Інформація про новину
  • Переглядів: 199
  • Дата: 1-07-2022, 20:37
1-07-2022, 20:37

17. Час і календар

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  16. Узагальнення теми 2 «Джерела пізнан...
Наступна сторінка:   18. Періодизація історії

Пригадай, що таке хвилина, година, доба.

1. Хронологія

Ти вже знаєш, що таке дата, адже тобі доводилося святкувати пам’ятні дати — річниці важливих для людини, спільноти, країни чи людства подій. Скажімо, 24 серпня 2021 року відбулося святкування тридцятої річниці Незалежності України, яку було проголошено в 1991 році. Отже, дата поєднує в собі число місяця, місяць та рік.

Назви важливу для тебе дату. Поясни свій вибір.

Першою одиницею часу, яку застосовували давні люди, була доба. У її межах розрізняли день і ніч, ранок і вечір. Про події поза добою люди говорили приблизно так: «це відбулося за дитинства твоєї матері» або «це було тоді, коли мій дідусь був ще маленьким хлопчиком». Ще одна важлива для давніх людей одиниця часу — рік і його сезони. Урахування специфіки сезонів допомагало правильно організувати роботи — збирання рослин, полювання на тварин і птахів, рибальство.

Спостереження за змінами в природі формувало в людей розуміння часу. Вони побачили закономірність, що приблизно за 28 днів Місяць, який є супутником землі, з’являється на небі, зростає до повного, а потім зменшується і зникає. На цій підставі було запроваджено відлік часу — місяць. Також люди зауважили, що впродовж 28 днів періодично змінюється освітлення Місяця Сонцем — так було виокремлено чотири його частини (фази) із семи днів кожна. Вони отримали назву — «тиждень». За допомогою

місяця і тижня вираховували час розмноження рослин і тварин, встановлювали точні дати подій на весь рік.

Чому давні люди називали дні тижня та місяці на честь богів або явищ природи?

Щоб орієнтуватися в часі доби, її поділили на 24 години, годину — на 60 хвилин, хвилину — на 60 секунд. А для їх вимірювання винайшли годинник. Це теж відбулося не одразу. Спершу люди орієнтувалися за сонцем. Потім придумали піщаний і водяний годинники, у ХІІІ ст. — механічний (коліщата і тягарці), які були не дуже точними. Подібний на теперішній годинник було винайдено в ХVІ ст. у Німеччині.

1. Розташуй за порядком годинники, зваживши на час їх винайдення. Поясни свою логіку.

2. Що можна виміряти за допомогою цих годинників?

ЦІКАВО ЗНАТИ

Давні римляни десять днів об’єднували в декади. У школі одиницею часу є урок. Секунда складається із 1000 мілісекунд. Майстер годинників, установлених на ратушах і вежах, — одна з найрідкісніших професій.

Для істориків важливо якомога точніше датувати події та історичні джерела. Встановлення дат кількох подій допомагає визначити, яка з них була причиною, а яка наслідком. За таким підходом вибудовують історичну хронологію.

Історична хронологія — послідовність історичних подій у часі.

Так називають і дисципліну, що встановлює дати історичних подій та історичних джерел.

1. Пригадай, що таке причина і наслідок.

2. На які запитання дає відповідь хронологія?

3. Чому важливо знати точну дату історичних джерел?

Отже, до всіх змін, які відбулися в минулому, можна застосувати термін «хронологія», який має багато значень.

1. Розкрий зміст поданих словосполучень:

— хронологія подій місяця;

— хронологія державних свят;

— хронологія історичного розвитку.

2. Назви колаж, обов’язково використавши в назві слово «хронологія».

2. Століття і тисячоліття

Історики не завжди можуть установити точну дату подій і тривалість явищ. Зробити це дуже проблемно за відсутності писемних джерел. За таких умов приблизний час обліковують більшими його проміжками: десять років об’єднують у десятиліття, 100 років — у століття, 1000 років — у тисячоліття.

1. Скільки десятиліть у столітті й тисячолітті?

2. Скільки століть у тисячолітті?

Століття і тисячоліття, щоб не ототожнювати з датами, здебільшого позначають римськими цифрами.

Чим візуально різняться арабські та римські цифри?

Описуючи історичні події, необхідно з’ясовувати, до якого десятиліття, століття або тисячоліття належить дата. Для цього застосовують правило «закресли та додай».

Десятиліття

Століття

Тисячоліття

Закреслюємо дві перші й одну останню цифру дати і додаємо 1 до тих, що залишилися, аби дізнатися суму

Закреслюємо дві останні цифри дати і додаємо 1 до тих, що залишились, аби дізнатися суму

Закреслюємо три останні цифри дати і додаємо 1 до тих, що залишились, аби дізнатися суму

В Україні розпочався вільний продаж землі у 2021 році.

2021 + 1 = 3 (ІІІ десятиліття ІІІ тисячоліття)

Будівництво в Римі Колізею — 80 рік.

80 рік + 1 =

= І століття

Політ Л. Каденюка в космос — 1997 рік.

1997 + 1 =

= ХХ століття

Проголошення незалежності України — 1991 рік.

1991 + 1 =

= ІІ тисячоліття

Виняток: якщо в кінці дати закреслено нуль або нулі, то нічого додавати не потрібно! Наприклад, 1900 рік — ХІХ століття.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Десятиліття іноді називають декадами, на цій підставі століття поділяють на 10 декад. «Олімпіада» як одиниця вимірювання в давніх греків дорівнювала чотирьом рокам, оскільки кожні чотири роки мали відбуватися Олімпійські ігри.

Варто мати на увазі, що десятиліття триває повні десять років, століття — сто, тисячоліття — тисячу. Тому:

I десятиліття ХХІ століття почалося 2001 року, а закінчилося 2010 року;

ІІІ століття почалося 201 року, а закінчилося 300 року;

II тисячоліття почалося 1001 року, а закінчилося 2000 року. Для дослідників і дослідниць важливо також знати, скільки

часу минуло між подіями в роках, століттях, тисячоліттях. Це встановлюють звичайними математичними діями. Наприклад, перша писемна згадка назви «Україна» — 1187 рік, а видатний український письменник Тарас Шевченко народився 1814 року. Скільки років розділяє ці події? 1814 — 1187 = 627 років. А скільки століть? 600 років — це VI століть, і 27 років. Тому можна стверджувати, що між подіями минуло понад VI століть.

3. Історичні календарі, літочислення

Відлік часу впорядковують роками, місяцями, тижнями та днями. На цій основі складають календар.

Календар — система відліку часу, спосіб підрахунку днів у році.

У річних календарях дні поділені на місяці й тижні, у них позначають святкові та вихідні дні.

Перші календарі створювали на основі руху Місяця, Сонця та інших природних явищ. За ними рік міг починатися в різний час, мати різну кількість днів і місяців. На сьогодні у світі є понад 80 календарів. Найпоширеніший — григоріанський календар, який запроваджено в Європі в 1582 р. В Україні він діє з 1918 р. 1 2

1. Розрахуй, скільки років минуло між запровадженням григоріанського календаря в Європі та в Україні. Назви століття подій.

2. Розглянь німецьку поштову марку, присвячену 400-річчю григоріанського календаря. Які символи, зображені на марці, ти можеш пояснити?

Для обліку років необхідна початкова подія, від якої починають їх рахувати.

Систему відліку часу від обраної події називають літочисленням.

У різних спільнотах такими подіями були заснування міста, перемога над ворогом, початок правління монарха тощо.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Після прийняття християнства наші предки вели своє літочислення від біблійної дати створення світу. За нею 2022 р. настав би 7526 р.

У літописі «Повість минулих літ» датування подій здійснено за літочисленням від створення світу: «У РІК 6500 [992 р.]1 Володимир заклав город Білгород, і набрав у нього [людей] з інших городів, і багато людей звів у нього, бо любив він город сей».

Розрахуй, скільки років минуло від тієї події до теперішнього часу.

У більшості країн світу сучасне літочислення здійснюють від біблійного Різдва Христового — народження Ісуса Хрис-та, що відбулося наприкінці 1 р. до н. е. Події, що відбувалися до цієї дати, — це події до нашої ери, а ті, що відбувалися пізніше неї, — події нашої ери. За цим принципом веде літочислення григоріанський календар.

Ера — найбільша одиниця поділу історії; початок літочислення; система літочислення.

Відлік років до нашої ери ведуть у зворотному порядку з уточненням: «до н. е.».

1. Назви перший і останній рік V ст. до н. е.

2. Визнач рік створення світу за сучасним календарем. 1

1 У квадратних дужках вказано рік за сучасним календарем в Україні.

Для зручності дослідження всі дати інших літочислень переводять до найпоширенішої у світі системи обліку років — григоріанського календаря. Завдяки цьому історичний час — час, у який відбулися конкретні події, процеси та явища,— співвідноситься з календарним часом, обумовленим правилами календаря.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. Чому історикам важливо досліджувати історичну хронологію?

2. Які одиниці обліку часу використовують історики?

3. Дай відповідь так чи ні на запитання:

Ти народився/народилася у ІІІ тисячолітті?

Римська цифра «VII» відповідає арабській «9»?

Декларація прав дитини ухвалена до нової ери?

У світі існує багато літочислень?

РОБЛЮ

1. За допомогою пошукових систем знайди дати подій і запиши арабськими та римськими цифрами століття і тисячоліття, які відповідають кожній із них.

Літопис «Повість минулих літ» був створений у...

Конституція Пилипа Орлика була укладена в.

Українське телебачення почало працювати в.

2. Перша друкована книга «Апостол» датована 1574 р., «Кобзар» Т. Шевченка було видано в 1840 р. Скільки минуло років між обома подіями? Скільки років найдавнішій друкованій книзі України і першому виданню «Кобзаря»?

3. На лінії часу познач п'ять дат подій (на вибір), згаданих у цьому параграфі.

ДУМАЮ

1. Чому в Україні існує традиція святкування Старого Нового року? Запропонуй власне розуміння. Чи є зв'язок цієї традиції з іншим літочисленням або іншим календарем?

2. Поясни вираз «Там, де немає змін, там немає історії».

3. Які складнощі можуть виникати між країнами, що користуються різними календарями та літочисленням?

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  16. Узагальнення теми 2 «Джерела пізнан...
Наступна сторінка:   18. Періодизація історії^