Інформація про новину
  • Переглядів: 205
  • Дата: 30-06-2022, 23:47
30-06-2022, 23:47

30. Що таке «права людини»

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  29. Якими є відносини людини і держави. ...
Наступна сторінка:   31. Що таке демократія і як вона пов'яза...

Права людини, гідність і рівність. Що об’єднує ці поняття? Які права має дитина? Де записано права дитини?

Обговорення

Розкажіть одне одному, що ви знаєте про власні права та обов'язки.

Права людини, гідність і рівність.

Що об'єднує ці поняття?

Права людини - це можливості (свободи) та справедливі умови для задоволення людиною своїх потреб. Це також наші обов’язки щодо інших людей.

Права людини ґрунтуються на гідності й рівності. Повага до людської гідності - це визнання, що людина є цінністю сама по собі, за фактом свого народження. Людська гідність базується на усвідомленні того, що всі люди є рівні і водночас кожна людина унікальна. Ми -біологічні істоти, тому маємо однакові потреби (у воді, їжі, комфортній температурі довкілля, спілкуванні тощо).

Однаковість потреб для всіх людей на Землі є підставою нашої рівності й шанобливого ставлення одне до одного.

1. Прочитайте витяг із «Загальної декларації прав людини» і прокоментуйте його. Використовуючи текст, укладіть перелік природних прав людини, тобто прав, наданих нам від народження.

Стаття 1. «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти стосовно одне одного в дусі братерства».

Стаття 2. «Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища».

Стаття 3. «Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність».

Стаття 4. «Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах».

Стаття 5. «Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання».

Стаття 9. «Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання».

Стаття 15. «Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство».

2. Пограйте у гру «Дотримання власної гідності та поваги до гідності інших осіб».

Інструкція: Поділіться на 2 групи. Кожна з груп отримає ситуацію для розігрування. Уважно прочитайте її. Поміркуйте, які ролі хто буде виконувати. Ви матимете 15 хвилин на репетицію і підготовку. Якщо готові, запросіть кожну групу по черзі представити свою сценку. Не залишайте жодних коментарів, поки обидві групи не представлять свої сценки і не зберуться для обговорення.

Ситуація 1. Група учнів 5-го класу намагається поспілкуватися з учнем 7-го класу, що залякує їхнього однокласника.

Ситуація 2. Учні й учениці 5-го класу зібралися, щоб поговорити про однокласницю, яку залякує група старших учнів. їм би хотілося допомогти подрузі, і вони аналізують усі можливі рішення, щоб допомогти їй.

Питання для обговорення

1. Звідки ви брали матеріал для своїх сценок? Чи це були історії та фільми про залякування, чи власний досвід?

2. Які способи владнання ситуації здатні впливати позитивно, а які мали б негативний наслідок?

3. Чи легко розмовляти щиро з подругою, яку залякують?

4. Який найкращий спосіб знайти рішення, прийнятне для всіх?

Які права має дитина? Де записано права дитини?

Права дітей записано у Конвенції про права дитини. Цей документ підтримали 192 держави світу. На їхніх територіях ця Конвенція є обов’язковою для виконання. Україна також підписала цей документ і гарнатує його виконання.

У Конвенції йдеться про те, що діти мають права людини і потребують особливого захисту, поваги індивідуальності, гідності та недоторканності особистого життя. Для виховання дитини найкращим середовищем є сім’я, тому держава має підтримувати сім’ю.

Ось деякі права, що містить Конвенція про права дитини.

Якнайкраще забезпечення інтересів дитини.

Повага до прав батьків.

Право на життя, виживання і вільний розвиток.

Право на прізвище та ім’я.

Право на ім’я і набуття громадянства.

Свобода думки, совісті, релігії.

Право на освіту.

Право на відпочинок і розваги.

3. Проаналізуйте наведений текст. Поясніть, як держава забезпечує реалізацію та захист прав дитини.

Усі діти мають право на навчання. Відвідувати дитячий садочок в Україні необов’язково. Однак здобути шкільну освіту мають усі. Тому держава зобов’язана подбати про те, щоби всі діти мали гарантований доступ до освіти. Держава має побудувати достатню кількість шкіл, підготувати вчителів, розробити програми, забезпечити учнів та учениць навчальними матеріалами тощо. Навчання у державних школах відбувається безоплатно. Ніхто не може перешкоджати здобуттю дитиною освіти.

4. Знайдіть у мережі Інтернет текст Конвенції про права дитини. Розгляньте запропоновані фотографії. Які права дитини вони ілюструють?

ПІДСУМОВУЄМО

1. Поясніть, як пов'язані права людини, гідність і рівність.

2. Чи доводилося вам чути про порушення прав дитини або бути свідком таких порушень? За допомогою додаткових джерел відшукайте інформацію про права дітей, які порушують найчастіше. Як кожен і кожна з вас може запобігти таким порушенням?

3. Прочитайте історію про порушення прав дитини. Запропонуйте шляхи її вирішення.

На сторінку групи «Стоп насильство у школах» у Facebook надійшов лист від дівчинки:

«Мені 12 років, і я ненавиджу ходити до школи, тому що ніхто мене не любить. Там є група дітей, які ображають мене за кожної нагоди. Вони говорять, що я потворна і негарна і моїм батькам має бути соромно за мене. Моя найкраща подруга перестала розмовляти зі мною і навіть потоваришувала з деякими дітьми з тієї групи. Я ненавиджу її. Я почуваюся такою самотньою і боюся, що те, що говорять про батьків, - правда».

4. Організуйте в класі виставку малюнків про права дітей.

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Панарін 2022

 
Попередня сторінка:  29. Якими є відносини людини і держави. ...
Наступна сторінка:   31. Що таке демократія і як вона пов'яза...^