Інформація про новину
  • Переглядів: 175
  • Дата: 6-07-2022, 22:56
6-07-2022, 22:56

2. Я — людина. Ідентичність і самоідентичність

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  1. Людина, суспільство й історія
Наступна сторінка:   3. Самореалізація людини. Життєві цінн...

На уроці ви дізнаєтеся:

  • Що таке ідентичність і самоідентичність?
  • Що є складовими самоідентичності?
  • Що формує ваші потреби та бажання?
  • Як взаємозалежать бажання людини та потреби суспільства?
  • Прочитайте вірш і дайте відповіді на запитання.

Кого, на вашу думку, можна назвати Людиною? Наведіть приклади.

У чому, на вашу думку, полягає цінність кожної людини? Обґрунтуйте відповідь.

1. Що таке ідентичність та як вона формується?

Кожна людина успадковує від батьків певні фізичні ознаки: зріст, статуру, колір волосся та очей тощо. Проте поступово вона набуває притаманних лише їй ознак і рис характеру. З волі рідних ви отримуєте ім’я та прізвище. Проживання в певному населеному пункті дає вам право називатися його мешканцями. Під час навчання, заняття в гуртках відповідно до ваших уподобань, у стосунках із родичами, друзями й товаришами ви формуєтеся як особистості. Результатом цього процесу є ідентичність, яка виявляється у визнанні власної унікальності та належності до певної спільноти. Процес цей триває впродовж усього життя людини. Пошук своєї ідентичності, на думку психологів, розпочинається тоді, коли дитина заявляє: «Я сама!», «Я сам!» Дорослішаючи, ви стаєте самими собою. Такі пошуки індентичності ґрунтуються на усталених у суспільстві нормах моралі.

Ознайомтеся зі статтями Конвенції про права дитини та дайте відповіді на запитання.

— Чому так важливо захистити право кожної людини на реєстрацію та право на ім’я і громадянство?

— Знайдіть у документі тезу, яка підтверджує важливу роль сім’ї і розвитку кожної дитини.

— Що таке індивідуальність кожної людини?

Конвенція про права дитини (20 листопада 1989 року)

Стаття 7. Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім’я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їхнє піклування.

Стаття 8. Держави-учасниці зобов’язуються поважати право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім’я та сімейні зв’язки, як передбачається законом, не допускаючи протизаконного втручання.

Ідентичність — стале й цілісне сприйняття себе вчора, сьогодні й завтра. сукупність переконань, знань, досвіду, ролей, ставлення до речей, поведінки й темпераменту.

2. Складові ідентичності

Нам здається, що навколо нас чимало людей, яким притаманні такі самі, як у нас, особистісні характеристики й уподобання. Дослідіть, наскільки учні/учениці вашого класу відрізняються одне від одного. Намалюйте автопортрет, а під ним напишіть ваші вроджені якості, а вгорі — набуті якості, ваші вподобання та інтереси. Спільно обговоріть результати.

Як ви вже зрозуміли, ідентичність кожної людини складається з індивідуальних характеристик, які притаманні їй від народження, а також набутих упродовж життя під впливом суспільства. Може здатися, що певні елементи ідентичності різних людей можуть бути подібними, однак кожна людина неповторна.

Частина елементів власної ідентичності стала. Це середовище, у якому ви росли, традиції та звичаї, батьківське виховання, мова, якою розмовляють у вашій родині. Вони формують етнічну належність людини. Водночас певні елементи ідентичності можуть бути втрачені, натомість з’являться нові. Переїзд на постійне проживання до іншої країни може спричинити зміну громадянства людини, однак її етнічна належність залишиться незмінною. Яскравим прикладом цього є життєпис П. Яцика.

Петро Яцик (1921-2001) — канадський підприємець українського походження, меценат. Народився в селянській родині на сколівщині, яка в ті часи входила до складу польщі. Закінчив семирічку, працював помічником машиніста. після переїзду в 1944 р. до Німеччини опанував економічні науки. оселившись у Канаді, створив будівельну компанію. Відомий світові як засновник Міжнародного благодійного фонду «Ліга українських меценатів». п. Яцик профінансував чимало досліджень української історії. став засновником Міжнародного конкурсу знавців української мови, який нині названо його іменем.

Поміркуйте над висловленням П. Яцика: «Найкраще, коли про тебе свідчать не слова, а самі справи». Обговоріть, чи може воно стати життєвим правилом для сучасної людини.

3. Якими бувають людські спільноти?

Кадр із кінофільму «Толока»

(реж. М. Іллєнко, 2020)

Люди пов’язані стосунками з іншими людьми. У всіх у вас, певно, є родичі — брати або сестри, батьки, бабусі чи дідусі, близькі для вас люди. Водночас ви маєте певні стосунки з друзями, приятелями або сусідами тощо. Усі ці стосунки відображають належність до тієї чи тієї соціальної спільноти.

Сім’я та родина — це найменші, проте найважливіші групи в суспільстві, які становлять основу його розвитку. У межах таких спільнот люди вирішують чимало питань, поліпшують своє життя. Мешканці багатоповерхівки в місті чи вулиці в селі можуть спільно облаштувати дитячий майданчик, зробити альтанки для відпочинку та клумби. Жителі невеликого населеного пункту можуть висадити дерева у скверах, прибрати узбіччя доріг і береги річок. Завдяки спільним діям формуються спільноти мешканців і мешканок певного населеного пункту.

Виокремлюють також спільноти людей за професійними інтересами.

В українського народу давнім звичаєм є толока — спільна безоплатна праця з метою швидкого виконання великого обсягу робіт. Толока — це форма взаємодопомоги, на неї скликали родичів, сусідів і друзів. У толоці односельці брали участь добровільно й задарма. Часто її використовували й для проведення громадських робіт — будування церков, шкіл, читалень, доріг тощо. Після толоки влаштовували гуляння з піснями й танцями. Звичай толоки українці й українки зберігали й у разі переселення на нові землі.

А вам доводилося брати участь у толоці? Розкажіть.

Спільнота — об’єднання людей, згуртованих спільними умовами життя, прагненнями й інтересами.

Різноманітність спільнот просто вражає. Як не загубитись у цьому розмаїтті? На допомогу приходить самоідентич-ність, або особиста ідентичність.

Важливу роль у нашому житті відіграє національна ідентичність, тобто відчуття належності до певної нації. Жод-ний/жодна представник/представниця нації не знає всіх своїх співвітчизників/співвітчизниць, однак між ними існує тісний зв’язок на основі мови, звичаїв і культури. Мова — одна з основних ознак суспільства. Вона почала формуватися на етапі появи первісної людини. У світі існує орієнтовно 7 тис. мов, найпоширеніші з-поміж них 40 мов, якими розмовляє понад 60 % населення світу.

4. Як формуються потреби та бажання?

Існують речі, що необхідні нам для життя, — це наші потреби. Також є речі, яких ми прагнемо, — це наші бажання. Згрупуйте зображені предмети за двома категоріями: «потреби» і «бажання». Обговоріть результат вашої роботи.

Самоідентичність — ототожнення себе з іншим суб’єктом чи групою суб’єктів у процесі соціалізації людини.

Потреба й бажання — два слова, які ви часто використовуєте як синоніми. Чи існує різниця між потребами та бажаннями?

Потреби — це необхідність. Задоволення потреб має важливе значення для виживання. Натомість виконання бажань не є необхідним для виживання. Аби розібратися, що є потребою, а що бажанням, достатньо замінити слова: потреба на потрібно, а бажання — на хочу.

Існує кілька класифікацій потреб людини. Згідно з однією з них, потреби поділяють на першочергові (їжа, вода, сон тощо) і другорядні (наприклад, предмети розкоші). З усієї сукупності потреб виокремлюють матеріальні (їжа, одяг, житло, предмети побуту) і нематеріальні (освіта, розвиток, творчість, відпочинок) потреби.

Розгляньте схему. Поясніть, як взаємопов’язані різні групи потреб людини. Які з них, на вашу думку, є потребами нижчого рівня, а які вищого?

Бажання — це те, чого ми хочемо. Вони не завжди необхідні для виживання. Кожний/кожна з вас має свої бажання. Із часом вони можуть змінюватися, адже ви дорослішаєте, стаєте досвідченішими. Те, що вчора здавалося таким бажаним, сьогодні може видатися непотрібним. На бажання може впливати також ваше оточення.

Розгляньте повторно ілюстрацію на с. 16. Чи змінився б ваш вибір зараз?

висновки

Ідентичність — невід’ємна характеристика людини, що виявляється у визнанні власної унікальності й усвідомленні належності до певної спільноти. Становлення ідентичності розпочинається від народження та триває впродовж усього життя. Певні елементи ідентичності ви успадковуєте, переймаєте від оточення, від людей, які є для вас взірцем. Кожна людина має право вибирати спільноту. Пошуки самоіндентичності мають ґрунтуватися на усталених у суспільстві нормах моралі.

Запитання та завдання

1. Поміркуйте й обговоріть з однокласниками/однокласниця-ми, чи варто змінювати власну ідентичність, чи цуратися її. Чи правильно нав’язувати іншим своє розуміння ідентичності?

2. Як родинні звичаї та традиції впливають на вашу ідентичність?

3. Складіть перелік спільнот, до яких ви належите? Він постійний від народження чи змінювався з роками. Чому це відбувалося?

4. Поясніть, як ви розумієте поняття «потреби». Які потреби притаманні дітям вашого віку?

5. Запишіть на аркуші паперу бажання, які, на вашу думку, важливі для вас. Проаналізуйте ваші бажання та викресліть ті з них, виконання яких навряд чи зробить вас щасливішими надовго. Чи багато залишилось у переліку бажань? Чому так сталося? Обґрунтуйте вашу відповідь.

6. Підготуйте для однокласників/однокласниць стислу розповідь про цікаву традицію чи звичай нашого народу. Презентуйте її в класі.

7. Знайдіть кілька приказок про бажання та запишіть їх у зошит. Поясніть, як ви розумієте одну з приказок (на вибір).

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Могорита

 
Попередня сторінка:  1. Людина, суспільство й історія
Наступна сторінка:   3. Самореалізація людини. Життєві цінн...^