Інформація про новину
  • Переглядів: 221
  • Дата: 30-06-2022, 23:35
30-06-2022, 23:35

14. Як люди усвідомлювали себе в різні часи. Урок-узагальнення

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  13. Публічний простір в минулому і нині
Наступна сторінка:   15. Назва «Україна» впродовж століть

Як людина впливає на різні спільноти?

Чому необхідно дотримуватися спільних правил і законів?

Обговорення

Пригадайте, які існують людські спільноти. До яких спільнот ви себе відносите? Поміркуйте, участі у яких спільнотах були позбавлені люди в минулому. Чому людині важливо належати до спільнот?

Як людина впливає на різні спільноти?

Ви вже знаєте, що людина не може жити поза спільнотами та соціумом. Вона потребує спілкування та постійно перебуває у взаємодії з іншими людьми. Ця взаємодія має двосторонній вплив: спільнота впливає на людину, а людина впливає на спільноту. Наприклад, ви відвідуєте танцювальний гурток. Ви набуваєте там нових навичок і спілкуєтеся з однодумцями. Водночас ви ділитеся і своїми знаннями й посідаєте у цій спільноті певне місце. Якщо ви пропустили заняття, колективу доведеться перелаштувати-ся, щоб не гаяти часу.

Зверніть увагу, що спільноти бувають різними. Не завжди цей взаємний вплив буває позитивним. Іноді людина може потрапити до таких спільнот, які негативно впливатимуть на неї. Остерігайтеся таких спільнот і ніколи не залишайтеся в них.

1. Створіть асоціативний кущ «Я належу до спільноти». Впишіть назви спільнот, до яких себе відносите. Врахуйте вашу роль у конкретній спільноті. Участь у якій спільноті для вас є найважливішою? Чому? Обговоріть у класі, чи однакову роль відіграєте ви та ваші однокласники й однокласниці в спільноті, до якої належите.

Чому необхідно дотримуватися спільних правил і законів?

Аби будь-яка спільнота функціонувала, у ній діють певні правила. Такі правила можуть бути чітко визначені (закони чи правила поведінки у громадському транспорті). Іноді правила встановлює сама спільнота, і усі учасники погоджуються їх дотримуватися. Наприклад, у школі діє певний час початку і завершення уроків. Це писане правило, чітко визначене. А от почи-

нати урок із привітання - це неписане правило, але усі його дотримуються.

2. Уявіть, що ваш клас вирушив в одноденну автобусну мандрівку культурно-історичним пам'ятками України. Створіть маршрут подорожі. Розробіть:

правила поведінки в автобусі під час подорожі; правила поведінки в публічному просторі під час екскурсій; правила непорушення приватного простору учасників/учасниць мандрівки.

Обговоріть запропоновані варіанти.

Спільноти зазвичай утворюються та існують із певною метою. До деяких люди потрапляють свідомо, за власним бажанням. У деяких опиняються внаслідок певних ситуацій. Важливо, аби кожен учасник спільноти підтримував її діяльність. Іноді це непросто. Проте життя у громаді потребує певних зусиль її учасників.

3. Складіть усім класом невелику розповідь. Нехай учитель або учителька придумають перше речення для цієї розповіді. Далі учні та учениці одне за одним мають придумати по одному реченню для розповіді. Для цього потрібно використати одне слово із запропонованого переліку. Якщо вподобане вами слово вже хтось озвучив, ви маєте скласти речення з іншим словом. Якщо слів на всіх не вистачить, використовуйте їх знову.

Рівність, гідність, Батьківщина, емігранти, турбота, країна, держава, первісне суспільство, плем'я, громада, родина, спільнота, діаспора, права людини, правила, закон, влада, самоврядування, демократія, тоталітаризм, дискримінація.

4. Спираючись на здобуті на попередніх уроках знання, а також на матеріали параграфів підручника, укладіть за зразком таблицю «Зміни в житті суспільства упродовж історії». За потреби доповніть таблицю власними пунктами.

 

Минуле

Сучасність

Якими були /є людські колективи/спільноти

   

Якою була /є влада

   

Якими були /є закони і правила

   

Якими були /є права людини

   

Як навколишнє середовище впливало / впливає на життя

   

Як людина впливала / впливає на навколишнє середовище

   

Яким було /є господарство людини

   

Яким був / є публічний простір людини

   

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Панарін 2022

 
Попередня сторінка:  13. Публічний простір в минулому і нині
Наступна сторінка:   15. Назва «Україна» впродовж століть^