Інформація про новину
  • Переглядів: 228
  • Дата: 1-07-2022, 19:48
1-07-2022, 19:48

8. Узагальнення теми 1 «Що таке суспільство та історія»

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  7. Що таке поняття та визначення
Наступна сторінка:   9. Джерела інформації

Вітаємо, ти опанував/ опанувала перший розділ «Вступу до історії України та громадянської освіти». Ми з’ясували, що кожна людина має різноманітні життєві потреби. Для задоволення особистих і суспільних потреб важливо спиратися на пам’ять про минуле країни, народу та засади громадянської освіти.

Людині важливо розуміти свої потреби. Серед них є фізіологічні — потреби в повітрі, воді, їжі, безпечному довкіллі. Є потреби, зумовлені життям у суспільстві, — мати сім’ю, друзів, колектив співробітників, розвиватися.

Кожна людина має також особливі потреби, не схожі на потреби інших людей. Особливі індивідуальні потреби роблять її унікальною, а спільні вселяють їй відчуття належності до конкретних спільнот, суспільства загалом. Спільноти і суспільства також різноманітні.

Для узгодження інтересів, способів задоволення своїх потреб люди створили правила співжиття. Ці правила виражені в законах. У їхній основі — права людини, що ґрунтуються на повазі до людської гідності та рівності всіх. Права людини, зокрема і дитини, різноманітні, вони стосуються різних сфер життя. Правила співжиття діють у демократичних, вільних суспільствах. Демократичні держави забезпечують дотримання цих правил.

У кожної людини є історія, що стосується її особисто та її родини. Із таких історій складається історія спільнот, суспільства та людства. Вона охоплює історію відносин між людьми, матеріальних речей, уявлень про світ і багато чого іншого. Так вибудовується історія суспільства, в основі якої спільний досвід.

Хто ж творить історію? Яка роль особистості в історичних процесах? Відповіді на ці питання дуже важливі для розуміння всього, що відбувається в суспільстві.

Кожна людина має свій особистий простір. У демократичних державах його недоторканність захищають закони. Дотримання прав людини, спільнот, людства — одна з багатьох тем, які вивчає історія.

Ти вже знаєш, що історію як науку створюють люди, які мають власні уподобання, можуть помилятися і вводити інших в оману. Справжня історія ґрунтується лише на фактах.

Для історика і для людини, яка щойно почала вивчати історію, постають питання: що таке історичні подія, явище та процес; які події утворюють явище; як послідовність подій формує процес? Для розуміння історичних подій важливо віднайти відмінності між причинами та приводом, наслідками та значенням. При цьому варто пам’ятати, що події завжди відбуваються за конкретних умов і мають конкретні ознаки.

Дуже важливо, щоб усі однаково розуміли, про що йдеться в історичних творах. Кожне слово може мати особливе значення для окремої людини. Тому, досліджуючи історію, вчені застосовують терміни і поняття, значення яких виражають істотні ознаки об’єктів (предметів, явищ і процесів). Без розуміння змісту понять ми не зможемо однаково розуміти наше минуле.

Отже, у першому розділі ми почали ознайомлюватися зі змістом і завданнями історії та громадянської освіти, знання про які надалі будуть розширені.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Створи розповідь про наслідки зображеного на фотографії, що демонструє випадок зі шкільного життя.

2. Створи розповідь за двома фотографіями, поданими нижче, описавши уявну ситуацію та використавши поняття «подія», «явище», «причина», «особливість», «умова», «наслідок».

3. Перед тобою кросворд. Створи до поданих слів короткі визначення, але так, щоб вони не повторювали визначення, подані в підручнику. Наприклад, «Громадянська освіта — освіта, яка готує людей до життя в демократичному суспільстві». Можна обрати не всі, а декілька слів.

За горизонталлю:

2. Пам'ять. 4. Особливість. 5. Факт. 6. Різноманітність. 8. Причина. 10. Фейк.

12. Історія. 14. Потреби.

16. Наслідок.

За вертикаллю:

I. Суспільство. 3. Подія.

7. Громадянська. 9. Явище.

II. Умова. 12. Історик.

13. Судження. 15. Поняття.

4. Поєднай групу ознак ідентичності та їх зміст виконавши вправу: https:// learningapps.org/watch?v=pyjc0n3h522

5. Як за допомогою цих малюнків, що зображують події минулого, пояснити, що таке «порушення прав людини» і навіщо потрібні демократія та свобода?

6. Співстав окремі права з групами, до яких вони належать виконавши вправу:

https://leamingapps.org/watch?v=p3mggir4c22

7. Розділи твердження на правильні та неправильні, виконавши вправу:

https://leamingapps.org/view23733969

8. Подані нижче зображення, на твою думку, є фактами, фейками чи судженнями? Чому ти так вважаєш? Що з історії України символізують ці зображення?

 

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  7. Що таке поняття та визначення
Наступна сторінка:   9. Джерела інформації^