Інформація про новину
  • Переглядів: 6193
  • Дата: 15-02-2018, 19:19
15-02-2018, 19:19

Науки, що вивчають природу

Категорія: Природознавство


Наступна сторінка:   Методи вивчення природи

• Що називають природою

Усе, що тебе оточує, на чому зупиниться твій погляд, або створене людиною (наприклад, автомобіль, телевізор, будинок, телефон), або ні (як-от дерева, зорі, річка, хмари).

Природа - це все довкола, крім створеного людиною, а природознавство - це сукупність знань про природу.

Природу поділяють на живу і неживу. До живої природи належать різноманітні організми: рослини, тварини, людина, гриби, бактерії. А до неживої природи - Сонце, Місяць, повітря, гірські породи тощо.

• Які науки вивчають природу

Науки, що вивчають природу, називають природничими науками (мал. 1). До них належать астрономія, біологія, географія, фізика, хімія, екологія. Вони дають змогу пізнавати природу, вдумливо використовувати та охороняти.

Астрономія - наука, яка досліджує зорі, комети, планети, метеорити та інші небесні тіла. Ця наука вивчає

їхню будову і рух у космічному просторі, дає змогу завчасно довідуватися про настання сонячного чи місячного затемнення.

Біологія вивчає живу природу. Учені-біологи вивчають зовнішню і внутрішню будову організмів, умови їхнього життя, зміни, що відбуваються в організмах. Завдяки біології людина отримує знання, необхідні для збереження видів живих істот, охорони довкілля.

Географія - наука про планету Земля. Географи досліджують земну поверхню, погоду, океани і моря, народи, які населяють Землю. Також вони вивчають поширення видів рослин і тварин на нашій планеті. Завдяки цій науці ми маємо змогу користуватися різними картами, дізнаватися прогноз погоди, економно використовувати багатства природи.

Фізика досліджує різноманітні зміни, що відбуваються з тілами природи (наприклад, утворення туману, поява блискавки під час грози). Без фізичних знань не обійтися при створенні предметів повсякденного вжитку, автомобілів, літаків, смартфонів, різних приладів і механізмів.

Хімія досліджує речовини та їхні перетворення. Хіміків цікавлять склад, будова, властивості, добування і застосування різних речовин. Знання хімії дають змогу використовувати речовини, які є у природі, а також створювати нові речовини з наперед заданими властивостями.

Екологія вивчає зв’язки організмів між собою та з навколишнім середовищем. Знання цієї науки допомагають захистити організми від негативного впливу природних явищ і господарської діяльності людини.

Результати своїх досліджень природи астрономи, біологи, географи, фізики, хіміки, екологи висвітлюють на сторінках наукових видань про природу. До них належать енциклопедії, словники, довідники, атласи, визначники рослин і тварин, хрестоматії тощо. Інформацію про природу можна також знайти в Інтернеті.

Щоб ознайомитися з деякими науковими виданнями про природу, виконай завдання зі Сторінки природодослідника.

Яка роль природничих наук в житті людини

У природничих науках зроблено чимало відкриттів, які полегшують життя людини. Розглянемо приклад. Завдяки фізиці людство дізналося про електричний струм і почало застосовувати його для виготовлення багатьох корисних речей (мал. 2). Наприклад, холодильника, праски, пральної машини та інших побутових приладів, які допомагають виконувати хатню роботу. Завдяки електричному струму працюють комп’ютери, телевізори, електромобілі, потяги, ліфти, а також прилади, що обігрівають та освітлюють наші домівки. Без електричного струму неможлива робота підприємств з виробництва ліків, продуктів харчування, мийних засобів і багатьох інших.

Обирати речовини для створення різних виробів допомагає хімія. Географи визначають, у якому куточку нашої планети є корисні копалини, з яких можна добути ці речовини, та як їх доставити на підприємства. Так, хіміки з’ясували, що речовина, яка добре проводить електричний струм, - це мідь. Саме з неї виготовляють дроти в електромережах. З географії відомо, де розташовані поклади мідних руд.

Біологи з’ясували, що враження людини електричним струмом украй небезпечне для її життя. Тож необхідно знати правила поводження з електроприладами та неухильно їх дотримуватися.

Як бачиш, природничі науки - важливі супутники людини, що допомагають їй пізнавати природу і облашто-вувати своє життя.

Учені продовжують розробляти технології, які поліпшують наше життя. При цьому екологи опікуються тим, щоб нові винаходи не завдавали шкоди природі.

Практичне заняття. Ознайомлення з різними типами довідкових видань з природничих наук.

Мета: вчитися знаходити потрібну інформацію в довідкових виданнях з природничих наук.

Завдання 1. Ознайомся зі словником біологічних термінів. На його сторінках знайди і прочитай інформацію про листок рослини. Тепер ознайомся зі словником географічних термінів. Відшукай відомості про одне з тіл природи.

Завдання 2. Ознайомся з однією з природничих енциклопедій. На її сторінках подано наукову інформацію, вміщено таблиці, схеми. Відшукай в енциклопедії відомості про одне з тіл природи.

Завдання 3. Ознайомся з географічним атласом. З’ясуй, що в ньому міститься. Знайди на його сторінках і розглянь фізичну карту України. Що на ній зображено?

Завдання 4. Ознайомся з атласами-визначниками рослин і тварин. Зверни увагу на те, що міститься в таких атласах. Поміркуй, чому такі атласи називають визначниками.

Дай відповіді на запитання:

Що міститься в словниках біологічних і географічних термінів? Яку інформацію містять енциклопедії? Що міститься в географічному атласі, а що - в ат-ласі-визначнику? Яке призначення розглянутих довідкових видань?

Природознавство - це знання людини про природу.

Природу вивчають природничі науки: астрономія, біологія, географія, фізика, хімія, екологія.

Відомості про природу можна знайти в довідкових виданнях, до яких належать енциклопедії, словники, атласи, визначники рослин і тварин, хрестоматії тощо.

Вивчення природи допомагає людині пізнавати її та поліпшувати своє життя.

1. Назви природничі науки. Що вони вивчають?

2. Підготуй невеличку розповідь про те, як людина використовує знання про природу в повсякденному житті.

3. Як ти вважаєш, для чого необхідно вивчати природу? Відповідь обґрунтуй.

4*. Користуючись довідковими виданнями та Інтернетом, добери цікаву інформацію про одну з природничих наук (про її історію, або якесь її відкриття, або про те, як люди використовують її знання у своєму житті). Презентуй її в класі.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 

Наступна сторінка:   Методи вивчення природи^