Інформація про новину
  • Переглядів: 162
  • Дата: 1-07-2022, 20:36
1-07-2022, 20:36

15. Збереження історичних джерел інформації

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  14. Етнографічні джерела інформації
Наступна сторінка:   16. Узагальнення теми 2 «Джерела пізнан...

Як ти впорядковуєш свої речі?

1. Виявлення та збереження інформаційних джерел

Ми вже знаємо, що джерел історичної інформації є дуже багато. Усі дослідники, шукаючи потрібну інформацію, намагаються якомога більше їх обрати і всебічно розглянути. Від цього залежатимуть повнота і точність висновків.

1. Наведи приклади конкретних місць, де можна знайти різні види джерел інформації.

2. Які види джерел інформації будуть корисними дослідникові назви населеного пункту?

Процес дослідження відбувається у два етапи. На першому накопичують інформацію, а на другому її опрацьовують та формулюють висновки. Є дослідження, кожен етап яких має окрему цінність. Скажімо, археологи здійснюють розкопки, збирають та опрацьовують знахідки, роблять висновки про конкретне місце дослідження. Загальні висновки про життя людської спільноти в конкретний час роблять інші вчені на основі результатів багатьох розкопок.

Історичні джерела мають велику цінність. У кожній країні їх надійно зберігають. Місця збереження історичного джерела мають відповідати спеціальним вимогам:

сприятливі умови (температура, вологість тощо); можливість реставрації (відновлення пошкоджених частин); доступність для дослідників;

доступність для відвідувачів за умови гарантування безпеки джерел.

1. Чому важливо реставрувати історичні джерела?

2. Чому важливо, щоб реставрацію робили спеціалісти?

3. Як властивості джерела впливають на його зберігання?

Належні умови для зберігання історичних джерел, як правило, є в архівах, бібліотеках і музеях.

2. Бібліотеки та архіви

Писемні тексти, рукописні книги віддавна зберігають у спеціальних приміщеннях — бібліотеках. Цю їхню роль виражає значення слова «бібліотека» — колекція книг; приміщення, в якому зберігають книги, сховище книг. Отже, всі книги, які ти маєш, можна вважати твоєю особистою бібліотекою.

Бібліотека — установа, що збирає, систематизує і надає читачам друковані та рукописні джерела, а також доступ до електронних джерел.

Першу бібліотеку глиняних табличок, папірусів і пергаментів було засновано в Ассирії VII ст. до н. е. Тодішні бібліоте

ки були й архівами, центрами переписування та дослідження книг. Найбільші з них — Александрійська, Константинопольська, Пергамська.

1. Опиши читальний зал бібліотеки Львівського університету.

2. Що вражає в будівлі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського?

3. Чому важливо мати бібліотеки для людей із порушенням зору?

4. Чому в наш час бібліотеки оцифровують дедалі більше книг?

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (читальний зал) — найдавніша бібліотека України (заснована 1608 р.)

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (центральна будівля) — найбільша бібліотека України (15,8 млн примірників)

У центральній спеціалізованій бібліотеці для сліпих ім.М. Островського (книга для незрячих)

Ще в давні часи із бібліотек поступово виокремлювали архіви.

Архів — установа, яка приймає, описує та зберігає документи для подальших досліджень.

Архіви зберігають переважно письмові документи, а останнім часом й авдіовізуальні джерела інформації на різних носіях.

Мініархів як зібрання документів є в кожної людини, сім’ї, спільноти. Підприємці, фірми та державні установи формують архіви з різноманітних документів. З часом деякі з них передають до державних архівів. Найбільшим зібранням документів в Україні є Центральний державний історичний архів України в Києві. Там зберігається 1,3 мільйона одиниць архівних матеріалів.

1. Розглянь фотографію. Чому документи архіву зберігають у коробках?

2. Чому приміщення для зберігання документів не мають вікон?

3. Чому в давні часи деякі архіви та бібліотеки тримали котів?

3. Музеї

Речові пам’ятки зберігають у музеях. Це слово грецькою означає «дім Муз».

Музей — установа, яка збирає, досліджує та демонструє пам'ятки природи, матеріальної і духовної культури.

Перші колекції речей формувалися з принесених у жертву богам цінностей. Їх розміщували в храмах. Колекції скарбів мали і правителі давніх держав. Музей як науковий і культурний центр був заснований в Александрії Єгипетській понад 2 тисячі років тому.

Найбільше вітчизняних речових історичних джерел зберігає Національний музей історії України в Києві. У його колекції понад 600 тисяч експонатів. Музеї творів образотворчого мистецтва називають художніми (картинними) галереями. Рукописні книги та стародруки зберігають у музеях книги. 1 2

1. У чому особливість музеїв, зображених на фотографіях?

2. У давньогрецькій міфології музи — богині-покровительки поезії, мистецтв і наук. Чому саме з ними пов’язана назва музею як місця зберігання культурних цінностей?

3. Які музеї відвідав/відвідала ти? Що привернуло твою увагу і запам’яталося?

Музейна збірка пам’яток починається з колекціонування — цілеспрямованого збирання цінних предметів. Зазвичай це пам’ятки матеріальної і духовної культури (рукописи, книги, монети, поштові марки, твори образотворчого мистецтва тощо), об’єкти природи (мінерали, рослини, комахи та ін.). Їх називають музейними експонатами.

Експонат — річ для огляду в музеї чи на виставці.

Розміщені в зручному для споглядання порядку експонати утворюють експозицію. Особливим видом експонатів є реконструкції — предмети матеріальної та духовної культури, відтворені на основі історичних джерел. Експонати мають підписи, що містять назву, час і місце походження, а також їхні особливості.

1. Чим цікаві для відвідувачів музеїв історичні реконструкції?

2. Чим історичне джерело відрізняється від реконструкції?

У музеях настільки багато експонатів, що не всі є змога виставляти для огляду. Більшість із них зберігається у сховищах. Звідти їх беруть для дослідження чи виставок.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. Назви вимоги щодо облаштування місця збереження історичних джерел.

2. Чим бібліотеки відрізняються від архівів?

3. Чому музеї приваблюють туристів?

РОБЛЮ

1. Запропонуй правила роботи з архівними джерелами.

2. Здійсни віртуальний тур (

https://museums.authenticukraine

. com.ua/ua/) одним із українських музеїв просто неба. Відміть три об'єкти, що тобі найбільше сподобалися. Поясни чому.

3. Створи підписи на стікерах і приклей їх біля речей, що є в класі й мають певну історію.

ДУМАЮ

1. Знайди в інтернеті й переглянь відео реставрації стародавнього посуду. Чи є складною праця реставратора? Чим гра в пазли нагадує реставрацію?

2. Про музейні експонати розповідають екскурсоводи. Яким фаховим вимогам, на твою думку, вони мають відповідати?

3. Чи є у вашому населеному пункті музей? Чим він цікавий?

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  14. Етнографічні джерела інформації
Наступна сторінка:   16. Узагальнення теми 2 «Джерела пізнан...^