Інформація про новину
  • Переглядів: 329
  • Дата: 6-07-2022, 22:58
6-07-2022, 22:58

3. Самореалізація людини. Життєві цінності та пріоритети

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  2. Я — людина. Ідентичність і самоідент...
Наступна сторінка:   4. Роль сім’ї в суспільстві та житті лю...

На уроці ви дізнаєтеся:

  • Що таке розвинена особистість?
  • Як досягнути успіхів у житті, зберігаючи власну автономію? Що таке життєві цінності та пріоритети в житті?
  • Для чого потрібно планувати особистий розвиток?
  • Розгляньте світлини. Що, на вашу думку, їх об’єднує?

1. Кого ми називаємо розвиненою особистістю?

Кожний/кожна з вас має від природи певні здібності, властивості й особливості організму. Природні нахили проявляються в умінні працювати та творити. Розпізнати здібності можна по тому, до якої діяльності дитина виявляє інтерес, потяг і схильність.

Кожна людина має певні природні нахили до чого-небудь і здібності, які необхідно розвивати змалку. Саме розвиток природних нахилів забезпечує вашу індивідуальність. Водночас кожна людина має власну автономію щодо пошуків шляху свого розвитку. Найважливіше — визначитись із життєвими цінностями та пріоритетами, що допоможуть досягти успіхів у житті.

Прочитайте визначення понять (с. 20). Які з них вам уже відомі? Чи кожна людина може стати талановитою?

Здібність — природний нахил до чого-небудь, властивість, що проявляється в умінні робити що-небудь корисне.

Розвиватися — ставати розумово та духовно вищими, досягати успіху в певній справі.

Талант — природний хист людини до певного виду діяльності, уміння, які розвиваються з набуттям навичок і досвіду.

Вам, певно, доводилося чути про гармонійно розвинену особистість. Це особистість, яка перебуває в рівновазі з навколишнім світом, з людьми, із собою. Така людина вміє ладнати з іншими людьми, навколишній світ не викликає в неї роздратування. Вона радіє життю, намагається зробити своє життя та життя інших людей кращим і цікавішим. Вона сприймає себе такою, якою є насправді, усвідомлює свої переваги та недоліки, причому намагається звести власні недоліки до мінімуму. У розвиненої особистості є досягнення в різних галузях, однак певні здібності чи на-вички виокремлюють її з-поміж інших.

Прочитайте висловлення відомих людей про талант. Поясніть, як ви розумієте одне з них (на вибір).

«Людина, яка володіє вродженим талантом, відчуває найбільше щастя тоді, коли використовує цей талант (Йоганн Вольфганг Ґете, німецький поет).

«Якщо людина талановита, то талант у неї багатогранний. Вона повинна ще зуміти розвинути в собі всі ці обдарування, відшліфувати свої здібності й правильно розпорядитися ними з користю для себе та для людей, однак вдається це не всім і не відразу» (Алі Апшероні, мусульманський проповідник і миротворець).

«Я добре знаю, що в мене немає особливого таланту. Цікавість, нав’язливість і наполеглива витривалість у поєднанні із самокритикою привели мене до моїх ідей» (Альберт Ейнштейн, лауреат Нобелівської премії з фізики). «Талант — це здатність вірити в успіх. Помиляються ті, хто говорить, ніби я раптово відкрив у себе здібності. Я просто працював» (Джон Леннон, британський рок-музикант).

Гармонійно розвинена особистість — людина, яка живе в гармонії із собою та навколишнім світом.

2. Як у людині поєднуються індивідуальність

та її автономія?

Ви вже зрозуміли, що індивідуальність людини — це те, що визначає її неповторність і виявляється в рисах її характеру й інтересах. Індивідуальність — це сукупність усіх якостей людини. Завдяки індивідуальності кожна людина сама творить свій життєвий шлях. Індивідуальність формується від народження в процесі виховання та розвитку під впливом усталених у суспільстві моральних норм. І хоча на індивідуальність кожного/кожної з вас впливає багато чинників, про людей, які досягли успіхів усупереч життєвим обставинам, говорять, що вони «створили себе самі».

Обговоріть у класі, як людина може «створити себе сама»? Визначте головну ідею.

Т І о * о о и *

Легендарний англійський та американський кіноактор і кінорежисер Чарлі Чаплін, якого вважають найкращим коміком в історії кінематографа, мав доволі складну долю. Його можна зарахувати до категорії людей, що «створили себе самі».

Прочитайте висловлення геніального актора. Чи можуть ці правила стати в пригоді сучасній людині, яка прагне досягнути успіхів у житті та зберегти власну індивідуальність?

«Ніщо не вічне в цьому світі, навіть наші проблеми. Я завжди багато працював... І завжди вибирався зі стічної канави».

«Я люблю гуляти під дощем, щоб ніхто не бачив моїх сліз. Останній раз я плакав. учора. Це очищає, і починається новий день».

«Даремно прожитий день — це день, коли ми не сміялися. У мене був складний рік. Єдине, що врятувало мене, це сміх. Я сміявся так часто, як тільки міг. Я цілими днями слухав гумористів».

Людина й суспільство тісно взаємопов’язані. Не можна стати розвиненою особистістю поза суспільством, адже розвинути свої нахили та здібності, реалізувати себе можна тільки в соціумі. Водночас ніхто не може бути позбавлений своєї автономії. Що ж ми розуміємо під поняттям «автономія особистості»? Загалом автономія — це незалежність від будь-чого. Отже, автономія особистості передбачає право

кожної людини самостійно визначати шляхи та засоби розвитку власних здібностей, зокрема обирати професію відповідно до своїх умінь і бажань, торувати свій власний життєвий шлях.

Прочитайте статті Конвенції про права дитини та дайте відповіді на запитання.

— Чи можна вважати зазначені статті Конвенції підтвердженням важливості забезпечення автономії особистості?

— Що передбачає автономія особистості?

— Чи повинна людина дотримуватися загальноприйнятих норм моралі та законодавства, забезпечуючи свою автономію?

Конвенція про права дитини (20 листопада 1989 року)

Стаття 12. Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага відповідно до її віку та ступеня зрілості...

Стаття 13. Дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати й передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини.

3. Що визначає життєві цінності та пріоритети людини?

У процесі власного розвитку людина дізнається багато про світ, у якому живе. У неї формуються звички й переконання, які впливають на її поведінку. Так утворюється система цінностей, які є джерелом для мотивації діяльності людини. Цінності можна визначити за допомогою простих слів: здоров’я, свобода, праця, пізнання тощо. Із часом змінюються життєві обставини й оточення людини, відповідно змінюються її цінності та життєві пріоритети.

Життєві пріоритети — цілі, до яких прагне людина, цінності, якими вона керується в житті.

Розгляньте «хмару» слів. Які із зазначених людських цінностей ви оберете собі за дороговказ?

Оскільки існує безліч людей, то й цілі в них різні. «Сто людей — сто думок» — так кажуть у народі. Для когось головним у житті є родина, для когось — друзі чи робота, а ще для когось — мир у всьому світі.

Кожна людина формує власний набір пріоритетів, розміщує їх в уявному переліку за ступенем важливості. Трапляється так, що людина керується в житті не цінностями, а потребами, звичаями чи сліпими емоціями, що вказує на її моральну несформованість. Тільки тоді можливо досягти успіху та стати щасливим/щасливою, коли точно знаєш, чого прагнеш. пам’ятайте, що найголовніша цінність — життя.

4. Для чого потрібно планувати особистий розвиток?

Навіть найкращі задатки можуть не розвинутись у здібності, якщо для цього не буде створено відповідних умов — якщо в людини відсутні воля, наполегливість і бажання вдосконалюватися. Постійно займаючись певною справою, людина може досягти хороших результатів, навіть якщо не має до неї схильності. Хоча найвищого рівня майстерності можна досягнути тільки за наявності обдарованості до цього виду діяльності. Отже, власні природні задатки людина може примножити чи, навпаки, занедбати та навіть утратити. Водночас усім відомо, що своєчасне виявлення здібностей і сприяння розвитку дітей завжди давали чудові результати.

Досить часто дитині важко відкрити в себе таланти. Тоді на допомогу приходять дорослі: батьки, вихователі та педагоги. Важливо, щоб дитина повірила у власні сили й не впала у відчай після першої невдачі. Зазвичай так трапляється з тими, хто розпочинає нову справу. Недаремно в народі кажуть: «не

святі горщики ліплять». Віра у власні сили вселяє в людину впевненість, допомагає долати життєві труднощі.

Людська особистість потребує постійного вдосконалення. Саме розвиваючись, людина тягнеться до чогось кращого, прокладає стежку до власного щастя. І якщо фізично людина може досягати певної межі, то духовне вдосконалення не має меж. Саме тому важливо планувати особистий розвиток. Кожна людина має чітко ставити перед собою завдання та наполегливо досягати мети. Суспільство також має максимально сприяти всебічному розвиткові людини.

Прочитайте висловлення відомих людей про лінощі. Як ви вважаєте, чому лінощі стають на заваді всебічному розвитку?

«Лінь — найбільша перешкода до розвитку наших здібностей» (Ежен Делакруа, французький художник). «Лінь найбільше від усіх вад послабляє мужність» (Шарль Монтеск’є, французький письменник).

«Не зайнята справою людина ніколи не може насолодитися повним щастям, обличчя нероби завжди невдоволе-не» (Генріх Гейне, німецький поет).

«Лінь — це іржа розуму й тіла; ключ, яким часто користуються, що завжди блищить, наче новий» (Бенджамін Франклін, американський учений і дипломат, один із засновників США).

висновки

Кожна людина має певні природні нахили до чого-небудь і здібності, які необхідно розвивати змалку. Саме розвиток природних нахилів формує вашу індивідуальність. Водночас кожна людина має власну автономію щодо пошуків шляху свого розвитку. Найважливіше — визначитись із життєвими цінностями та пріоритетами, що допоможе досягти успіхів у житті.

Запитання та завдання

1. Що таке розвинена особистість? У чому, на вашу думку, полягає розвиток людини? Чи завжди розвиток людини можливий? Яка роль праці в житті людини? Які життєві цінності, на ваш погляд, є пріоритетними?

2. Які, на вашу думку, хобі сприяють розвиткові людини? Запишіть.

3. Складіть рекомендації для тих, хто прагне організувати дозвілля так, щоб забезпечити власний розвиток.

4. За допомогою QR-коду (рекомендованодля використання в школі) прочитайте біблійну притчу про таланти. Дайте відповіді на запитання.

Чим був незадоволений господар?

Чому він прогнав третього слугу, незважаючи на те, що він зберіг господареві гроші?

Що означає, на вашу думку, вислів «закопати свій талант у землю»?

5. Яке у вас хобі? принесіть світлини, які ілюструють ваші захоплення, і поділіться з однокласниками/однокласницями інформацією про своє хобі.

6. Розпитайте дорослих про те, як вони розвивали власні здібності впродовж життя. підготуйте стислу розповідь про когось із них.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Могорита

 
Попередня сторінка:  2. Я — людина. Ідентичність і самоідент...
Наступна сторінка:   4. Роль сім’ї в суспільстві та житті лю...^