Інформація про новину
  • Переглядів: 134
  • Дата: 1-07-2022, 22:00
1-07-2022, 22:00

23. Побут людей

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  22. Мій рід
Наступна сторінка:   24. Заняття людей

Які ти маєш обов’язки в сім’ї?

1. Сімейні стосунки

Коли чоловік і жінка вирішують створити сім’ю, вони мають усвідомлювати, що їм доведеться разом вести спільний побут.

Побут — звичаї проживання.

Спільний побут означає, що одні справи люди роблять разом, а інші погоджують між собою. І завжди вони готові допомогти одне одному.

Прочитай українські народні прислів’я та поясни їх.

Дерево тримається корінням, а людина — сім’єю.

У сім'ї і каша густіша.

Сім'ї, де допомагають одне одному, біди не страшні. Згода і лад у сім'ї — скарб.

Сімейний устрій (спосіб життя, порядок) неоднаковим був у різні часи. Кожен народ по-своєму його організовує. За одними звичаями, головою сім’ї була чи є жінка, за іншими — чоловік. Устрій, за якого жінки домінують у сім’ї, суспільстві й державі, називають матріархатом, а коли домінують чоловіки — патріархатом.

Погодься, що нерівноправні стосунки можуть робити людей нещасливими. Кому сподобається, що хтось один у сім’ї має багато обов’язків, його права ігнорують, а в іншого — тільки привілеї?

Основою сучасної сім’ї є рівноправні стосунки. Рівноправність у сім’ї та захист прав кожного з подружжя гарантує законодавство України. За власною волею подружжя може укладати письмові або усні угоди про правила співжиття та розподіл обов’язків. Інші дорослі, що живуть у сім’ї, мають рівні права з подружжям.

Чи згоден/згодна ти з думкою, що найкраща сім’я там, де чоловік і дружина — друзі?

Статті Сімейного кодексу України

Стаття 49. Право на материнство.

Стаття 50. Право на батьківство.

Стаття 51. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності.

Стаття 52. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток.

Стаття 53. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища.

Стаття 54. Право дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї.

1. Дружина, чоловік мають право розподілити між собою обов’язки в сім’ї. ...

2. Усі найважливіші питання життя сім’ї мають вирішуватися подружжям спільно, на засадах рівності. ...

Стаття 55. Обов’язок подружжя турбуватися про сім’ю.

1. Дружина та чоловік зобов’язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім’ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги.

2. Чоловік зобов’язаний утверджувати в сім’ї повагу до матері.

Дружина зобов’язана утверджувати в сім’ї повагу до батька. ...

4. Дружина та чоловік зобов’язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім’ї.

Стаття 56. Право дружини та чоловіка на свободу та особисту недоторканність.

1. Поясни зміст поданих статей Сімейного кодексу України.

2. Наведи приклади на підтвердження своєї думки.

3. Чому важливо дотримуватися рівноправ’я в сім’ї?

4. Пригадай, що таке демократія. Чому вона має бути основою стосунків у сім'ї?

Батьки мають права і обов’язки щодо виховання та розвитку дитини. Сімейний кодекс і Конвенція про права дитини захищає дітей, якщо їхні права порушуються.

1. За QR-кодом (

https://coe.int/uk/web/com

pass/ convention-on-the-rights-of-the-child) опрацюй в парах стислий виклад Конвенції про права дитини.

2. Які статті, на твою думку, безпосередньо стосуються дитини в сімейних взаєминах?

3. Прокоментуй обрані вами статті.

2. Домашнє господарство

Члени сім’ї живуть в одному будинку, об’єднують свої доходи і спільно їх використовують, ведуть спільне домашнє господарство.

Господарство — виробництво, розподіл, обмін та споживання товарів і послуг задля задоволення потреб.

Домашнє господарство переважно є натуральним.

Натуральне господарство — діяльність для задоволення власних потреб, а не для продажу.

Натуральне господарство зародилося в первісні часи, коли сім’ї здобували їжу, виготовляли одяг і будували житло лише для себе. До появи міст і розвинутої торгівлі всі люди займалися натуральним господарством.

1. Поясни, чому приготування їжі, прибирання, прання, вирощування продуктів на власній ділянці є елементами натурального господарства.

2. Чи стикався/стикалася ти з натуральним господарством? Що це було: ферма, приватне подвір’я, щось інше? Що тебе вразило?

Засоби, які сім’я може використати в домашньому господарстві, називають ресурсами. Деякі з них із часом втрачають свою придатність і виходять з ладу. Такими є матеріальні ресурси — інструменти, знаряддя, техніка. Їх потрібно бережно використовувати. Інші ресурси можуть залишатися незмінними, наприклад — бажання працювати або розвиватися, вміння, навички, досвід. Їх називають нематеріальними ресурсами. Важливо також розвивати й раціонально використовувати фінансові ресурси. 1 2

РЕСУРСИ СІМ'Ї

1. Пригадай кінофільм або мультфільм, у яких ідеться про життя сім’ї, сімей. Якими видами ресурсів володіють окрема сім’я або сім'ї із цих мультфільмів/кінофільмів?

2. Можливо, ти згадаєш, на що витрачають ресурси члени цих родин?

Тисячоліттями обов’язки в сім’ї поділяли на чоловічі та жіночі. Жінки займалися домашнім господарством — готували їжу, шили одяг, створювали затишок у домі та виховували дітей. А чоловіки повинні були матеріально забезпечувати сім’ю, захищати її, приймати важливі рішення. Спільними для них була турбота одне про одного, про дітей та інших членів сім’ї.

Як розподіляли обов’язки між чоловіками та жінками за первісного суспільства? Чи існує такий розподіл у сучасних сім’ях? Чому?

Сучасні сім’ї будують стосунки на засадах рівноправності. Зазвичай працюють і чоловік, і жінка, обоє дбають про матеріальне забезпечення. Домашні обов’язки розподіляють рівномірно, багато справ роблять разом. У таких сім’ях панують справедливість, злагода і благополуччя.

3. Харчування, одяг, житло

Основний обов’язок сім’ї полягає в задоволенні базових потреб кожного. Такими є потреби в харчуванні, одязі та житлі.

У первісні часи люди харчувалися тим, що давала їм природа. Поступово вони вчилися розводити домашніх тварин, обробляти землю, вирощувати сільськогосподарські культури, готувати їжу з використанням вогню. Харчування ставало різноманітнішим.

Якісна їжа є важливою передумовою здоров’я, фізичного розвитку, повноцінного життя людини. Під час її готування продукти поєднують і піддають температурній обробці. Цей процес називають кулінарією. Кожен народ має свою історію, культуру готування та споживання їжі. 1 2

1. Розглянь зображення на с. 152. Які страви традиційної української кухні ти знаєш?

2. Інформацію про невідомі тобі страви знайди в інтернеті.

3. Які традиційні національні страви готують у твоїй сім’ї?

4. Яку страву любиш готувати ти?

Перший одяг, який люди навчилися виготовляти, був із шкури тварин. Потім його робили з волокон рослин і шерсті тварин. Головне призначення одягу — захист тіла від холоду, спеки, вологи, сторонніх поглядів. Важливо також, наскільки він прикрашає людину. Для цього використовували крій (фасон), оздоблення вишивкою й деталями. Заможні люди намагалися підкреслити свій статус дорогими речами.

Сучасний одяг виготовляють із різноманітних матеріалів, багато з яких мають штучне походження. Він став демократичні-шим — у різних країнах люди різних статків одягаються однаково. На вибір одягу впливає мода — домінування специфічного смаку.

1. Розглянувши ілюстрації на с. 153, простеж, як змінювався одяг упродовж кількох століть.

2. Який одяг більше тобі подобається: з минулого чи сучасний? Чому?

Первісні люди споруджували житла з гілок дерев. Згодом використовували для цього шкуру та кістки тварин, зокрема мамонтів. У горах вони обживали печери. Традиційне житло українського селянства — хата. У ній зазвичай були одна

кімната, побілені стіни з дерева чи глини, піч, солом’яний або дерев’яний дах, глиняна підлога, прості меблі, глиняний та дерев’яний посуд, ікони. 1

1. Порівнявши зовнішній та внутрішній вигляд української хати із сучасним житлом українців, поясни, чому відбулися такі зміни.

2. Запропонуй свій перелік вимог до сучасного житла.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. Що означають терміни «побут», «господарство», «натуральне господарство», «домашнє господарство», «ресурси сім'ї»?

2. Київський князь Володимир Мономах у ХІІ ст. писав у «Повчанні дітям»: «У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться...». Чому це повчання актуальне й сьогодні?

3. Поясни українські народні прислів'я: «Будеш трудиться — будеш кормиться», «Син хоч мій, але розум має свій», «Які ми самі, такі й наші діти».

РОБЛЮ

1. Уяви, які права та обов'язки у побуті матимуть члени сім'ї, що житимуть у 2050 р. Обери трьох із них і заповни таблицю.

Права та обов'язки членів сім'ї у побуті

 

Права

Обов'язки

Мама

   

Тато

   

Брат

   

Сестра

   

Бабуся

   

Дідусь

   

2. В опитуванні дорослих «Які якості повинна прищеплювати дитині сім'я?» було запропоновано розставити їх у порядку важливості. Дорослі визначили перші п'ять позицій:

1. Працелюбність.

2. Почуття відповідальності.

3. Терпимість і повага до інших людей.

4. Бережливість.

5. Уміння поводитися в товаристві.

Обери три з них, які є для тебе найважливішими, і поясни свій вибір.

3. Склади письмовий перелік правил (не менше п'яти) стосунків між батьками і дітьми, дотримання яких уберігатиме їх від конфліктів.

ДУМАЮ

1. Як ти вважаєш, чому проблеми побуту й домашнього господарства завжди хвилювали людей?

2. Вишиванка є традиційним елементом українського національного одягу. Поміркуй, чому вона стала одним із символів України.

3. Чому житло, одяг та їжа українців змінювалися у процесі історичного розвитку?

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  22. Мій рід
Наступна сторінка:   24. Заняття людей^