Інформація про новину
  • Переглядів: 232
  • Дата: 6-07-2022, 23:09
6-07-2022, 23:09

13. Соціокультурна багатоманітність та соціальні цінності

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  12. Пам’ятки історії як джерело істори...
Наступна сторінка:   14. Праця та господарство: колись і сьог...

На уроці ви дізнаєтеся:

Що таке соціум?

Яку структуру має суспільство?

Як можна пояснити поняття «соціальна згуртованість»? Чому різноманітність є ресурсом?

Як рівність допомагає реалізувати права людини?

Розгляньте «хмару» слів. Як пов’язані між собою слова?

1. Поняття соціуму

Ми живемо в суспільстві людей — соціумі. Людина — соціальна істота, вона не може існувати та реалізуватися як особистість поза соціумом.

Суспільство складається з великих і малих груп людей зі спільними потребами, інтересами й симпатіями. Воно об’єднує людей різного віку, статі та національності. Суспільство розвивається на основі певних законів і має характерні ознаки, зокрема спільну територію, культурний розвиток, систему правил і цінностей, міцні зв’язки, існування протягом тривалого часу.

Прочитайте текст.

У кожному трипільському поселенні проживали члени одного роду, які поділялися на великі сім’ї. Вони складалися з кількох поколінь родичів по батьківській лінії, а ті — з окремих сімей. Рід очолював старійшина, який керував господарським і суспільним життям. Кілька родів об’єднувалися в плем’я, а групи племен — у союз племен. Між союзами племен існували економічні зв’язки.

Кожне плем’я мало свою територію, що була його власністю та ділилася між окремими родами. Мова кожного племені відрізнялася від мови інших племен діалектом (За Ю. Вовком).

Пригадайте, що ви знаєте про трипільців. Знайдіть у тексті підтвердження того, що в трипільців було сформоване суспільство. Про які форми об’єднання людей ви дізналися?

2. Соціальна структура. Соціальна згуртованість

Варто звернути увагу на те, що соціум є організованим, має певну структуру — складається з багатьох менших спільнот. До соціальних спільнот належать стани, класи, верстви, професійні, навчальні та вікові об’єднання.

Соціальна згуртованість відображає рівень солідарності та взаємозв’язку серед груп і членів цих груп у суспільстві. Соціальну згуртованість часто називають «клеєм», що об’єднує суспільство. Це поняття стосується відносин між різними суспільними групами, а також між людьми та владою. Слабкі зв’язки на будь-якому із цих рівнів можуть створити проблеми, спричинити конфлікти.

Соціальна згуртованість базується на добровільному рішенні людини брати участь у житті громади.

Розгляньте зображення Великої печатки штату Кентуккі та прочитайте текст.

Велика печатка Співдружності — один із державних символів штату Кентуккі (США). Печатку було офіційно затверджено в грудні 1792 р.

Відтоді її кілька разів змінювали.

На сучасній печатці зображено двох чоловіків: один — в оленячій шкурі, другий — у світському костюмі.

Чоловіки потискають один одному руки. По зовнішньому колу розміщений напис «Співдружність Кентуккі», а по внутрішньому — девіз штату: «Разом ми стоїмо, порізно — падаємо».

Які групи американського суспільства уособлюють ці чоловіки? Як можна пояснити девіз штату? Наведіть приклади з прочитаних вами казок, які підтверджують цей девіз.

3. У чому ми всі рівні, хоча й різні?

Перегляньте подані визначення. Які з них вам уже відомі? Наведіть приклади з використанням цих термінів.

Рівність — можливість забезпечити рівними правами й можливостями різні групи в суспільстві для задоволення їхніх потреб.

Різноманітність — існування в суспільстві різних цінностей і способів життя.

Полікультурність — співіснування різних культурних традицій у межах однієї територіальної спільноти.

Для кожного суспільства характерні певна система цінностей і способів життя. У деяких суспільствах перешкоджають утворенню різноманітності та дбають про те, щоб усі дотримувались однакових поглядів та однакового способу життя. Проте свобода жити обраним самостійно життям — один з основних аспектів прав людини. Іноді ці цінності конфліктують між собою. Часто це стосується релігійних спільнот. У минулому на релігійному підґрунті спалахували навіть війни. І нині трапляються релігійні конфлікти. За приклад віротерпимості цілком може слугувати Україна. У нас проживають і мирно співіснують представники різних релігій.

Україна — багатонаціональна держава, хоча більшість населення становлять українці. У країні мешкають також росіяни, білоруси, молдавани, угорці, румуни, поляки, словаки та ін. Загалом в Україні проживає понад 100 націй.

Існує поняття корінні народи, тобто народи, які сформувалися на цих землях. Насамперед це українці. Також до корінних народів України належать кримські татари, караїми та кримчаки, для яких історичною батьківщиною є Крим.

Прочитайте про один із корінних народів України — караїмів.

Караїми — один із небагатьох корінних народів, батьківщиною якого є Україна. Нині в Україні їх налічують усього кілька сотень, а караїмська мова на межі вимирання. Караїми сповідують караїмізм, який поєднує одзнаки юдаїзму, християнства й ісламу. Існує кілька осередків компактного проживання караїмів: Євпаторія, Феодосія, Севастополь, Сімферополь, Бахчисарай, Галич, Луцьк, Київ, Харків, Львів. Найбільше караїмів проживає в Криму. Як і для кримських татар і кримчаків, Крим став прабатьківщиною для караїмів.

Календар кримських караїмів починає літочислення від створення світу (до християнського літочислення додається 3751 рік). День починаєть-

ся з вечора. Згідно з місячним календарем, яким користуються караїми, тривалість року становить 354 дні, 8 год і 48 хв. Новий рік настає наприкінці вересня. Головним днем тижня є субота.

В Україні пам’ятки караїмської культури зберігаються в Музеї галицьких караїмів. Також існує приватний караїмський музей у м. Феодосії з філією в м. Бахчисараї. У нашій державі діє тільки одна кенаса (молитовний будинок караїмів) — у м. Євпаторії. 1940 р. було відкрито караїмський етнографічний музей у м. Вільнюсі (Литва).

Обґрунтуйте твердження, що національна та релігійна різноманітність забезпечують розвиток суспільства.

Скільки років минуло із часу заснування етнографічного музею в м. Вільнюсі?

Здобуття освіти є одним із прав людини. Водночас освіта є основою для розуміння інших прав людини. У статті 28 Конвенції ООН про права дитини зазначено, що здобуття освіти є правом, а в статті 29 — що освіта має бути спрямована на «розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі».

Право на освіту має реалізуватися через надання рівних можливостей для всіх, незалежно від здібностей, раси, етнічної належності, релігії, статі, національності, соціального стану, класу або іншої ознаки. Крім того, така освіта, за визначенням Конвенції про права дитини, забезпечує повагу до гідності та фундаментальних прав учнів та учениць.

Прочитайте заголовок та анотацію до статті. Якій суспільній проблемі вона присвячена? Чи є в описаній ситуації ознаки порушення прав людини? Обґрунтуйте відповідь.

ЮНІСЕФ: майже кожна друга дитина в Афганістані не ходить до школи

Причинами цього є не тільки проблеми з безпекою в країні, а й дефіцит учителів/учительок і шкільної інфраструктури. Найгірша ситуація — у дівчат.

Через багаторічний внутрішній конфлікт і постійну загрозу безпеці громадян в Афганістані зросла кількість дітей, які не відвідують школу. Про тривожну статистику повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який опублікував відповідний звіт.

Школа для безпритульних дітей. м. Кабул (Афганістан). Архівна світлина

висновки

Суспільство — органазована спільнота людей на певному етапі історичного розвитку. На різних етапах розвитку людства існували різні соціальні групи з різними ознаками та критеріями. Однією з найважливіших характеристик демократичного суспільства є рівність. Це означає, що кожна людина незалежно від віку, статі, релігійної та етнічної належності тощо має рівні права. Саме рівність — основа демократичного розвитку суспільства. Рівність означає втілення в життя ідеї справжньої поваги та цінування гідності людини.

Запитання та завдання

1. Назвіть основні поняття параграфа. Об’єднайте їх у тематичні групи «суспільство» і «цінності».

2. Як ви розумієте вислів: «Усі різні, усі рівні»? попрацюйте в парах і візуально передайте зміст вислову, презентуйте результати роботи класу.

3. Що таке полікультурність? Що необхідно для співіснування різних культур у полікультурному суспільстві?

4. Чи можна вважати демократичним суспільство, якщо в ньому немає рівності? Обґрунтуйте відповідь.

5. Поясніть, що означає відповідальність. Як ви розумієте словосполучення бути відповідальним?

6. Складіть 2-3 запитання до тексту параграфа, які розпочинаються зі слова що.

7. Дізнайтеся, які етнічні спільноти проживають в Україні. До яких із них належать ваші рідні?

8. Підготуйте до наступного уроку розповідь про походження та життя корінних народів — кримських татар і гагаузів (на вибір).

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Могорита

 
Попередня сторінка:  12. Пам’ятки історії як джерело істори...
Наступна сторінка:   14. Праця та господарство: колись і сьог...^