Інформація про новину
  • Переглядів: 188
  • Дата: 1-07-2022, 20:38
1-07-2022, 20:38

19. Історичні карти

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  18. Періодизація історії
Наступна сторінка:   20. Карта як джерело інформації

Як впливають на людей зміни сезонів і погоди?

1. Середовище та його вплив на людину

На людину та її поведінку впливають різноманітні чинники. Одним із них є природне середовище. Його ще називають «довкілля». Люди, пристосовуючись до нього, забезпечують найважливіші свої потреби. Скажімо, в місцевостях із холодним кліматом гостра потреба в теплі. Люди будують там утеплені житла та виготовляють теплий одяг. У посушливих районах найважливіші доступ і наявність води. У місцевостях із сильними зливами будують житла з надійними дахами. Від наявності будівельних матеріалів залежать форма, розміри та міцність житла.

1. Розглянь зображення на с. 122. Опиши, як природне середовище вплинуло на конструкції будинків.

2. Які ти знаєш оригінальні будинки інших регіонів нашої планети?

Природне середовище впливає і на господарювання людини. У сприятливих для землеробства місцевостях люди осідали для

постійного проживання. Там, де це було неможливо, вони займалися скотарством і мандрували з тваринами в пошуках нових пасовиськ. У місцях, багатих на корисні копалини, вони розвивали ремесла, а згодом — промисловість. На перетині шляхів будували торговельні та адміністративні центри. І тільки з розвитком науки й техніки людина знижувала рівень своєї залежності від природи.

1. Розглянь зображення. Опиши, як природне середовище вплинуло на заняття людей.

2. Розвитку яких занять сприяє природне середовище України?

3. Чому розвиток науки і техніки допомагає людині знижувати рівень залежності від природи?

Природне середовище впливає на межі розселення та життєдіяльності людей. У давні часи природними межами були водойми, гори, густі ліси, пустелі. З розвитком технологій і техніки люди почали освоювати нові території. Оскільки місця життєдіяльності відчутно впливають на історію людства, їх ретельно досліджу-

ють. Завдяки цьому ми дізнаємося про тих, хто проживав у конкретній місцевості.

1. Який народ більш захищений від нападів ворогів — острівний чи степовий?

2. Що сприяє надійнішій обороні кордонів — ліси чи гори?

3. Чому люди живуть в одній місцевості декілька тисячоліть, а в іншій значно менше? Із чим це пов’язано?

4. Як середовище може впливати на діяльність людей?

2. Історичні карти та їх види

Основний інструмент вивчення простору — карта (мапа).

Карта — зображення території земної поверхні, що побудоване в певному масштабі та виконане за допомогою умовних знаків.

Землю досліджує географія. Вона забезпечує історію знаннями про простір. Поверхня Землі, як відомо, зазнавала змін. Де, коли і якими вони були, також важливо знати. Цим займається історична географія. 1 2 3

1. Які види карт ти знаєш?

2. Які факти можна дізнатися з поданої карти?

3. Чому для розуміння історії потрібна карта?

На основі роботи фахівців із історичної географії та історії створюються історичні карти.

Історична карта — карта, що відображає події, які відбувалися на конкретній території в конкретний час.

Історичні карти дають уявлення про історичний простір, місце події та її перебіг. Тим, хто вміє розшифровувати умовні позначення, легко сприйняти і зрозуміти інформацію, яку вони подають.

Існує кілька видів історичних карт. Загальні карти відображають історичні події в країні чи групі країн, становище цих країн у конкретний момент історії. Оглядові карти фіксують послідовність подій у розвитку явища чи процесу, найчастіше — територіальні зміни. Тематичні карти розкривають окремі події, аспекти історичного процесу чи явища. На них немає позначок, які не стосуються теми. Різновидом тематичних карт є карти-схеми, наприклад зображення битви — «Берестецька битва».

Доведи, що подані карти є історичними.

3. Робота з історичною картою

На історичній карті інформація подана за допомогою умовних позначень.

Інформація

Умовні позначки

Територія земної поверхні у конкретний час

Контури та кольорові виокремлення земної поверхні, водойм. Інколи виокремлюють кольором природні умови та рельєф

Кордони спільнот, країн, релігій

Контури, виокремлення кольором територій, різні види штрихувань

Об’єкти, зокрема поселення, події, пам’ятки

Піктограми

Напрямки руху мандрівників, торговців, армій, переселенців

Стрілочки, криві лінії, інколи з піктограмами

Додаткові елементи

Піктограми, таблиці, діаграми, графіки, схеми

У роботі з історичними картами важливо правильно розуміти:

площину карти — відображення історичних фактів на поверхні Землі;

легенду карти — зміст нанесених на карті умовних позначок;

масштаб карти — відношення реальних розмірів об’єкта до його розміру на карті.

1. Ознайомся з картою на с. 125. Які факти можна з неї дізнатися?

2. Які позначки не відображені в легенді карти, але використані? Чому?

3. Наведи приклади умовних позначок. Покажи їх на карті.

4. Як показують на карті кордони, об’єкти, напрямки?

З історичною картою краще працювати послідовно: ознайомся з її назвою (переконайся, що саме ця карта тобі потрібна);

вивчи легенду карти (завдяки цьому стане зрозуміло, про які факти вона повідомляє);

визнач географічне розташування потрібного історичного об’єкта (опиши, які географічні об’єкти розташовані біля нього);

ознайомся з масштабом карти (за потреби вирахувати справжні величини на карті: площі держав, відстані походів, протяжність торгових шляхів тощо).

1. Чому в описі історичні об’єкти подають разом із географічними?

2. Скористайся пам’яткою і визнач розташування Таврійської області.

Для закріплення знань з історії використовують контурні карти.

Контурні карти — карти, що фіксують контури географічних об'єктів.

На контурні карти наносять умовні позначки і завдяки цьому створюють власні історичні карти.

Працювати з контурною картою варто за такою послідовністю:

занотуй завдання, яке потрібно виконати (на деяких контурних картах вони вже надруковані); знайди потрібний шаблон контурної карти; створи легенду (запропонуй свої умовні позначки); перенеси умовні позначки на площину карти.

1. Розглянь зразок контурної карти. Чим вона відрізняється від історичної?

2. Які знання потрібні для роботи з контурними картами?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. Як середовище впливає на потреби людини та їх задоволення?

2. Чим відрізняються історичні карти різних видів? Розподіліть назви карт за видами: «Українські землі у XV — першій половині ХУІІ століття»,

«Збільшення території Київської держави в Х—ХІ століттях», «Трипільська культура».

3. До якого виду належить карта, створена в 1980 р. українцями, які живуть у США?

4. Які групи умовних позначок наявні на історичних картах? До яких умовних позначок можна зарахувати подані нижче? Що можна зобразити за допомогою таких позначок?

РОБЛЮ

1. Створи мапу суджень «Вплив природного середовища на потреби людини».

2. Створи за допомогою олівців карту свого населеного пункту.

3. Створи піктограми для позначення міста, села, університету, монастиря, ярмарку.

ДУМАЮ

1. Як природне середовище впливає на сучасне життя в Україні? Як людина впливає на природне середовище?

2. Чи є історичними карти, які показують розселення динозаврів? Обґрунтуй свою думку.

3. Для чого під час вивчення історії використовують контурні карти?

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  18. Періодизація історії
Наступна сторінка:   20. Карта як джерело інформації^