Інформація про новину
  • Переглядів: 179
  • Дата: 30-06-2022, 23:38
30-06-2022, 23:38

19. Як виглядала Україна на картах минулого

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  18. Що таке «історична карта»
Наступна сторінка:   20. Історико-географічні регіони в Укра...

Як розвивається історія?

Що таке хронологічна послідовність?

Які народи мешкали на українських територіях у давні часи та за доби середньовіччя?

У який період з’явилися козаки в Україні?

Які держави існували на наших територіях в новітню епоху?

Обговорення

Що означає українське прислів'я «Згаяного часу і конем не доженеш»? Чому варто «берегти час», «не гаяти»?

Як розвивається історія?

Що таке хронологічна послідовність?

Події минулого людства, які вивчає історія, трапилися в певний час. Його можна відрахувати «назад»: кілька хвилин тому закінчилась перерва, кілька годин тому ви прокинулися, кілька днів тому була неділя, кілька місяців тому було літо, кілька років тому ви народилися тощо. Для того, щоб правильно вирахувати історичний час (визначити, коли трапилася та чи інша подія), існує спеціальна наука. Вона має назву «хронологія» - на честь давньогрецького бога Хроноса. За легендою, він був утіленням часу, початку та кінця.

Чим далі ми просуваємося в минуле, чим давніше відбувалися події, тим більший масштаб використовуємо. Дні об’єднуємо в тижні, тижні у місяці, місяці в роки. Десять років ми називаємо десятиліттям, сто років - століттям, а тисячу років - тисячоліттям. Історики найчастіше рахують роками чи століттями. Дослідники встановлюють час подій, що сталися триста чи півтори тисячі років тому. Інколи навіть із точністю до хвилин!

Щоб не загубитись у підрахунках часу, використовують особливу шкалу - лінію часу. Вона стає в пригоді, коли потрібно записати інформацію про багато подій минулого. У математиків було запозичено спеціальну лінійку з цифрами.

Хронологія - спеціальна історична наука про час, його відлік, поділ та обрахунок.

Хронос обрізає крила Амуру. Художник Іван Акімов. 1802 рік

На ній замість сантиметрів позначають роки або століття та події, що трапилися. Спрямована лінійка в майбутнє, так легше зрозуміти, скільки років тому сталася подія. Можна також простежити, чи якісь події трапилися водночас (історики кажуть - синхронно) чи одна за одною (послідовно).

Якщо прямувати лінією часу до початку, то не знайдемо числа нуль. Це трохи більше, ніж дві тисячі років тому, та аж ніяк не три мільйони - час, що минув від виникнення людини. Вчені домовилися, що, рухаючись від першого року далі в минуле, вони позначають роки починаючи також від першого, але «до нашої ери» (скорочено «до н. е.»). Далі відлік років йде в зворотному порядку. Цією «домовленою» датою, початком відліку нашої ери, стала дата народження (Різдва) Ісуса Христа. Тому часто кажуть «після Різдва Христового» та «до Різдва Христового».

Перший рік нашої ери є також перший роком І століття. А от перший рік до нашої ери - останнім роком І ст. до н. е. Тоді 101-й рік є початком ІІ ст., 201 - ІІІ ст. і так далі. Зверніть увагу: 100 рік н. е. -це останній рік І ст., а 200 - ІІ ст.

1. Спираючись на текст параграфа, розповідь вчителя та додаткові джерела інформації, укладіть у зошиті таблицю за зразком та доповніть її.

Період

історії

Дати

Назва державного утворення на території України

Історичні

діячі

   

Скіфська держава

Цар Атей

Стародавній світ. Доба

VII ст. до н. е. -V ст. н. е.

Давньогрецькі міста-держави Північного Причорномор'я

 

античності

     
       

Які народи мешкали на українських територіях у давні часи та за доби середньовіччя?

На теренах сучасної України люди з’явилися приблизно один мільйон років тому. Звісно, ці люди ще не мали держав. Ми навіть не знаємо, як вони себе називали. Упродовж тисячоліть на наших теренах поставали й зникали чимало племен, народів і держав. Про них ми дізнаватимемося поступово, вивчаючи історію.

За доби античності, як ви вже знаєте, на півдні України жили греки, що утворювали свої особливі міста-держави - поліси. На

північ від них, у степах, кочували скіфи, які також мали державу на чолі з царем. Частина українських теренів входила до складу Боспорського й Понтійського царств, перебувала під владою Римської імперії, держави гунів.

Доба середньовіччя розпочалася з розселення теренами сучасної України слов’янських племен. Об’єднавшись, вони утворили могутню державу - Русь-Україну. Через кілька століть після утворення Русь-Україна поділилася на окремі держави-князівства - Київське, Чернігівське, Переяславське, Галицьке, Волинське. У цей період сусідні держави - Польща, Литва, Угорщина - часто нападали на наші території, завойовуючи ту чи іншу частину. Але найбільшого лиха цим землям завдали монголи, які завоювали значні землі та приєднали їх до своєї держави - Золотої Орди. Наприкінці середніх віків українські південні території входили до складу Князівства Молдова, яке разом із Кримським ханством підкорялося Османській імперії.

2. Розгляньте карту Римської імперії, карту портів (с. 75) та сучасну карту України на форзаці підручника.

Які сучасні українські території зображені на давніх картах? Чому вони потрапили на ці карти?

Карта Римської імперії в І столітті

У який період з'явилися козаки в Україні?

Потужною силою, що протистояла численним загарбникам упродовж модерної доби історії України, було козацтво. У той час українські терени входили до складу Королівства Польського. Унаслідок тривалої боротьби, численних повстань та воєн українці під проводом козацтва здобули власну державу - Гетьманщину. У ці конфлікти не раз втручалося Московське царство. Поступово значна частина українських теренів увійшла до складу цієї держави. Західну частину включила до своїх володінь Австрійська імперія.

Генеральна карта України Гійома де Боплана. 1648 рік

3. Розгляньте карту, прочитайте інформацію про неї. Виконайте завдання та дайте відповіді на запитання.

Т ґ» 1 о * о и *

Карту уклав французький військовий інженер Гійом де Боплан у 1648 році. Це перша західноєвропейська карта, присвячена Україні. На ній зображено 1293 об’єкти (993 населених пункти та 153 річки). Хоча написи виконані латиною - тогочасною мовою науки та польською, чимало відомих назв можна впізнати.

1. Чи зрозуміло, де на карті вказано північ та південь?

2. Знайдіть, де на цій карті підпис «Ukraina» («Україна»)? Хто зображений поруч із цим підписом?

3. Де знаходяться умовні позначення (легенда) карти? Які персонажі зображені на карті?

4. Знайдіть Крим («Crimea»), Чорне море («Czarne Morze»). Де протікає річка Дніпро? «Підіймаючись» за допомогою карти територією України уздовж Дніпра, знайдіть місто Київ («Kiiow»).

Які держави існували на наших територіях в новітню епоху?

На початку новітньої історії землі України перебували під владою двох імперій - Російської та Австро-угорської. трагічно, що ці дві держави воювали одна з одною під час Першої світової війни. Тому українці, що були у складі протиборчих армій, зіткнулися на полі битви. Велика війна підняла хвилю визвольних рухів в усій Європі. Українці також розпочали боротьбу за власну державу. У 1917 році на українських землях колишньої Російської імперії було проголошено Українську Народну Республіку (УНР). 22 січня 1919 року УНР об’єдналася із Західноукраїнською Народною Республікою (частина території Австро-Угорщини).

Однак влада тодішньої російської держави не бажала визнавати за українцями право на самостійну державу. Тому після тривалої боротьби Україна стала частиною нової держави - Радянського Союзу. Лише у 1991 році українське суспільство досягло мети. Постала незалежна держава - Україна.

Карта України, подана делегацією УНР на Паризьку мирну конференцію. 1918 рік

4. Розгляньте карту, прочитайте текст до неї. Виконайте завдання і дайте відповіді на запитання.

У 1918 році, коли завершувалася Перша світова війна, представники України брали участь у Паризькій мирній конференції. На ній вирішувалося, як житиме світ після війни. На цій карті позначено пропозицію, як мали би виглядати кордони нашої держави. Оскільки конференція проходила у Франції, то всі написи на ній - французькою мовою. Однак чимало інформації можна отримати з карти навіть без перекладу.

1. Як на цій карті позначено кордон?

2. Чи входить Крим до складу України?

3. Порівняйте цю карту з картою сучасної України, розміщеною на форзаці підручника. Що спільного й що відмінного у цих двох картах?

4. За допомогою карт спробуйте дізнатися про Україну 1918 року. Складіть кілька запитань до цієї карти. За допомогою додаткових джерел інформації або за підказками вчителя чи вчительки спробуйте на них відповісти.

ПІДСУМОВУЄМО

1. Визначте за допомогою карт, що відображають різні періоди історії, чи змінювався кордон України.

2. Розташуйте подані карти відповідно до періоду історії.

А стародавній світ; доба античності Б середні віки В нова історія Г новітня історія

3. Підготуйте кілька запитань до тексту параграфа. Запропонуйте однокласникам та однокласницям відповісти на них. Дайте відповіді на запропоновані ними запитання. Оцініть відповіді одне одного.

4. Складіть кросворд за ключовими словами, термінами, поняттями та іменами осіб, на підставі тексту параграфа. Запропонуйте однокласникам та однокласницям його розв'язати.

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Панарін 2022

 
Попередня сторінка:  18. Що таке «історична карта»
Наступна сторінка:   20. Історико-географічні регіони в Укра...^