Інформація про новину
  • Переглядів: 258
  • Дата: 5-07-2022, 18:47
5-07-2022, 18:47

24. Середні віки: «темні часи» чи доба прогресу

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  23. Що пам’ятає древній сфінкс
Наступна сторінка:   25. Новий час: відкриття Америки, револю...

Пригадайте, які зміни відбулися в житті людства за доби Стародавнього світу. Поясніть значення слів історичної хмаринки «Античність».

Поміркуймо

1. Як ви розумієте поняття «прогрес» і вислів «темні віки»?

2. Поміркуйте над темою уроку. Висловіть припущення, які дискусії тривають щодо характеристики середніх віків?

Читаємо й розуміємо

Ми продовжуємо мандрівку історичними епохами розвитку людства. Під час мандрівки ми будемо удосконалювати вміння складати мапу думок. Назва нашого нинішнього проєкту «Досягнення Середніх віків».

Виконайте такі завдання:

1. Підготуйте матеріали для виготовлення мапи думок: для роботи можна скористатися прикладом у підручнику, аркушами паперу або інтернет-ресурсами, наприклад

https://coggle.it

або іншим відомим вам сервісом.

2. Об’єднайтеся в дослідницькі групи за назвами гілок мапи думок (дивіться малюнок нижче).

3. Прочитайте текст і запишіть до мапи думок, які нові відкриття і досягнення зробило людство за доби Середньовіччя у галузі господарства, управління суспільством, розвитку культури; запишіть видатних історичних діячів епохи.

4. За бажанням проілюструйте мапу думок тематичними малюнками.

Мапа думок онлайн

увага! У тексті ми не здійснювали жодних кольорових позначок. Особливості епохи Середніх віків вам потрібно визначити самостійно.

У деяких давніх містах України чи інших країн Європи ви могли звернути увагу на могутні старовинні замки, храми зі стрільчастими віконницями. Ці пам’ятки залишилися нам у спадок від епохи Середніх віків (або Середньовіччя).

В уяві багатьох доба Середньовіччя (середина V ст. — кінець XV ст.) пов’язана з образами войовничих рицарів, які змагалися в бойовому мистецтві на рицарських турнірах. Свої подвиги рицарі присвячували Прекрасній Дамі. До речі, саме ця епоха додає багато роботи науці геральдиці, бо кожен рицар повинен був мати власний герб і девіз. Хоча загалом рицарі завдавали й багато клопоту мирним жителям, бо за доби Середньовіччя вони часто воювали й іноді діяли не зовсім по-рицарськи.

Із часом подвиги рицарів стали історією, але досягнення середньовічного суспільства й досі слугують людству. Важливе місце в житті суспільства за середніх віків посідала віра в Бога. Будівництво величних християнських храмів — соборів — об’єднувало людей багатьох поколінь. А на Сході зародилася одна зі світових релігій — іслам.

Відвідайте середньовічне європейське місто Берген. Висловіть судження, чи зручним було місто для проживання людей. тривалість 04 хв 40 с

https://cutt.ly/Vi4CRuG

Від доби Середньовіччя бере свій початок більшість сучасних міст Європи. У містах вирувало життя. Розвивалися ремесла й торгівля.

У середні віки утворилися держави, що існують і в наш час: Англія, Франція, Іспанія, Польща, Чехія та ін. У європейських державах було закладено фундамент сучасної демократії: засновані парламенти, почало формуватися усвідомлення цінності прав людини.

Люди дедалі більше розуміли необхідність навчання — так виникли університети, у яких розвивалися освіта й наука. У середні віки в Європі з’явилася перша друкована книга. Винахідником книгодрукування вважається Йоганн Гуттен-берг. Про новини люди почали дізнаватися з газет. Учені винайшли термометр і барометр, телескоп і мікроскоп. Було створено вчення про обертання планет навколо Сонця.

Саме із середніх віків люди користуються порцеляновим посудом, дзеркалами, виделками, милом, окулярами, ґудзиками, механічними годинниками.

Діємо: практичні забЗання

Розгляньте ілюстрації та виконайте завдання:

1. Визначте, що зображено на ілюстраціях.

2. чи можна вважати запропоновані ілюстрації історичними джерелами? Якщо так, то якого виду ці джерела?

3. Що розповідають про життя людей за доби Середньовіччя ілюстрації. Запропонуйте до кожної з них назву.

2. КНЯЖА ДОБА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Діємо: практичні забЗання

Ми вже дізналися, що люди намагаються зберегти історичну пам’ять, увічнюючи події та видатних діячів у пам’ятниках. Одним із таких способів ушанування пам’яті про минувшину є видання тематичних поштових марок і пам’ятних монет.

Для багатьох людей колекціонування поштових марок (філателія) чи монет (нумізматика) є захопленням — хобі. Уявіть себе власником/ власницею такої колекції. У вас зібралося чимало предметів і вам потрібно упорядкувати вашу колекцію.

Отже, завдання:

1. Прочитайте текст про розвиток українських земель за княжої доби.

2. Розгляньте колекцію ілюстрацій марок і монет після тексту та визначте за допомогою текстової інформації на них та підписів час важливих історичних подій княжої доби. Можливо вам доведеться застосувати знання з математики.

3. Уявно розташуйте ілюстрації в хронологічній послідовності.

В епоху Середньовіччя на українських теренах протягом IX-XIII ст. існувала Київська держава (княжа Русь-Україна)

із центром у Києві. Багатьом жителям нашої держави знайомі імена видатних князів і княгинь: мудрої княгині Ольги, Володимира Великого і його сина Ярослава Мудрого.

Спадкоємицею Русі-України стало Королівство Руське. В українському народі живе пам’ять про короля цієї держави, засновника міста Львова — Данила Галицького. Легенди про його корону й досі захоплюють багатьох шанувальників старовини.

За доби Середньовіччя на українських теренах було створено неповторну та багату культуру. До наших днів багато стародавніх міст України прикрашають величні споруди — чудові храми, могутні замки й фортеці, оповиті захопливими легендами. Історію тих далеких часів ми можемо дізнатися з літературних пам’яток — літописів.

Як упорядковувалося суспільство, дізнаємося з тексту першого збірника законів «Руської правди» Ярослава Мудрого. З часів Середньовіччя родом назва національної валюти України — гривні, і символ нашої держави — тризуб.

Руська держава активно взаємодіяла з близькими та далекими державами. Зокрема, християнство, яке сповідує більшість українців, було прийняте в результаті тісних контактів з могутньою сусідкою Візантією. Київські князі, одружуючи своїх дітей з королівськими нащадками, породичалися з більшістю правителів Європи. Напевно, ви чули про доньку Ярослава Мудрого Анну, яка стала королевою Франції, а згодом була бабусею, прабабусею майже 30 європейських королів.

Марка до 1025-річчя Хрещення Русі-України (2013 р.)

Пам’ятна монета на честь 1000-ліття початку князювання Ярослава Мудрого (2019 р.)

Настільна медаль «Король Данило Галицький»

Поштова марка «750 років з часу заснування львова»

(2006 р.)

Факт чи фейк?

Королівська корона Данила Романовича — правителя Королівства Руського стала легендою так само, як і її власник. чи насправді існувала корона, чи це міф?

Перегляньте відео «Король Данило Галицький і його корона». Визначте, якої версії дотримуються автори фільму брати Капрано-ви. Запишіть докази, які вони використовують для доведення своєї позиції.

Відео «Король Данило Галицький і його корона» (тривалість 07 хв 49 с)

https://cutt.ly/sodx2My

Запитання і завдання

і.

Знаю й систематизую нову інформацію

1. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Середні віки: «темні часи» чи доба прогресу» — поєднайте кожне з питань для самоконтролю із відповідним смайликом успіху. Усно дайте відповіді на поставлені запитання.

2. Позначте на лінії часу періоди проживання на теренах України згаданих у тексті параграфа народів.

іі.

Обговоріть у групі

Обговоріть у класі роботу зі складання мапи думок за текстом параграфа. Зіставте нинішній досвід із досвідом попереднього уроку. Зробіть висновок, чи вдосконалили ви своє вміння працювати з мапою думок?

ііі.

Мислю творчо

Дослідіть зображену монету як джерело історичної інформації (скористайтеся пам’яткою на с. 21). На основі біографії діячки напишіть сен-кан про роль в історії жінки, зображеної на монеті.

Пам’ятна монета Анна Ярославна(2014 р.)

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Щупак 2022

 
Попередня сторінка:  23. Що пам’ятає древній сфінкс
Наступна сторінка:   25. Новий час: відкриття Америки, револю...^