Інформація про новину
  • Переглядів: 165
  • Дата: 30-06-2022, 22:14
30-06-2022, 22:14

22. Де можна «побачити» історію?

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  21. Урок узагальнення. Контроль і корек...
Наступна сторінка:   23. Де можна «почути» історію?

Поміркуйте, чи можна «побачити» історію у сучасних умовах. Пригадайте, які історичні пам’ятки та де саме вам траплялися. про що вони можуть «розповісти»?

1. ПЕРШІ МУЗЕЇ

З давніх-давен люди намагалися зберігати пам’ять про минуле. Для того щоб старовинні предмети, які були важливими для людей та мали культурну цінність не псувалися, їх зберігали та передавали з покоління до покоління. Перші такі «зібрання» можемо знайти у сховищах Кноського палацу на острові Крит, що датується XVI ст. до н. е. або в бібліотеці з м. Ніневія VII ст. до н. е., де зберігалося 25 тис. глиняних табличок зі давніми текстами. Деякі дослідники наводять фрагментарні свідчення, що в VI ст. до н. е. цар Вавилону На-бонід збирав старожитності й навіть займався розкопками.

За часів Античності у храмах або в приватних колекціях почали зосереджуватися твори мистецтва — картини, ікони, рукописні книги, церковне начиння, ювелірні вироби, скульптури тощо. Саме стародавні греки ввели у використання поняття «музей», проте його використовували в іншому значенні — у дослівному перекладі слово «музей» (або «мусейон») означало «місце для поклоніння музам». Це були спеціальні жертовники для поклоніння давньогрецьким божествам, покровителькам наук і мистецтв.

Розгляньте ілюстрації. Поміркуйте, які предмети найчастіше колекціонують. Якою є їхня цінність для історії?

Поміркуймо!

Подумайте, чому люди почали збирати твори мистецтва. Де ми можемо побачити такі цінності сьогодні?

Цар птолемей ІІ наказує 72 старцям здійснити переклад Біблії в месейоні м. Александрія (художник — Жан Батист де Шампань, 1672 р.)

поміркуйте, про який рівень розвитку культури та ставлення до книжок свідчить сюжет картини.

Історичні подробиці

Александрійський мусейон був заснований птолемеєм І Сотером (305-283 рр. до н. е.). Центром мусейону було святилище муз, але величезний комплекс будівель мав також кімнати для мешканців, залу для трапези, бібліотеку, лабораторії, галерею, місця для читання і прогулянок тощо. На запрошення Птолемея сюди прибували знамениті вчені, що перебували на повному царському забезпеченні. Згодом тут з’явилися колекції рослин, а також проводили наукові дослідження. Серед науковців, які працювали в Александрійському мусейоні були математики Ев-клід та Ератосфен, астроном Гіппарх, лікар Герофіл. Припускають, що у складі мусейону діяла і знаменита Александрійська бібліотека, яку вважають найбільшим книгосховищем античного часу.

Поява в Європі справжніх музеїв — закладів, де зберігають і вивчають пам’ятки історико-культурної спадщини, пов’язана з періодом Відродження (XIV-XVII ст.). З’явилися установи для проведення наукових досліджень — збирання зразків рослинного і тваринного світу, мінералів, предметів,

які мали етнографічну цінність. Популярними були кімнати для розміщення і зберігання різноманітних тематичних колекцій — кунсткамери. Вчені збирали та виставляли для огляду різноманітні колекції, предмети старовини й рідкісні речі.

Діємо: практична хвилинка

Роздивіться ілюстрацію. Подумайте, чому мусейони можна вважати науковими й культурними центрами Античності.

Бібліотека александрійського мусейону

2. НАЙБІЛЬШІ СУЧАСНІ МУЗЕЇ СВІТУ

пригадайте, які є види музеїв.

Сьогодні музеї — це установи культурно-освітнього й науково-дослідного спрямування. У них зберігають і досліджують пам’ятки матеріальної і духовної культури людства, виконують інформаційну й реставраційну функції. Сучасні музеї оснащують інтерактивними й мультимедійними засобами.

Одним із найбільших й найвідоміших у світі музеїв є Лувр у м. Париж (Франція). Музей було відкрито у 1793 р. на правому березі річки Сена. Він розташований у палаці, колишній резиденції королів Франції. Щороку його відвідують мільйони людей. У колекції творів мистецтва Лувру виставлені понад 35 тис. експонатів, а виставкова площа становить більш

як 72 тис. кв. м. Колекція Лувру найбагатша та найбільша у світі, у музеї зберігається більше 6 тис. унікальних картин.

Колекція Лувру

https://coMections.louvre.fr/en/

За допомогою QR-коду ознайомся з колекціями Лувру. створіть повідомлення для історичного журналу про один з експонатів музею.

одна із зал лувру (сучасне фото)

Історик луї де поттер стверджує, що Філіпп ІІ Французький згадував про будівлю «L’uvre», що перекладається як «шедевр». А у самій колекції шедеврів музею містяться тільки ті картини, які були створені до 1848 р. Це формат Лувру. Поповнення колекції обмежене цією датою.

Поміркуймо!

Подумайте, чому поповнення колекцій Лувру обмежене датою 1848 р.

Ще одним із найбільших музеїв світу є Британський музей (м. Лондон, Велика Британія), заснований 1753 р. Колекція музею налічує близько 8 млн експонатів. Тут зібрані цінні твори мистецтва й археологічні знахідки з різних куточків світу, за якими можна простежити історію людської культури від її витоків до наших днів. У 1972 р. від музею відокремилася бібліотека, де у залі рукописів зберігається Велика хартія, лист Олівера Кромвеля і навіть автографи Галілео Га-лілея та Рене Декарта.

Панорама читальної зали Британського музею (сучасне фото)

Які особливості архітектури Британського музею можна помітити на фото? Для кого, на вашу думку, скоріше було створено бібліотеку — для науковців чи для відвідувачів?

3. НАЦІОНАЛЬНІ МУЗЕЇ УКРАЇНИ

пригадайте, які історичні музеї україни вам відомі. чому, на вашу думку, відвідування музеїв не користується популярністю серед сучасної української молоді?

В Україні діє більше 500 музеїв різного спрямування.

Варто запам’ятати!

Національні музеї — державні музеї, у яких зберігаються експонати, що становлять високу культурно-історичну цінність та є державною власністю.

Заповідники — територія або акваторія, на якій зберігається у природному (недоторканому) стані весь її природний комплекс (флора і фауна).

З 1990-х років статус «національний» здобули 28 провідних музеїв і заповідників України. До національних музеїв України, зокрема, належать: Національний музей історії України (1899 р., Київ), Національний художній музей України (1899 р., Київ), Національний музей літератури України (1986 р., Київ), Національний музей Тараса Шевченка (1940 р., Київ), Національний музей ім. Андрея Шептицького (1905 р., Львів), Меморіальний комплекс «Національний музей історії України у Другій світовій війні» (1974 р., Київ) тощо.

Залізний меч скіфів

Портрет Раїни Вишневецької

Трипільська кераміка

роздивіться експонати Національного музею історії України. подумайте, які ще пам’ятки можуть зберігатися в музеї. у чому полягає історична й культурна цінність представлених експонатів для України?

Діємо: практична хвилинка

Розгадайте ребуси й до кожного відгаданого слова складіть запитання.

4. МУЗЕЇ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАПОВІДНИКИ РІДНОГО КРАЮ

Поміркуйте, які музеї створюють в окремих регіонах і чому?

В кожному регіоні України розташовано чимало історичних і культурних об’єктів, зокрема музеїв і заповідників. Колекції регіональних музеїв можуть відображати життя або діяльність відомих людей, вихідців з цього краю, або мати історико-культурну цінність. Заповідними зонами стають території, які необхідно охороняти державою для збереження унікальної флори й фауни цих об’єктів. Так, у Каневі (на Черкащині), де розміщується поховання великого поета Тараса Шевченка, створено Шевченківській національний заповідник. У Переяславі, де збереглося багато пам’яток давньоруської архітектури, створено Національний істори-ко-етнографічний заповідник «Переяслав».

Діємо: практична хвилинка

Як ви вважаєте, чим керуються люди, створюючи музеї та заповідники в різних регіонах України. розгляньте карту та складіть у зошиті таблицю «Музеї і заповідники різних регіонів україни». Доповніть таблицю музеями свого рідного краю.

Назва музею/заповідника

Місто, де розміщений музей/заповідник

   

1. чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла коцюбинського

2. Музей грошей та історії розвитку української академії банківської справи

3. Державний музей природи Харківського національного університету ім. В. Н. каразіна

4. педагогічно-меморіальний музей А. с. Макаренка

5. Миколаївський музей суднобудування і флоту

6. Державний історико-краєзнавчий музей «Херсонес Таврійський»

7. Музей заповідник «катакомби одеси»

8. заповідник-музей «Хутір Надія»

9. Шевченківській національний заповідник

10. Національний музей-садиба М. І. пирогова

11. Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в’язнів

12. Івано-Франківський історико-меморіальний музей Олекси Довбуша

13. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

14. Історико-культурний заповідник республіканського значення в м. Луцьку

15. Дубровицький історико-етнографічний музей

16. Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова

17. Національний музей історії України у Другій світовій війні

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

I.

Знаю й систематизую нову інформацію

Зіграйте в «Історичне лото». Визначте, які ілюстрації є прикладами музеїв, а які — заповідників.

II.

Обговоріть у групі

1. Яким музеям можуть надати в Україні статус «національний»?

2. чому музеї охороняються державою та відіграють визначну роль у збереженні історичної пам’яті?

3. В умовах пандемії зародився новий напрям туризму — веб-туризм. Інтернет-технології дозволяють усім охочим здійснювати віртуальні мандрівки музеями й містами світу. Перегляньте віртуальні тури музеями України. Обговоріть їхні експозиції. Перейдіть за покликанням:

https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/

III.

мислю творчо

Уявіть себе керівником/керівницею екскурсії по рідному місту/селу. Оберіть музей у своєму місті/селі та проведіть уявну екскурсію. Створіть мініпроєкт «Музей/заповідник мого рідного краю, яким можна пишатися».

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Щупак, Власова 2022

 
Попередня сторінка:  21. Урок узагальнення. Контроль і корек...
Наступна сторінка:   23. Де можна «почути» історію?^