Інформація про новину
  • Переглядів: 2853
  • Дата: 16-02-2018, 01:02
16-02-2018, 01:02

Екологічні проблеми та їхнє вирішення

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Людина - частина природи. Зміни в приро...
Наступна сторінка:   Охорона природи. Червона книга Україн...

Унаслідок діяльності людини у природі відбувається багато змін. Серед них чимало шкідливих для довкілля.Це спонукає людство віднайти способи зменшити негативний вплив на природу, зберегти її.

• Що розуміють під екологічними проблемами

Негативні зміни у природі, що настають унаслідок діяльності людини або під впливом природних чинників,дістали назву екологічні проблеми. Вони є причиноюпогіршення стану природного середовища. До них належать знищення лісів внаслідок вирубування і пожеж,забруднення повітря, води і ґрунту (мал. 173), підвищення температури на планеті, зменшення кількості видіворганізмів на нашій планеті та їхньої чисельності.

Нині у двигунах автомобілів, літаків та інших видів транспорту згорає стільки палива, що про чистоту повітря давно забуто. Так, після спалювання бензину, солярки, газу викиди містять речовини близько 300 найменувань. Серед них більшість є шкідливими для організмів.

У населених районах нашої планети практично не залишилося чистої питної води. Чому? Тому що підприємства зливають у водойми неочищену воду з високимумістом отруйних для всього живого речовин (мал. 173).Забруднюють воду також мінеральні добрива й отрутохімікати, що вимиваються з полів дощовими водами йповенями. Від цього вода стає малопридатною для споживання людиною. Погіршуються умови життя мешканців водойм. Джерелом питної води для жителів багатьохміст України є вода Дніпра та інших великих річок. Алепостійне їх забруднення, спричинене діяльністю людини,істотно погіршує якість питної води (мал. 174).

Прикро, але в останні сторіччя посилився негативний вплив людини на живу природу. Так, приблизно за300 років на Землі безповоротно зникли сотні видів рослин і тварин, ще більше їх перебуває на межі зникнення.

Оскільки повітря, вода річок, морів, океанів не мають державних кордонів, то живі організми потерпають від негативного впливу діяльності людини в усіх куточках планети.

Звісно, якби людина припинила негативно впливати на навколишнє природне середовище, то природа змогла б ісама впоратися з переліченими проблемами й не допустити

екологічної катастрофи. Та для цього знадобилися б сотні літ, що є занадто великим терміном. Тому нагальною справою всіх людей на Землі стає охорона природи.

• Способи подолання екологічних проблем

У всіх країнах люди різного віку і різних професій працюють над вирішенням екологічних проблем. У нашійдержаві для цього розроблено такі основні заходи.

• Прийнято закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» та інші державні документи, що стосуються використання природних ресурсів ізбереження природи.

• Визначено допустиму кількість окремих шкідливихречовин у воді та повітрі, що можуть потрапити в довкілля з різних підприємств. Створено спеціальні установи,працівники яких беруть проби ґрунту, води і повітря,досліджують їхній склад. І в разі одержання негативнихрезультатів зобов’язують керівників підприємств вжитизаходи щодо очищення стічних вод чи викидів у повітря.

• На підприємствах упроваджуються технології повторного використання відходів. Що це означає? Відходи одногопідприємства стають цінною сировиною для іншого. Наприклад, металургійні заводи забруднюють довкілля доменним шлаком - твердими речовинами, що залишаютьсяпісля виробництва заліза. Цього забруднення вдаєтьсяуникнути, якщо використати доменний шлак для виробництва будівельних матеріалів під назвою «шлакоблоки».

• Конструктори створюють двигуни, під час роботияких у навколишнє середовище виділяється мало шкідливих речовин. Також розробляють додаткові пристрої,якими споряджають існуючі двигуни, аби ті менше виділяли шкідливих речовин.

• Дедалі більше намагаються використовувати відновлювані джерела електричної енергії. Із цією метою використовують сонячні батареї та вітрові електростанції(мал. 175). Дедалі поширенішими стають електромобілі.На відміну від автомобілів, що працюють на бензині чигазі, електромобілі не виділяють у довкілля забруднювальні речовини. До того ж і шуму від них менше.

• Використовують екологічно безпечні види палива, наприклад природний газ, біопаливо. Біопаливо одержують на спеціальних заводах зі стебел рослин і відходівтваринництва. Їх в особливих апаратах розкладають бактерії та одноклітинні гриби з утворенням суміші горючихречовин. При згоранні біопалива не утворюються шкідливі для організмів речовини.

• Подолання екологічних проблем залежить від кожного жителя планети

Якщо кожен усвідомить свою відповідальність за екологічні негаразди і буде робити все залежне від нього для збереження природи, то екологічного лиха не станеться.Отож розпочнімо із себе. Адже й тобі під силу долучитисядо збереження довкілля й біологічного різноманіття.

Окрема людина і кожна родина зроблять значний внесок у збереження довкілля, якщо будуть ощадливо використовувати воду, тепло та електроенергію, насаджуватимутьдерева, зменшать кількість сміття, яке викидають щодня.Це нескладно зробити, якщо повторно використовуватирізні предмети побуту, наприклад у пластикових стаканчи-ках вирощувати розсаду, а порожні пляшки, папір, відпрацьовані батарейки здавати у спеціальні пункти прийому.

Необхідно дбати про середовище життя організмів і надавати допомогу всім живим істотам, які її потребують.Наприклад, підгодовувати зимуючих птахів, захищатитварин від жорстокого поводження, охороняти рідкіснівиди рослин і тварин від винищення.

Про правила поведінки у природі ти знаєш з початкової школи (пригадай і назви їх). Намагайся діяти в довкіллі, дотримуючись цих правил, і стати прикладомдля інших у ставленні до природи та турботі про неї.

Унаслідок діяльності людини у природі відбуваються зміни, багато з яких шкідливі для природи і для самої людини.

Негативним змінам у природі внаслідок діяльності людини дали загальну назву екологічні проблеми.

Нині природа потребує захисту й охорони від забруднення води, повітря, ґрунту, зменшення різноманітності організмів.

У державі розробляються різні заходи для подолання екологічних проблем.

1. Що є джерелами забруднення навколишнього середовища?

2. Наведи приклади наслідків забруднення навколишньогосередовища.

3. Поясни, яких заходів вживають люди, щоб подолати екологічніпроблеми. Що робиш особисто ти для збереження природи?

4. Пригадай, як ти поводишся в довкіллі. Чи можна вважати твоюповедінку безпечною для природи? Поясни свою відповідь.

5. З різних джерел інформації підбери відомості про економневикористання енергоносіїв.

Складіть розповідь на тему: «Як зробити нашу планету щасливою».

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Людина - частина природи. Зміни в приро...
Наступна сторінка:   Охорона природи. Червона книга Україн...^