Інформація про новину
  • Переглядів: 171
  • Дата: 5-07-2022, 18:51
5-07-2022, 18:51

27. Людина і довкілля протягом історії: господарювання, проблема ресурсів. Людина як частина природи

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  26. Новітня історія: події, постаті. Пор...
Наступна сторінка:   28. Як люди взаємодіяли у спільнотах пр...

Звідки люди черпають ресурси для виготовлення необхідних речей?

1. чи ростуть булки на деревах

Із стародавніх часів життя людини було залежним від природи. Клімат і природа визначали спосіб життя людини, її заняття, знаряддя праці, їжу, одяг, житло, дозвілля.

Життя первісних людей було сповнено випробувань, адже супермаркетів не було й булки на деревах не росли. Виробляти продукти харчування люди ще не навчилися. Усе, що давала природа, люди привласнювали, нічого не виробляючи. У ті часи головними заняттями людини були збиральництво, полювання та рибальство. Така форма господарювання називається привласнювальною, оскільки люди залучали в готовому вигляді дари природи для власних потреб.

Поміркуймо/

1. Розгляньте малюнок сучасного художника. Який характер малюнка: навчальний чи комічний?

2. За допомогою яких елементів зображення художник зобразив первісну добу людства; привласнювальний характер господарювання первісних людей?

3. Дайте відповідь на запитання до малюнка (праворуч).

життя первісних людей

Ни надійним був такий спосіб забезпечення їжею первісних людей?

З часом, збираючи зерна їстівних рослин, людина помічала, що зернини, які потрапляли в землю, навесні проростали й пізніше можна було зібрати такі самі зерна. 10 тис. років тому люди почали обробляти землю, засівати її — займатися землеробством. Нерідко з полювання давні мисливці приносили молодих тварин, навчилися їх доглядати, отримувати м’ясо, молоко. Так виникло скотарство. Виникнення землеробства і скотарства мало велике значення. Тепер людям не потрібно було долати відстані у пошуках їжі і вони почали засновувати тривалі поселення. Так сформувався осілий спосіб життя.

Осілий спосіб життя сприяв розвитку ремесел — виготовлення різних виробів, необхідних для повсякденного вжитку: посуду, одягу, хатнього начиння, знарядь праці. Таким чином на зміну привласнювальній формі господарювання прийшла відтворювальна (людина сама виготовляла необхідні продукти для життя).

Пізнавально й цікаво

Тривалий час господарство людей було натуральним (господарство, де продукти вироблялися для задоволення власних потреб).

Згодом люди почали продавати свої вироби за гроші, а щоб отримати більший прибуток — наймали додаткових працівників. Так сформувалось ринкове господарство (його

головною метою є отримання прибутку шляхом продажу виробленої продукції). У наш час ринкове господарство є найпоширенішим у світі.

Історичні подробиці

Перегляньте відео «Як з’явилися гроші» і дайте відповіді на запитання:

1. Якими були причини винайдення грошей?

2. У яких формах існували гроші до появи монет і паперових грошей?

3. Що сприяло винайденню монет і паперових грошей?

Відео «Як виникли гроші» (тривалість 2 хв 36 с)

https://cutt.ly/AOYJpBO

.Варто запам'ятати!

Натуральне господарство — господарство, де продукти виробляють для задоволення власних потреб, а не для продажу.

ринкове господарство — господарство, у якому головною метою діяльності є отримання прибутку шляхом продажу виробленої продукції.

прибуток — виражена в грошах різниця між доходом (сумою грошей, отриманих від продажу товару) і сумою витрат на виробництво товару.

Гроші — особливий товар, у якому втілена вартість інших товарів і послуг.

Діємо: практичні забЗання

Величезну роль у розвитку людства завжди відігравало винахідництво. В усі часи воно допомагало в освоєнні природи і задоволенні потреб людини.

Ознайомтеся із інстаграм-галереєю (instagram) «топ винаходів людства за всю історію» і виконайте дослідницькі завдання:

1. Розташуйте винаходи в хронологічній послідовності винайдення.

2. Обґрунтуйте, чому саме ці винаходи можна вважати найважливішими в історії людства — поясніть, у чому полягає їхнє значення для людства.

3. Виконайте творчий проєкт «Мій топ винаходів людства» і представте його у класі.

2. БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ?

Уся історія людства — це історія його взаємин із природою. Діяльність людини завжди впливала на стан довкілля. Найчастіше цей вплив був негативним. Особливо збільшився тиск людини на природу в часи прискорення технічного прогресу, починаючи з XVIII-XIX ст. До речі, саме тоді вголос заговорили про проблеми збереження довкілля.

Поступово люди зрозуміли, що своїм безгосподарним ставленням можуть знищити Землю і власне середовище існування. Тому в другій половині ХІХ ст. спочатку в США, а згодом і у європейських країнах створили перші природоохоронні об’єкти — національні парки.

Поміркуймо/

Розгадайте послання, закодоване в малюнку.

1. Розгадайте ребус: як ви розумієте закодоване в ньому поняття?

2. Дізнайтеся, яку роль у появі цього поняття відіграв зображений учений.

3. Поміркуйте, чому Е. Геккель сердитий, споглядаючи темний бік зображення Землі.

Підсумуйте свої міркування і висловіть припущення, як тема колажу пов’язана з історією розвитку людства.

В Україні проблемі охорони довкілля приділяється значна увага. У Конституції України закріплено екологічні права і обов’язки громадян, діють екологічні рухи, активними учасниками яких є молодь і школярі.

Ознайомтеся із змістом статей Конституції України. На основі знань про відомі вам проблеми довкілля у вашому місті/селі оцініть стан дотримання цих статей Конституції громадянами.

У наш час охорона довкілля є одним із головних завдань, якими опікуються громадські активісти, екологічні організації, уряди держав і світові організації, наприклад ООН — Організація Об’єднаних Націй.

Діємо: практичні забЗання

Вправа «Експерти екологи»

У 2015 р. ООН було визначено Цілі сталого розвитку (або «Глобальні цілі») — загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всіх людей у світі.

Уявіть, що ви працюєте в групі експертів із розроблення програми досягнення цілей сталого розвитку.

1. Розгляньте інфографіку, визначте, які з цілей сталого розвитку пов’язані із проблемою збереження довкілля.

2. Оберіть одну із екологічних цілей сталого розвитку та запропонуйте шляхи і способи її досягнення.

3. Представте свій проєкт у класі.

Запитання і завдання

і.

Знаю й систематизую нову інформацію

1. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Людина і довкілля протягом історії» — поєднайте кожне з питань для самоконтролю із відповідним смайликом успіху. Усно дайте відповіді на поставлені запитання.

2. Позначте на шкалі часу найважливіші етапи розвитку господарства.

іі.

Обговоріть у групі

На фото зображено шведську екоактивістку Грету тунберг. Дівчина стала відомою на весь світ у 2019 р. заявами про необхідність активнішої боротьби за збереження довкілля. Вона взяла участь у міжнародному кліматичному саміті (зібранні) ООН. Під час свого виступу дівчина звинуватила політиків у загостренні проблем довкілля через хижацьке використання ресурсів Землі.

Уявіть, що на кліматичний саміт (зібрання) запросили вас — підготуйте короткий виступ на тему «Мій приклад екологічно відповідальної поведінки». У виступі розкажіть, як ви чините в житті, щоб зберегти довкілля. Для переконливості проілюструйте свій виступ фотографіями.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Щупак 2022

 
Попередня сторінка:  26. Новітня історія: події, постаті. Пор...
Наступна сторінка:   28. Як люди взаємодіяли у спільнотах пр...^