Інформація про новину
  • Переглядів: 146
  • Дата: 30-06-2022, 22:18
30-06-2022, 22:18

27. Історичне краєзнавство

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  26. Пам'ятки архітектури й мистецтва
Наступна сторінка:   28. Практична робота. Вчимося створюват...

Пригадайте рівні вивчення історії: локальний (місцевий), загальнодержавний, загальносвітовий. Визначте у чому полягає відмінність між ними. Для чого потрібно вивчати історію рідного краю?

1. ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ

Історія рідного краю — важлива складова історії країни і держави. В кожному регіоні, місті, більшості сіл України працюють краєзнавці. Можливо, серед них є ваші знайомі або ваші вчителі. Чим же займаються краєзнавці?

Краєзнавство — це комплекс вже відомих вам історичних дисциплін, але особливість у тому, що вони застосовуються для наукового дослідження окремої частини нашої Батьківщини — рідного краю. Край — поняття не дуже чітко визначене. Це може бути історичний регіон, область, район чи окремий населений пункт. Краєзнавці вивчають природу, населення, особливості господарства, культури краю. Та звісно досліджують його минуле.

Які краї зображені на світлинах? чи є тут ваш рідний край? Доберіть зображення для опису вашого рідного краю.

W З

Краєзнавці часто створюють гуртки, наукові товариства, у багатьох місцях є краєзнавчі музеї. Є різні напрямки краєзнавства. Нас цікавить історичне краєзнавство — дослідження історії рідного краю. Воно є окремою історичною дисципліною, завдання якої — досліджувати історичні події, що відбувалися на території краю, місцеві пам’ятки історії та культури.

Місцева історія відзначається увагою до деталей повсякденного життя людей. Крім даних археології, архівних документів і музейних експозицій, краєзнавець мусить залучати особисті спогади, свідчення очевидців, родинні архіви та власні спостереження. Його цікавить місцевий фольклор, топоніми, матеріали етнографічних досліджень, особливості мови.

Теми краєзнавчих досліджень також різноманітні — від загальної історії краю до вивчення історії вулиць, окремих будівель, історичних і культурних пам’яток, біографій видатних земляків, родинної історії. З таких фрагментів згодом і складається загальна історія України.

Варто запам’ятати!

Історичне краєзнавство — історична дисципліна, яка досліджує місцеву історію.

2. ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННЯ. РОДИННА ІСТОРІЯ

Історичне краєзнавство перетинається ще з однією історичною дисципліною — історією повсякденності. Вона досліджує умови життя, праці та відпочинку, побуту, раціону харчування, способів лікування тощо, а також світогляд, норми поведінки й уподобання більшості населення, так званих пересічних людей. Раніше історики майже не звертали на них увагу. Насправді історія повсякдення є дослідженням тих людей, які і творять історію, але до того ж залишаються для дослідника «безіменними» і «мовчазними». Тільки досліджуючи їхнє життя, історик наближається до справжніх дійових осіб історії. Історія людства як з цеглинок складається з історій окремих людей, адже кожен із нас є творцем самої історії.

Користуючись ілюстраціями, схарактеризуйте повсякденне життя українців у різні історичні періоди.

Кожна людина походить зі своєї родини. Родинні зв’язки учасників подій є дуже важливими для історичного дослідження. У давнину походження людини визначало все її подальше життя. Селянин зазвичай не полишав свого села аж до смерті. Ремісник передавав свою майстерню сину. Володарі та знать укладали шлюби тільки з представниками родин, які також мали високе походження.

До якої групи населення належать, на вашу думку, люди, зображені на малюнках?

Ш , ї

У таких умовах знати і пам’ятати свій родовід вимагали життєві обставини. Наприклад, щоб отримати спадок, треба було надати докази родинного зв’язку з померлим. Але пам’ятали родовід не тільки з практичних міркувань. В усі часи люди дбайливо зберігали пам’ять про предків. Шляхетним походженням пишалися та зверхньо ставилися до простолюду.

Тож збиранням відомостей про походження родів, прізвищ і ступенів спорідненості між людьми почали займатися ще в давнину. Ці дані стали в пригоді історикам. Вивченням родинних зв’язків займається генеалогія (з грец. — родовід). Це також спеціальна історична дисципліна. Відомості про родовід зазвичай зображують у формі генеалогічної таблиці.

Яку інформацію для історичного дослідження дає дослідження родоводу?

Такі дослідження допомагають історикам розплутати деякі історичні загадки, встановити справжні імена учасників історичних подій.

Людина, родина, у якій вона народилася, її повсякденне життя, місто чи село, у якому вона живе — усе це складові частини історії України та всього світу.

Натомість, не завжди традиції, звичаї, вірування людей бувають схожими одне з одними. Кожний населений пункт, історико-географічний регіон має свої особливості, визначені природними, суспільними та іншими чинниками.

I.

Знаю й систематизую нову інформацію

1. Як ви розумієте поняття «рідний край»?

2. Що таке історичне краєзнавство?

3. чому важливо вивчати історію повсякдення?

4. Яку інформацію для розуміння історії країни може дати історія окремої родини?

II.

обговоріть у групі

1. Які визначні події відбувались в історії вашого рідного краю? Яку роль вони відіграли в історії україни і світу? Що, на вашу думку, треба було б ще дослідити в історії вашого краю?

2. розгляньте схему. поміркуйте, як одні й ті самі події можуть розгортатися на рівні населеного пункту/держави/світу.

III.

мислю творчо

сучасні технології значно полегшують життя людини. Ще 30 років тому існувала потреба у використанні паперових географічних карт, а сьогодні ми дедалі частіше послуговуємося інтерактивними застосунками. Використовуючи застосунок «карти Ґугл» (Google maps), знайдіть на карті свій населений пункт. Відшукайте вулицю, на якій ви живете, на якій розташована школа, дитячий садок. оберіть найдавніші об’єкти свого краю та підготуйте про них історичну довідку. Презентуйте віртуальну екскурсію «Історія мого рідного краю» та презентуйте її на уроці.

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Щупак, Власова 2022

 
Попередня сторінка:  26. Пам'ятки архітектури й мистецтва
Наступна сторінка:   28. Практична робота. Вчимося створюват...^