Інформація про новину
  • Переглядів: 170
  • Дата: 1-07-2022, 19:43
1-07-2022, 19:43

2. Що таке суспільство

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  1. Вступ до курсу "Історія України та г...
Наступна сторінка:   3. Правила співжиття в суспільстві

 

Пригадай поняття «людина» та «людство».

1. Людина як біологічна і соціальна істота

З дитинства людина бачить різноманітних живих істот, фіксує спільне між собою і ними, знаходить відмінності. Спільним є те, що людина — також біологічна істота. Однак людина вирізняється в природі мисленням, свідомістю і культурою.

1. Пригадай ознаки живих організмів. Доведи, що людина — жива істота.

2. Які системи органів має людина? Яка із них керує організмом, вивчає навколишнє середовище, мислить?

Тобі, напевно, відомі історії про хлопчика Мауглі. Про нього є збірка оповідань Редьярда Кіплінга, кілька фільмів і мультфільмів. Він виріс серед вовків, міг жити серед них і спілкуватися з людьми. Дійсність насправді інша. Історія знає випадки, коли діти-мауглі, які виросли серед тварин, поводилися так, як їхні «опікуни». І що раніше вони потрапляли туди, що довше перебували поза людьми, то складніше їм було вживатися в людське середовище. 1

1. Чому людські діти, які виросли серед тварин, поводилися як тварини?

2. Чому багатьом дітям-мауглі було складно перебувати серед людей?

3. Чому тварини, вирощені людьми, не можуть бути людьми?

Щоб людський організм сформувався і проявив себе як людина й поводився як вона, необхідне виховання в людському середовищі. Багато чинників впливає на формування особистості: сім’я, друзі, освітні заклади тощо.

Усвідомлення людиною своїх потреб стимулює її активність. Отже, завдяки усвідомленню потреб, впливу соціального середовища (сім’ї, школи, друзів і багатьох інших людей), самовихованню та саморозвитку вона формує себе як особистість.

Поміркуй, що необхідно робити людині для самовдосконалення.

Результатом виховання та самовиховання є самоусвідомлення людини, її здатність взаємодіяти з іншими людьми й реалізовувати свої плани.

2. Людська різноманітність

У процесі виховання та самовиховання людина набуває ознак і якостей, що роблять її повноцінною серед інших людей. Усвідомлення людиною, що вона така, як і всі люди, і водночас — самобутня, унікальна, визначає її ідентичність як особистості — втілення в людині значущих для життя в суспільстві ознак і якостей.

Деякі характеристики людини, як відомо, є природними: кровна спорідненість, раса, стать. Вони незмінні. Інші вона може

свідомо обирати, формувати й розвивати. Існує кілька поділів ознак ідентичності людини на групи. Один із варіантів такого поділу подано в таблиці нижче.

Ознаки ідентичності

Група ознак ідентичності

Зміст ознак ідентичності

Природні

Вік, стать, кровна спорідненість, походження, раса

Культурні

Мовна, релігійна належність, хобі

Територіальні

Село, місто, область, країна, регіон, кліматична зона, континент, півкуля

Політичні

Погляди на політичне життя, відданість лідеру, групі інтересів, державі

Економічні

Робота, професія, посада, матеріальне становище

Соціальні

Друзі, гуртки, команди, колеги

1. Поясни, чому подані в таблиці ознаки ідентичності є природними або набутими.

2. Поміркуй, які групи ознак ідентичності властиві тобі. Назви їх.

Як ми з’ясували, ідентичність людини складається з багатьох ознак, наявність яких у собі вона усвідомлює. Ідентичність — це усвідомлення своєї причетності до людей, які мають спільні інтереси та цінності, взаємодіють для задоволення своїх потреб і досягнення цілей.

Родину єднають кровна спорідненість, пам’ять, відповідальність усіх перед усіма, спільне господарство; територіальну громаду — спільний життєвий простір; релігійну спільноту — віросповідання, спільні обряди; друзів — схожі погляди, захоплення, приємне спілкування.

Різноманітність — сукупність різних речей або людей.

Різноманітність ознак ідентичності, а також їхніх проявів у різних сферах життєдіяльності робить людину унікальною — особливою, неповторною. Унікальність людини приваблює, робить її цікавою для інших людей.

Уяви світ, де всі люди мають однакову зовнішність — усі дівчата такі, як Барбі, а хлопці — як Кен. Вони однакові за характером, темпераментом, інтересами, манерами. Правда, з ними було б нудно? Тому будьмо унікальними! Цінуймо унікальність одне одного!

ЦІКАВО ЗНАТИ

Барбі (англ. Barbie) — лялька американської компанії Mattel для дітей від трьох до чотирнадцяти років. Цю іграшку колекціонує багато дорослих. Першу Барбі було виготовлено 1959 р., в 1961 р. з’явився її бойфренд Кен, а згодом — серія ляльок-родичів, подруг, приятелів, знайомих.

1. Чому, крім Барбі й Кена, компанія Mattel почала випускати інші ляльки?

2. Чи є в тебе улюблена іграшка? Чи можна за іграшкою визначити ідентичність людини?

3. Подивися на зображення людей і визнач якомога більше ознак ідентичності кожної особи.

4. Які з виявлених ознак ідентичності є природними, а які набутими?

3. Суспільство та його складники

На основі спільної території проживання та ідентичності люди формують суспільство.

Суспільство — організована спільність людей.

У суспільств високий рівень єдності людей, в основі якої — їхні спільні потреби.

1. Які потреби суспільства зумовлені спільною територією?

2. Які потреби суспільства зумовлені культурною ідентичністю?

3. Назвіть спільні потреби всіх людей.

4. Як усі люди, що належать до конкретного суспільства, можуть задовольнити спільні потреби?

Суспільство не однорідне, в ньому є багато різноманітних груп, сформованих на основі спільних потреб та інтересів. Належність людини до групи може бути зумовлена і її самовизначенням (ким людина себе вважає). Спільне для всіх людей — прагнення задовольнити свої потреби. Ідеальним є те суспільство, де більшість людей може задовольняти більшість своїх потреб.

Із різних причин не всім людям вдається здійснити свої плани. Для забезпечення справедливості суспільство визнало за всіма людьми право на рівність — наявність у них однакових можливостей для задоволення своїх потреб.

Суспільство допомагає тим людям, які не мають змоги задовольнити свої основні потреби.

1. Розглянь малюнки й уяви, що може думати кожна дитина на першому і другому малюнках.

2. На якому малюнку показано рівність?

У кожному суспільстві є люди, які мають певні особливості здоров’я. Їм може бути складно рухатися, бачити, чути або розмовляти. Це люди з порушеннями, вродженими або набутими. Важливо розуміти потреби людей з порушеннями або інвалідністю, визнавати їхню гідність, право на працю, навчання, відпочинок на рівні з іншими членами громади. Адже всі люди є рівними у своїй гідності та правах незалежно від стану здоров’я.

У суспільстві є також об’єднання людей: спільноти, громади, товариства, організації. Усі люди світу утворюють людство.

Які заходи із забезпечення прав людини з порушенням зору (слуху, опорно-рухового апарату) можуть бути вжиті в твоєму місті (селі)?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. Обґрунтуй унікальність і неповторність кожної людини.

2. Добери приклади, які розкривають основні положення теми.

3. Поясни, чому важливо визнавати людське різноманіття.

РОБЛЮ

1. Склади опис себе як людини на основі різних ознак (інтереси, смаки, уявлення про світ тощо).

2. За поданим у таблиці описом людей визнач, які ідентифікації можуть бути їм притаманні. 3

30-річний власник кількох ресторанів з порушенням слуху, любить велоспорт

45-річна сільська жінка, прибиральниця у школі, любить читати

65-річна пенсіонерка, любить мандрувати

35-річна підприємиця, любить їзду верхи на конях

40-річний чоловік без постійного місця проживання, любить котів

22-річна безробітна біженка з двома дітьми, любить співати

15-річний учень київської школи, любить вишивати

38-річна українка з великою родиною, учителька, греко-католичка

28-річна снайперка збройних сил, любить футбол

10-річна прийомна донька в родині водія та бухгалтерки, любить малювати

3. За допомогою пантоміми зобразіть улюблені заняття та вподобання описаних у таблиці осіб.

ДУМАЮ

1. Як забезпечити рівність людей у суспільстві незалежно від їхньої статі, віку, походження, майнового становища, релігійної належності?

2. Запропонуй правила спілкування з людьми, які належать до інших культур.

, ЦІКАВО ЗНАТИ

Одним із вірувань первісних людей був тотемізм (у перекладі з індіанської — «його рід»). Це віра в існування кровно-родинного зв’язку між групами людей і твариною. Давні люди вважали її предком роду, пов’язували з нею своє існування і благополуччя. Вони уявляли себе вовколюдьми, ведмеделюдьми, оле-нелюдьми. Можливо, звідси походить віра в перевертнів — людей, здатних перетворюватися на тварин. Сила перевтілення у тварин надається героям багатьох літературних творів, ігор, кінофільмів та мультфільмів.

3. Поясни, чому виник тотемізм. Як він пов'язаний з ідентичністю людини?

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  1. Вступ до курсу "Історія України та г...
Наступна сторінка:   3. Правила співжиття в суспільстві^