Інформація про новину
  • Переглядів: 307
  • Дата: 6-07-2022, 23:00
6-07-2022, 23:00

6. Географічний та історичний простір. Як працювати з історичною картою

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  5. Людина та людство в часі
Наступна сторінка:   7. Україна на історичних картах упродо...

На уроці ви дізнаєтеся:

  • Як географічне положення впливає на спосіб життя та світогляд людей?
  • Як впливає людська життєдіяльність на навколишнє середовище?
  • Що таке історичний простір?
  • Як працювати з історичною картою?

Розгляньте ілюстрації (1-4). Як на вашу думку, умови проживання людини впливають на її заняття? Пригадайте, що ви вивчили в межах курсу «Я досліджую світ».

1 — український степ; 2 — поблизу селища бедуїнів у Єгипті; 3 — Далека Північ; 4 — гори Непалу

1. Як пов’язані між собою людина та природа?

Людина не тільки частина природи, вона також перетворює природу для власного комфортного існування. Усе, що споживає людина в процесі життєдіяльності, вона бере з навколишнього середовища. Звісно, людина набагато більше залежала

від природних умов, ніж сьогодні. З накопиченням досвіду людина змінювала себе та все довкола себе. На початковому етапі вона використовувала тільки дари природи. Житлом слугували печери чи гроти, харчами — усе їстівне, що можна було знайти. Вважають, що першим технічним «винаходом» людини був вогонь, завдяки якому вона могла зігрітись і приготувати їжу, зокрема м’ясо. Однак учені стверджують, що використання вогню для полювання призвело до бездумного винищення людиною половини великих тварин.

Наступним кроком у перетворенні природних умов стало освоєння людиною землеробства й одомашнення тварин. Це допомогло їй перейти до осілого способу життя, але спричинило масове знищення лісів заради облаштування пасовищ і вирощування рослин. Завдяки використанню міді, бронзи й заліза людині вдалося покращити результати праці. Знаряддя праці з нових матеріалів полегшили освоєння природи та слугували зародженню торгівлі. Усі наступні технічні винаходи сприяли розширенню простору життєдіяльності людини.

Розгляньте ілюстрації(1-4). Назвіть хронологічну послідовність етапів господарювання. Поясніть свою відповідь.

Природні умови — властивості природи, що впливають на життя людини.

Простір життєдіяльності — середовище, у якому відбувається активна людська діяльність.

2. У чому полягає відмінність між географічним

та історичним простором?

Людина та суспільство розвиваються в часі завдяки історичному досвіду. Однак історичні події відбуваються на конкретній території, яка має певні природні умови. Тому історія людства розвивається як у часовому вимірі, так і географічному просторі. Географічне розташування та природні умови впливають на спосіб життя людини й розвиток суспільства. Ось чому для розуміння історії певного народу важливо з’ясувати природні умови території, на якій проживає цей народ. Природні умови також впливають не тільки на заняття населення та його побут, а й на формування традицій, звичаїв і вірувань. Від наявності тих чи тих природних матеріалів залежав тип жител, які будували на певних територіях. А воїни намагалися зустрітись із військом ворога з урахуванням рельєфу місцевості.

Природні умови впливали й на відносини із сусідами. Народи долали тисячі кілометрів у пошуках кращого місця для життя. Спричинити таке переміщення могли як войовничі сусіди, так і погіршення природних умов. Географічний простір в історичному часі був доволі нестабільним, адже в епоху Середньовіччя більша частина території України та Європи була вкрита лісами. Унаслідок господарської діяльності людини значні території цих лісів було знищено. Тепер тут розташовані населені пункти, автостради, поля й сади.

Кожне історичне дослідження обмежене територіальними рамками. Коли йдеться про історичні події, то ми маємо на увазі історичний простір, тобто природні умови території, господарські процеси, що відбуваються на цих землях, розвиток державності та культури. Історичний простір охоплює географічний простір і накопичений людством історичний досвід.

Прочитайте та проаналізуйте твердження, які відображають вплив природних умов на розвиток суспільства.

Географічний простір — частина земної поверхні, якій притаманні певні особливості рельєфу й клімату та сукупність природних умов.

Історичний простір — території, на яких відбувалися історичні події.

— Суспільство розвивалося швидше там, де природні умови були доволі сприятливими й людям не потрібно було докладати значних зусиль у процесі життєдіяльності.

— Суспільство розвивалося швидше там, де природні умови були досить сприятливими, але для успішного результату діяльності необхідна була згуртованість людей.

— Суспільство розвивалося швидше там, де всі життєві сили людини витрачалися на виживання через несприятливі природні умови.

Яке з них, на вашу думку, правильне. Обґрунтуйте відповідь.

3. У чому особливість історичної карти та як із нею

працювати?

Якщо ви читали пригодницький роман Р. Л. Стівенсона «Острів скарбів» чи переглядали мультфільм за його мотивами, то пам’ятаєте, що для пошуків скарбів пірата Флінта потрібна була карта. Вам також уже доводилося працювати з географічними картами, коли ви вивчали форми рельєфу, державні кордони України, найбільші річки, що протікають територією нашої держави. Карти використовують у різних сферах діяльності людини.

Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке історична карта. Це карта, яка відображає процеси розвитку суспільства на певній території та в певний історичний період. Хоча вона містить інформацію географічної карти (гори, річки, озера, моря тощо), проте є суттєва різниця. Якщо за допомогою кольорів на географічній карті відображено форми рельєфу, то на історичній карті за допомогою кольорів відтворено території держав або межі розселення народів.

Для того щоб успішно «читати» історичну карту, необхідно насамперед добре вивчити всі умовні позначення, подані в легенді карти. Карти бувають настінні або зібрані в альбом, який називають атласом. Також існують електронні карти.

Правила роботи з історичною картою

Працюючи з настінною картою, необхідно стояти ліворуч від неї, тримаючи указку в правій руці;

прочитайте назву карти, зверніть увагу, чи той це період, що вас цікавить;

Історична карта — карта, яка відображає історичні події.

знайдіть на карті умовні позначення, розміщені в легенді, які вам потрібні для відповіді на конкретне запитання;

показуючи кордони держави, необхідно їх описати — назвати річки, моря, гори тощо;

показуючи на карті місто чи село, обов’язково зверніть увагу на його місцезнаходження (наприклад, місто Київ розташоване на берегах Дніпра);

запам’ятайте, що верхня частина карти спрямована на північ.

Русь-Україна за перших князів

Далі вам доведеться працювати з контурними картами, які містять елементи географічної основи та контури відповідних історичних об’єктів. Завдання виконують нанесенням відповідних позначок.

Правила роботи з контурною картою

Завдання на контурній карті виконують після опрацювання матеріалу параграфа підручника й ознайомлення з відповідною картою навчального атласу. Читайте підручник уважно й одразу шукайте відповідні об’єкти в атласі, намагайтеся запам’ятати їхнє розташування;

ознайомтесь із завданнями до контурної карти; усі нанесені вами на контурній карті назви мають бути чіткими й акуратними;

назви річок пишуть синім кольором уздовж напрямку течії річки. Також синім кольором підписують інші водні об’єкти;

усі скорочення та умовні позначення обов’язково потрібно відобразити в легенді.

висновки

Природне середовище впливає на спосіб життя людей та визначає їхній світогляд. Людина може перетворювати природу для більш комфортного існування.

У процесі історичних досліджень важливе значення має з’ясування тогочасного географічного й історичного простору.

Історична карта допомагає відстежити процеси розвитку суспільства.

Запитання та завдання

1. Що таке простір життєдіяльності? Чи змінюється він упродовж історичного часу? Як впливає географічне середовище на заняття людей? У чому полягає відмінність між географічним та історичним простором?

2. Що таке історична карта? Уважно розгляньте карту сучасної України. прочитайте легенду, покажіть на настінній карті кордони України та її столицю.

3. На аркушах контурної карти позначте державний кордон України та її столицю. Створіть легенду карти.

4. Розв’яжіть хронологічну задачу.

Відомий французький інженер і картограф Г Л. де Боплан у 1639 р. створив перший варіант генеральної карти України, яка

містила 993 назви населених пунктів і 153 назви річок. У 1648 р. її було опубліковано.

позначте на шкалі часу вказані події та визначте, скільки років минуло від створення карти до її опублікування. скільки минуло років із моменту публікації карти до сьогодення?

5. обравши карту з атласу чи скориставшись картою, уміщеною на с. 44, знайдіть в інтернеті інформацію про події, яким вона присвячена. підготуйте реферат, презентуйте його в класі.

6. Знайдіть в інтернеті легенду про те, як людина «приручила» вогонь. Як ви вважаєте, чи завжди вогонь є другом людини? Проілюструйте відповідь прикладами.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Могорита

 
Попередня сторінка:  5. Людина та людство в часі
Наступна сторінка:   7. Україна на історичних картах упродо...^