Інформація про новину
  • Переглядів: 1176
  • Дата: 5-07-2022, 18:18
5-07-2022, 18:18

4. Науки-помічниці історії

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  3. Джерела історичної інформації
Наступна сторінка:   5. Археологічні скарби минулого

Поміркуйте, які знання необхідно мати історикам, щоб якнайточніше відтворити історичне минуле?

1. Науки-помічниці історії

Ви, напевно, помічали, що людям значно легше вирішувати будь-які завдання, діючи злагоджено — гуртом. Так само й у світі наук. Для того щоб правдиво відтворити картину минулого, історики/історикині звертаються по допомогу до різних наук.

Традиційно пліч-о-пліч з історією працюють гуманітарні дисципліни:

культурологія — наука про розвиток і взаємозв’язок матеріальної і духовної культури спільнот; літературознавство — наука про художню літературу; краєзнавство — збір і накопичення різноманітної наукової інформації про певну територію;

соціологія — наука про розвиток суспільства і різних людських спільнот.

Завдяки досягненням людства в природничих науках стало можливим полегшити й історичні дослідження. Наприклад, із середини ХХ ст. в археології застосовується метод «радіовуглецевого датування».

Пізнавально й цікаво

Як працює радіовуглецевий метод?

Учені з’ясували, що люди і рослини зазнають нешкідливого впливу космічної радіації, яка потрапляє в атмосферу Землі. Під час цієї дії утворюється елемент вуглець-14. Під час взаємодії вуглецю-14 з киснем утворюється вуглекислий газ, який поглинається рослинами. Під час вживання в їжу рослин вуглець-14 потрапляє в організм людей і тварин. Коли вони гинуть, то вуглець-14 залишається у їхніх рештках. Цей елемент називають радіовуглецем. Досліджуючи рештки рослин і живих організмів, учені за кількістю радіовуглецю можуть встановити час життя істоти. Цей метод має похибку в кілька століть, тому надзвичайно корисний переважно під час вивчення найдавнішої історії людства.

Досягнення в геології та фізиці сприяли появі георадарів, які спочатку використовували в геологічних розвідках, але чудово показали себе і під час пошуків археологічних скарбів.

Пізнавально й цікаво

Георадар — прилад, який дозволяє досліджувати ґрунт на глибину 20-30 метрів без буріння і розкопування.

Завдяки співпраці з біологами історикам вдається встановити, що саме наші предки їли, чим хворіли, як довго жили.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій дає змогу швидко обробляти величезні масиви історичної інформації.

2. допоміжні історичні дисципліни

Важливу роль в історичних дослідженнях відіграють «джерелознавчі науки».

Поміркуймо!

Висловіть припущення, звідки походить назва «джерелознавчі науки». Ни є зв’язок цієї назви із історичними джерелами?

Їх ще називають допоміжними історичними дисциплінами, оскільки вони покликані допомогти історії у всебічному вивченні різних видів історичних джерел. Ці науки, наче молодші сестри історії — вони виникли внаслідок зростання потреб історії в більш детальних дослідженнях окремих видів історичних джерел. Однак із часом кожна з них виокремилася в майже самостійну галузь знань, тому їх ще називають спеціальними історичними дисциплінами (СІД). Сьогодні налічується близько 80 таких наук — помічниць історії!

Діємо: практичні забЗання

Вивчати історію значно цікавіше, якщо ми самостійно здійснюємо відкриття нового. Пропонуємо вам упорядкувати наукове лото.

1. За текстовими картками дізнайтеся назви допоміжних історичних дисциплін та що вивчають ці науки.

2. Уявно з’єднайте запропоновані авторами ілюстрації з необхідними текстовими картками.

Увага! Ознайомитися з більшою кількістю СІД ви зможете, виконавши творчий проєкт за посиланням

https://cutt.ly/ZYfijmE

Пізнавально й цікаво

Велике зацікавлення в шукачів давніх скарбів та істориків викликають монети. Монети — це особливі речові джерела, які дають змогу дізнатися про розвиток торгівлі та торговельні зв’язки між різними народами. Завдяки написам, зображенням на монетах, учені встановлюють імена правителів, період їхнього перебування при владі, особливості природи й життя людей у різних країнах.

Київська гривня — грошова одиниця Русі-України, якою користувалися для розрахунків з 11 (ХІ) ст.

На київську гривню княжої доби можна було придбати хутір на п’ять-сім дворів, десять коней, 20 корів.

Срібник князя Володимира — монета, що карбувалася за часів правління князя Володимира Великого.

На цій монеті бачимо зображення одного із національних символів України — тризуба.

Тризуб за часів Володимира Великого був княжим знаком, яким позначали його власність. Навіть на дупла дерев, з яких добували мед диких бджіл, ставили знак князя. Він був на монетах, озброєнні, цеглі. Завдяки цьому дотепер відомий вигляд тризуба часів Володимира Великого.

Тризуб як герб Української Держави вперше з’явився в 1918 р.

1. Назвіть науку, яка досліджує зображені пам’ятки.

2. Дізнайтеся про цінність київської гривні: визначте за допомогою додаткових джерел сучасну ціну коня або корови і зіставте із даними про можливість придбати певну кількість худоби за давніх часів.

Запитання і завдання

і.

Знаю й систематизую нову інформацію

1. Відгадайте закодовану в ребусі науку-помічницю історії. Назвіть, які із запропонованих текстових і малюнкових карток відповідають пред-м ету її д о сл і дже н н я.

2. Оамооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Науки-по-мічниці історії» — уявно поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху.

3. Виконайте онлайн-вправу «Науки-помічниці історії».

https://cutt.ly/aYfolF3

II.

Обговоріть у групі

Об’єднайтеся в групи і складіть запитання до «Кросворду навпаки» таким чином, щоб питання розкривали роль згаданих наук у вивченні історії. Зіграйте в історичний пінг-понг — обміняйтеся питаннями з членами інших груп класу.

III.

Мислю творчо

У світі історичних відкриттів. Знайдіть у мережі Інтернет відомості про найважливіші археологічні відкриття недавнього часу і виконайте завдання.

1) Поміркуйте й визначте, фахівці яких наук були залучені для ґрунтовного вивчення пам’яток, про які йдеться у знайдених вами матеріалах. Приготуйтеся обґрунтувати свій вибір.

2) Поясніть, яким чином можна підтвердити надану авторами статей інформацію, адже ми пам’ятаємо, що в роботі з інформацією найважливішим є встановлення її достовірності.

3) Результати роботи представте у класі.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Щупак 2022

 
Попередня сторінка:  3. Джерела історичної інформації
Наступна сторінка:   5. Археологічні скарби минулого^