває мережа Інтернет, яка перетворилася

на місце зберігання_______джерел.

2. ВЧИМОСЯ ПРАЦЮВАТИ З ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ

Факт чи фейк?

Поміркуйте, чи всі сучасні інформаційні джерела є достовірними. Чи можна їм достеменно довіряти? Як у повсякденному житті ви вирізняєте недостовірну інформацію? складіть у зошиті пам’ятку «Як опрацювати інформаційне джерело».

У сучасному світі інформація — основа життя людини. Недаремно ХХІ ст. називають «інформаційним», адже людство сьогодні щоденно отримує величезну кількість інформації з газет, телебачення, Інтернету тощо. Зараз не є проблемою знайти й ознайомитися з інформацією на будь-яку тему, яка цікавить людину. Але чи завжди така інформація є достовірною? Чи можна довіряти всьому, що показують, друкують, пишуть, публікують? Для того, щоб людина не вірила фей-кам та вміла грамотно «фільтрувати» отриману інформацію, вона має бути медіаграмотною.

медіаграмотність — комплекс знань, навичок та умінь, що дають змогу розуміти, аналізувати та критично оцінювати інформаційні джерела.

Фейк (від англ. fake — підробка) — будь-яка викривлена, неправдива, сфальсифікована інформація, що подається як правдива.

Отже, медіаграмотність потрібна сучасній людині, щоб:

1) усвідомлювати вплив ЗМІ на суспільство;

2) вміти перевіряти факти та розпізнавати фейки;

3) розпізнавати якісні та неякісні джерела інформації;

4) вміти впізнавати «шкідливу» інформацію та захищатися від її впливу.

Повідомлення з соціальної мережі «Фейсбук»

Прочитайте повідомлення, яке масово поширювалося у березні 2020 р. в соціальній мережі «Фейсбук». подумайте, чи є воно фейковим. поміркуйте, як можна перевірити правдивість таких публікацій. під час роботи скористайтеся чек-листом (пам’яткою) «Як розрізняти фейк?»

Діємо: практичні завдання

Спробуйте подати в класі дві новини — справжню і фейкову. Разом з однокласниками з’ясуйте, яка з новин є правдивою.

3. ІСТОРИЧНЕ лото

Зіграйте в історичне лото. Розташуйте джерела інформації в послідовності від 1 до 5 в порядку від найбільш правдивого до фейкового. поясніть свій вибір.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

I.

Знаю й систематизую нову інформацію

Дайте визначення поняттям: «фейк», «факт», «медіа грамотність», «зМІ», «інформаційне джерело».

ІІ.

обговоріть у групі

1. Які види історичних джерел ви знаєте?

2. у чому відмінність між історичним та інформаційним джерелом? Які з них є більш правдивими? чому?

3. Для чого сучасній людині потрібно бути медіаграмотною? Які впливи може справляти на суспільство фейкова інформація?

ІІІ.

мислю творчо

уявіть себе журналістом/журналісткою. складіть два коротких повідомлення — правдиве та фейкове. До кожного повідомлення створіть коротку анотацію: як довести правдивість/неправдивість вашого повідомлення.

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Щупак, Власова 2022

 
Попередня сторінка:  19. Де і як зберігаються історичні джер...
Наступна сторінка:   21. Урок узагальнення. Контроль і корек...^