Інформація про новину
  • Переглядів: 161
  • Дата: 6-07-2022, 23:10
6-07-2022, 23:10

16. Роль громади в житті людини

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  15. Про що можна дізнатися з назв рідног...
Наступна сторінка:   17. Як людина впливає на довкілля

На уроці ви дізнаєтеся:

Для чого утворюють громади?

Як громада впливає на життя людей, громадян, державу? Що таке врядування?

Що означає бути здоровим і почуватися безпечно в громаді?

Як взаємопов’язані сучасна громада та звичаї предків?

Розшифруйте кросворди. Складіть кілька речень із розшифрованими словами.

1. Що таке громада?

Зміни в суспільстві не відбуваються без участі них в людей. Кожний/кожна громадянин/громадянка має брати активну участь у житті громади: усвідомлювати проблеми, докладати зусиль для їхнього вирішення.

Що ж таке громада? Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування», це жителі, що постійно проживають у межах села, селища, міста, які є самостійною адміністративно-територіальною одиницею, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Єдність та ефективність діяльності громади залежить від її основної складової — людини. Ставши частиною громади, людина відчуває зворотний зв’язок із нею, водночас громада перетворюється на дієву силу — спільноту, яка впливає на життя людини, суспільства та держави.

Розгляньте ілюстрації. Наведіть приклади спільнот, з якими ви тісно взаємодієте. Що їх об’єднує?

Громада — добровільна самоврядна територіальна організація.

Спільнота — об’єднання людей із спільними умовами життя, метою та інтересами.

Ваш клас — це соціальна група, у якій є однокласники й однокласниці, лідери й лідерки, правила та вимоги. Необ-

хідно звернути увагу на те, як пов’язані права, правила й обов’язки у вашій спільноті.

Пригадайте правила, яких ви дотримуєтесь у вашому класі. Сформулюйте, що ви вважаєте правами кожної особи (зокрема, учителя/учительки) у вашому класі. Які обов’язки забезпечують повагу до цих прав?

2. Яку роль відіграють громади в житті людини?

Кожна громада складається з різних спільнот, які впливають на неї. Водночас вони відчувають її вплив. Завдяки громаді людина долучається до життя суспільства й відіграє в ньому певні соціальні ролі та виконує функції, забезпечує реалізацію своїх інтересів. Це — двір, село, селище, мікрорайон, район міста, місто. Аби мешканці відчули себе громадою, їм необхідна спільна діяльність для вирішення спільних проблем.

У громаді в людини формується система цінностей і ставлення до питань соціального життя, вона вчиться їх вирішувати разом з іншими членами громади. Саме в громаді виховується відповідальність за спільну справу. Громада вирішує конкретні проблеми, зокрема транспортні, екологічні, проблеми дозвілля, освіти тощо.

З метою вирішення тих чи тих проблем громада використовує не тільки фінансові ресурси, а й потенціал людей.

3. Як громадяни можуть вирішувати проблеми у своїй громаді?

Прочитайте витяг із Конституції України. Складіть схему за алгоритмом: хто — що — де — що саме. Яке право гарантує громаді Основний Закон держави?

Конституція України (1996)

«Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України...

Місцеве самоврядування покликане здійснювати ефективне та результативне управління містами, селами, селищами. Це процес поєднання влади й відповідальності у суспільстві, тобто самоврядування включає взаємовідносини між владою та громадою. Прозорий процес ухвалення рішень із залученням усіх членів громади називають урядуванням».

Хто може вирішувати проблеми в громаді? У кожному місті чи селі є люди, які мають ідеї щодо покращення життя громади. Вони можуть впливати на рішення влади. Треба пам’ятати, що важливою складовою успішного розвитку суспільства є активна участь молоді.

Ефективне врядування полягає у відкритості й прозорості ухвалення рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, підзвітності громадянам і громадській участі, тобто широкому залученню громадян і громадянок до прийняття рішень.

Прочитайте опис ситуації. Яку позицію висловили жителі громади? Чиї інтереси врахувала місцева влада? У яких заходах, організованих у громаді для покращення життя, ви могли б узяти участь?

Реклама часто-густо буває нав’язлива, а подекуди навіть спричинює фізичний дискомфорт. У місті П. жителі багатоквартирного будинку постійно потерпали через гучну відео-рекламу великого універмагу.

Проблему можна вирішити через орган місцевої влади, адже зовнішня реклама належить до сфери їхньої компетенції. Жителі звернулися до місцевої влади з колективним зверненням. У встановлений законом термін місцева влада розглянула звернення, перевірила викладені в ньому факти й ухвалила рішення на користь мешканців багатоповерхового будинку, про що повідомила громадян.

Україна приєдналася до започаткованої Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) усесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», яка допомагає місцевій владі впроваджувати механізми захисту інтересів дітей і молоді.

Які права дитини ЮНІСЕФ вважає першочерговими?

4. Що таке турбота про здоров’я та безпеку?

Порівняйте поняття «здоров’я»і «безпека». Що їх об’єднує?

Здоров’я — стан тілесного, душевного та соціального благополуччя людини, а також здатність швидко адаптуватися до зміни зовнішніх і внутрішніх умов існування.

Під безпекою розуміють відсутність загроз важливим інтересам людини: її життю, здоров’ю та добробуту. Безпека належить до базових людських потреб. Якщо людина не почувається безпечно, вона не може належно дбати про соціальні та духовні потреби. Натомість навіть мінімальне відчуття безпеки викликає прагнення до соціальних зв’язків.

Варто пам’ятати, що безпека людини залежить не тільки від її поведінки, а також від кількості й сили загроз у суспільстві (національна безпека) і від безпеки всього людства й біосфери загалом (глобальна безпека). Ці чинники визначають сучасну концепцію проблем безпеки.

Задоволення зазначених потреб підвищує рівень соціальної безпеки в громаді. Адже в такому разі особисті інтереси людини збігаються з інтересами соціального оточення та підтримуються ним.

Як осередок безпечного й сприятливого для здоров’я середовища, розглянемо заклад освіти, у якому набувають досвіду взаємодії, вирішення різноманітних питань, прийняття рішень і відповідальності за них, а також активної участі в громадській діяльності.

Розгляньте модель зразкової школи. З яких компонентів вона складається? Які потреби учнів/учениць задовольняє школа? Намалюйте в зошиті схему за цією моделлю. Заповніть її.

Найвищою потребою людини є духовний розвиток, який спонукає її дбати не тільки про безпеку свою та близьких, а й про безпеку прийдешніх поколінь і всього живого на Землі.

За допомогою QR-коду (рекомендовано для використання в школі) прочитайте «Притчу про мудреця та метелика». Як ви розумієте вислів: «Усе в наших руках — і здоров’я, і навчання, і повага друзів»?

5. Як колись проводили вільний час?

Однією з форм осінньо-зимових розваг були вечорниці, що розпочиналися зазвичай пізньої осені, найчастіше на Покрову (14 жовтня). На вечорницях розповідали казки, співали, у вихідні дні ще й танцювали. Дівчата і хлопці сходилися вечорами до якоїсь хати, про що домовлялися заздалегідь. За гостинність усі намагалися віддячити господарям: несли хліб, пшоно, борошно, картоплю, а також дрова. По особливому вони віддячували господині на свято Василя (14 січня), коли молодь гуртом приходила з гостинцями (хлібиною, шматком сала), вона ж усіх приймала та пригощала.

Дівчата на вечорницях пряли, шили сорочки, вишивали рушники. Уявіть, як радісно й весело працювати в молодіжному гурті — з піснями та сміхом, під розповіді різних бувальщин і небилиць. За поведінкою молоді стежила господиня хати.

висновки

Громаду характеризують спільні дії, певні стосунки, цінності та правила. Діяльність громади пов’язують із місцевим самоврядуванням, це один із основних компонентів відносин між громадянином, суспільством і державою. Завдяки громаді люди беруть участь у житті суспільства, відіграють у ньому певні соціальні ролі та виконують функції, забезпечують реалізацію своїх інтересів. Основними потребами людини є здоров’я та безпека, без яких неможливо задовольнити потреби. Діяльність громад часто була пов’язана з традиціями українського народу.

Запитання та завдання

1. За даними ЮНІСЕФ, кожна п’ята дитина у світі живе в умовах нестачі питної води. Яка ситуація із забезпеченням якісною питною водою у вашому селі чи місті? складіть для себе перелік правил, які допоможуть економити воду.

2. Як ви можете долучитися до вирішення проблем вашої громади? Виберіть, якому з об’єктів ви хотіли б допомогти. поясніть, чому.

3. Розкажіть, як облаштований двір вашого будинку чи зона відпочинку в селі. Чи є там місце для активних ігор дітей та підлітків? Що ви змінили б на ігровому майданчику?

4. Подумки пройдіть шлях від вашого будинку до школи. Як ви вважаєте, чи є на ньому місця потенційної небезпеки? Чи можна їх виправити та як саме? Спільно розробіть правила безпечних прогулянок.

5. Поясніть, як ви розумієте вислів: «Діти — серце громади». Зробіть електронний фотодайджест, щоб його проілюструвати.

6. Визначте складові здорового способу життя. Створіть власну формулу здорового способу життя.

7. Зробіть мінідослідження про традиційні свята родини, громади, регіону (на вибір). Проведіть його презентацію в класі.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Могорита

 
Попередня сторінка:  15. Про що можна дізнатися з назв рідног...
Наступна сторінка:   17. Як людина впливає на довкілля^