Інформація про новину
  • Переглядів: 216
  • Дата: 1-07-2022, 20:39
1-07-2022, 20:39

21. Узагальнення теми 3 «Час і простір»

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  20. Карта як джерело інформації
Наступна сторінка:   22. Мій рід

Вивчаючи цю тему, ви з’ясували важливість знань про час і простір для пізнання минулого людства.

У процесі історичних досліджень важливо встановити, коли відбулася подія, як довго тривав історичний процес. Історична хронологія є важливою дисципліною, що допомагає встановити тривалість подій, явищ і процесів. Із цією метою ви можете скористатися такими одиницями часу, як десятиліття, століття, тисячоліття. Для обліку дат застосовують математичні операції та вміння. Упорядкований облік забезпечує розміщення дат на лінії часу, вправне орієнтування в історичних календарях і літочисленнях.

В історії людства важливо розрізняти періоди його розвитку. Розвиток людини теж охоплює конкретні періоди. У них є спільне — те, що властиве всім людям, й індивідуальне — те, що залежить від фізіологічних і соціальних особливостей конкретної людини, а також те, як вона розпоряджається своїм часом.

Історія людства складається з періодів, кожен із них має назву, характерні особливості та обмежений рамками часу. На перших порах учені самостійно визначали історичні періоди. Пізніше було розроблено єдину періодизацію історії. Відповідно до неї історія України охоплює первісні часи, стародавній світ, середньовіччя, новий час, новітній час.

Усі ми живемо у природному та суспільному середовищах. Природне середовище називають ще довкіллям. Середовище завжди впливає на життя людей. Сучасні гаджети дають змогу визначити місце перебування і навіть установити, чим займається конкретна людина.

Упродовж історії в різних місцевостях відбувалося багато подій. Для їх фіксування створюють історичні карти (мапи). На них за допомогою умовних позначок (легенд) ми позначаємо історичні процеси, події та явища. Створенню власних карт, поглибленню знань допомагають контурні карти, які кожен може заповнювати самостійно.

Історична карта є джерелом інформації, адже вона відображає минуле народу, держави. З часом люди дізнаються і накопичують дедалі більше інформації, дослідники історії постійно оновлюють дані. Завдяки цьому сучасні карти містять детальну інформацію про події минулого.

Карти з історії України створювали впродовж багатьох століть, на сьогодні їх дуже багато. Ці карти об’єднують за тематикою, а для учнів/учениць створюють історичні атласи. Карти України розкривають також історію сусідніх держав. Ці знання дуже важливі, адже історія України пов’язана з історією країн, з якими вона межує. Одна із сусідніх держав — Росія — у 2014 р., порушуючи міжнародні договори, зазіхнула на українські землі, фальшиво пояснюючи, що це їхні історичні території. Насправді ці території — українські, що підтверджують дані, зафіксовані й на історичних картах. Правда історії авторитетно переконує, що ці території обов’язково треба повернути.

Упродовж тривалого часу на землях України формувалися іс-торико-етнографічні регіони. Люди, які проживають у кожному з них, по-своєму будували житло, влаштовували побут, виготовляли одяг, творили пісні. Усвідомлюючи свою самобутність, вони вважають себе українцями і є ними.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Виконай завдання, скориставшись переліком історичних подій:

Які з перелічених подій відбулися в одному столітті; в одному тисячолітті? Назви ці століття і тисячоліття.

Створи лінію часу вказаних подій.

Знайди події, які відбулись одночасно.

Скільки років, століть минуло між найранішою і найпізнішою датами в поданому переліку?

Перелік історичних подій

1875 р. — відкриття Чернівецького університету.

988 р. — запровадження християнства як державної релігії в Київській державі — Русі-Україні.

1917 р. — утворення Української Центральної Ради (УЦР).

1113 р. — створення «Повісті минулих літ».

1187 р. — перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах. 1556—1561 рр. — створення Пересопницького Євангелія.

1954 р. — входження Кримської області до складу України (УРСР). 2013—2014 рр. — Революція гідності.

1586 р. — заснування першої братської (слов'яно-греко-латинської) школи у м. Львові.

1805 р. — відкриття університету в м. Харкові.

1556 р. — заснування князем Дмитром Вишневецьким на о. Мала Хортиця Січі.

1187 р. — створення «Слова о полку Ігоревім».

2. За згодою дорослих членів родини склади хронологічну таблицю життя своєї родини або свого власного життя з тих подій, які відомі тобі й твоїм рідним (або склади хронологічну таблицю життя видатної особистості). У таблиці має бути не менше п'яти подій.

Дата

Подія

   

3. На контурній карті України познач місця, пов'язані з історією твого життя і твоєї родини. Обов'язково склади легенду карти.

4. Зістав номер карти, що зображує історико-етнографічний регіон, який подано жовтим кольором, з його назвою, поставивши число у відповідну клітинку.

Волинь

 

Наддніпрянщина

 

Крим, Таврія, Приазов’я

 

Полісся

 

Запорожжя і Донеччина

 

Галичина

 

Північне Причорномор’я і Буджак

 

Слобожанщина

 

Поділля

 

Буковина і Закарпаття

 

5. Виконай завдання, використавши зображення трьох карт:

Опиши умовні позначки, подані на карті.

Назви столиці та найбільші міста вказаних держав.

Зістав картографічну інформацію різних історичних періодів. Які спільні ознаки можна виділити? Чим різняться ці карти?

 

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  20. Карта як джерело інформації
Наступна сторінка:   22. Мій рід^