Інформація про новину
  • Переглядів: 149
  • Дата: 1-07-2022, 19:47
1-07-2022, 19:47

6. Як дослідити історичний факт

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  5. Що досліджує історія
Наступна сторінка:   7. Що таке поняття та визначення

На що потрібно звертати увагу, досліджуючи факт?

1. Історична подія, явище та процес

Історію можна розглядати як нескінченність фактів. Вони є в основі всіх подій і явищ.

Подія — факт суспільного або особистого життя, що вже відбувся.

Вона одноразова і неповторна. Скажімо, твоє народження є одноразовою подією, і його повторити неможливо.

Наведи приклади подій власного життя, життя твоєї громади та країни.

Подія обов’язково має назву, яка акцентує її унікальність, неповторність. Наприклад, історична подія «Проголошення незалежності України» вказує на те, що проголошення незалежності відбулося саме в Україні. Подію обов’язково характеризує вказівка на час і місце (проголошення незалежності України відбулося в Києві 24 серпня 1991 року). Розглядаючи події, важливо звертати увагу на учасників (Акт проголошення незалежності України ухвалили депутати Верховної Ради).

Варто пам’ятати, що історична подія є фактом і містить інші факти. Наприклад, фактом є те, що авторами Акта проголошення незалежності України були депутати Левко Лук’яненко, Сергій Головатий, Михайло Горинь та В’ячеслав Чорновіл. 1 2

1. Розглянь фото. Які додаткові факти про проголошення незалежності України воно дає?

2. Уяви, що думають люди, зображені на фото.

Явище — сукупність подій, які мають спільні ознаки.

Прикладом явища є святкування твого дня народження. При цьому кожне окреме свято є і неповторним фактом, і подією. Інший приклад — вибори Президента України. Це явище складається з конкретних виборів, що відбуваються раз на п’ять років і є подіями. Як і подія, явище має назву, його характеризують час і місце. Оскільки воно є сукупністю подій, то інколи буває тривалим у часі та може охоплювати значну територію.

Проте події можуть бути не однорідними, а свідчити про поступові зміни.

Природне явище — сукупність процесів перетворення у природі, що зумовлені загальними причинами.

Послідовну, закономірну зміну подій та станів називають процесом.

Прикладами процесу є твоє дорослішання, формування колективу твого класу. Усі важливі досягнення народів і держав є результатами історичного процесу. 1 2 3

1. Наведи приклади процесів і явищ власного життя, життя твоєї громади та країни.

2. Наведи приклади природних явищ. Чим природні явища відрізняються від історичних?

3. Чи потрібно для характеристики процесу вказувати час і місце?

4. Розглянувши подану схему, прокоментуй відмінність явища від процесу.

2. Причина, привід, наслідок, значення

Просто так у світі нічого не відбувається — усе має свої причини.

Явище чи подія, які зумовлюють або породжують інше явище чи подію, є їхньою причиною.

Одні причини роблять подію можливою, інші — необхідною. Скажімо, одна з причин виборів депутатів Верховної Ради України прописана в Конституції України: закінчення термінів повноваження депутатів — п’ять років. Для того щоб Верховна Рада могла діяти далі, депутатів потрібно переобрати або обрати нових.

Наведи причини того, чому ти ходиш до школи.

Трапляється так, що дія не відбувається, але причини для її здійснення очевидні. Іноді можуть діяти гальмівні причини.

Скажімо, у когось є необхідність познайомитися з конкретною особою, але не вистачає сміливості. Це стає перешкодою. Якщо потрібно передати цій людині якусь річ, з’являється привід для знайомства, і зробити це стає легше.

Привід — справжня чи вигадана підстава для дій або вчинків.

Наведи приклади приводів конкретних подій.

Якщо в події є передумови, підстави, то мають бути і результати. Результатом виборів Президента України є обрання на посаду нової особи або її збереження за попередньою. Кожна причина призводить до відповідних наслідків.

Наслідок — результат дії причини.

Наприклад, наслідком споживання морозива може бути охолодження організму.

1. Який зв’язок існує між малюнками?

2. Чи є тут причиново-наслідковий зв’язок?

Крім результатів, наслідків, подія має також своє значення.

Значення події — її історична вага, роль, важливість.

Погодься, що чиєсь споживання морозива для історії України має менше значення, ніж вибори Президента. Але кожна подія має своє місце в особистому житті людини. Уявимо: під час зустрічі зі своїм товаришем/товаришкою ти дізнаєшся, що він/вона займається в гуртку із вдосконалення іноземної мови. Згодом ти

записуєшся в цей гурток і досягаєш значних успіхів у навчанні. Це відкриває тобі двері до престижного університету, де ти здобуваєш фах дипломата. Працюючи дипломатом, досягаєш успіхів у кар’єрі й пропонуєш дієвий механізм поліпшення життя людей у світі. Отже, твоя зустріч із товаришем/товаришкою матиме значення для історії людства.

Наведи приклади власного життя, коли звичайні події приводили до значних результатів.

3. Умови та особливості історичних подій та явищ

Будь-яка подія відбувається за певних умов, які служать її тлом.

Умови — обставини, особливості реальної дійсності, за яких відбувається або здійснюється що-небудь.

Умови впливають на те, як саме відбувається подія. Пригадай, важливою умовою, за якої тобі хотілося влітку морозива, була спека. Інший приклад: для того щоб стати депутатом Верховної Ради України, однією з умов є те, що людині має виповнитися 21 рік.

1. Охарактеризуй умови виконання домашнього завдання, отриманого у школі.

2. Поясни схему «Передумови. Умови. Значення» на прикладі історії своєї сім’ї.

Усі події неповторні, відрізняються від інших. Для того щоб визначити, чим саме вони різняться, використовують ознаки.

Ознака — властивість кого-небудь або чого-небудь.

Ознаками можуть бути час, місце, учасники подій та їх кількість, наслідки. Історичні події, процеси, явища також мають свої ознаки. Так, окремими ознаками держави є: територіальна цілісність, громадянство, єдина грошова система, збройні сили, державна мова, державні символи.

Запропонуй ознаки для характеристики класу, в якому навчаєшся.

Подія, яка не має неповторних ознак, не є унікальною. Такою її роблять особливі ознаки, які називають особливостями.

Особливість — властивість, яка вирізняє подію, процес чи явище із ряду подібних.

Наприклад, особливістю Дня знань, який відзначають 1 вересня, є урочистість, святковість — цього дня починається навчальний рік. 1 2

1. За допомогою схеми, що на с. 42, поясни події уявної ситуації.

Уяви ситуацію, яка складається з таких епізодів:

Син і донька разом із батьком і матір’ю проходять поблизу плаката «Всі на вибори. Зробимо країну кращою через своїх представників».

Діти запитують дорослих: «Ви підете на ці вибори, як там написано?».

Дорослі кажуть: «Мабуть, ні. Нема часу».

Через якийсь час батько каже матері: «Знову ця влада не така, як гадалося».

2. Яке значення має те, що дорослі не пішли на вибори?

Отже, для якісного вивчення події необхідно звертати увагу на всі аспекти її характеристики, що допомагають її краще зрозуміти.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. Чим подія відрізняється від явища і процесу?

2. Чому події мають причини і наслідки? Визнач причини і наслідки на поданих зображеннях.

3. Як визначити особливість події?

РОБЛЮ

1. На основі пам'ятки проаналізуй будь-яку важливу подію з власного життя.

Пам'ятка для аналізу історичної події, явища чи процесу

1. Час і місце.

2. Учасники/учасниці.

3. Причини і привід.

4. Особливості.

5. Етапи.

6. Наслідки та оцінка.

2. Придумай піктограми для трьох понять на вибір: «подія», «процес», «явище», «причина», «привід», «наслідок», «значення», «умови», «особливість».

3. Прочитай наведений текст. Цей текст визначає історичну подію, історичне явище чи історичний процес? Визнач у ньому причини, привід, наслідок, значення, умови та особливості того, про що йдеться.

У давні часи на півдні України жили козаки. Тоді це були прикордонні землі Великого князівства Литовського і Русь

кого — держави, в якій проживали українці. Уперше козаків згадують ще в 1489 р. На кордоні степу вони займалися полюванням, рибальством, скотарством, землеробством, охороною купців і поселень, а інколи і грабунком. Відчайдухів приваблювало небезпечне, але вільне життя.

У ті часи люди ще не навчилися жити в мирі, тому військові конфлікти між сусідніми державами були звичним явищем. Щоб оборонятися від нападів, козаки об’єднувалися в загони й обирали собі керівників — отаманів. Прикордонні поселення укріпляли оборонними стінами та ровами. Щоб знати про наближення ворога, у степу чатували розвідники. Центром козацтва, що об’єднував зусилля різних загонів, була Січ, облаштована за порогами Дніпра, тому її називали Запорозькою. Січ — фортеця, де були основні ресурси та військові сили козаків.

Поступово козаки так зміцнилися, що почали влаштовувати походи на сусідні держави. Через 170 років після першої писемної згадки про козацтво вони поширили свою владу на більшість українських земель і створили власну державу.

ДУМАЮ

1. Чому, починаючи щось робити, варто думати про наслідки?

2. Неправильні дії, вчинки як реакція на причини призводять до негативних наслідків. Як запобігти цьому?

3. Чи можна виправдати вчинок людини умовами, в яких вона перебувала?

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  5. Що досліджує історія
Наступна сторінка:   7. Що таке поняття та визначення^