Інформація про новину
  • Переглядів: 158
  • Дата: 9-07-2022, 08:59
9-07-2022, 08:59

2. Чим особлива людина?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  1. Для чого вивчають історію і громадян...
Наступна сторінка:   3. Як через особистий розвиток досягти ...

Ключові поняття:

ідентичність, особистість, права людини.

Назви три головні характеристики, які відрізняють людину від тварин і механізмів.

1. ЯКІ МОЇ ПОТРЕБИ І БАЖАННЯ?

Ти вже знаєш, що кожна людина має потреби. Потреба — усвідомлене відчуття необхідності чого-небудь. Для задоволення твоїх потреб як живої істоти потрібні повітря, вода, їжа, безпечне середовище. Так складаються першочергові потреби. Другорядні потреби виникають згодом: модний одяг, стильний велосипед, популярність у соцмережах. Потреби також діляться на матеріальні (їжа, одяг, житло, предмети побуту) і нематеріальні (освіта, відпочинок, творчість). Потреби бувають розумними (поснідати) та нерозумними переїсти). Дослідник Абрагам Маслоу запропонував розділити потреби за важливістю. На його думку, людина задовольняє потреби послідовно від першого до вищого рівня.

Потреби в самореалізації, що пов’язані із прагненням до розвитку своєї особистості, здібностей, талантів.

Визнанні й повазі, що виражаються в прагненні позитивної оцінки з боку суспільства, визнанні певного статусу.

Соціальні, що виражаються у прагненні дружби, любові, участі у спільних діях.

Безпеки, що виражають прагнення людини зберегти життєвий рівень, контроль за власною життєдіяльністю (потреба в медичній допомозі, середній освіті, пенсійному забезпеченні, захист від внутрішніх і зовнішніх ворогів тощо).

Фізіологічні, що забезпечують виживання людини як біологічної істоти (потреба в повітрі, воді, їжі, теплі, одязі, житлі тощо).

Думай

1. Які матеріальні й нематеріальні потреби маєш ти? Назви по три приклади таких потреб.

2. Наведи по три приклади розумних і нерозумних, на твою думку, потреб.

3. Проаналізуй поділ потреб, як його здійснив Абрагам Маслоу. Чому вони розташовані саме так?

Результатом задоволення своїх потреб є благополуччя людини.

Благополуччя

Зміст

Фізичне

Добре фізичне самопочуття, енергія, бадьорість, здатність витримувати фізичні навантаження.

Інтелектуальне

Уміння вчитися та отримувати задоволення від навчання, здатність аналізувати проблеми й приймати зважені рішення.

Емоційне

Здатність розуміти почуття — свої та інших людей, уміння долати невдачі, керувати стресами.

Духовне

Усвідомлення свого призначення і сенсу життя, сприйняття загальнолюдських цінностей, залуче-ність до культурної спадщини людства.

Соціальне

Задоволення соціальним статусом і якістю стосунків з оточенням, здатність ефективно спілкуватися та взаємодіяти з людьми.

Розглянь таблицю. Поясни важливість кожної складової благополуччя.

Потреби породжують бажання — прагнення чого-небудь. Бажання — це потреба, що набула конкретної форми. Наприклад, коли в тебе почуття голоду — це потреба. А те, що ти хочеш з’їсти саме борщу зі сметаною — це бажання. Наступного разу ти захочеш з’їсти іншу страву. Тобто бажання можуть змінюватися.

Думай

1. Що важливіше: потреба чи бажання?

2. Чому бажання в різних людей можуть відрізнятися?

2. З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ МОЯ ІДЕНТИЧНІСТЬ?

Люди народжуються з потребами, розвиваються, формуються як особистості. Особистість — сукупність характерних рис людини. Риси можуть бути природними (фізичні дані, вік, стать, темперамент) і набутими (потреби, цінності, почуття). Ці риси, як правило, є в кожної людині. Але їхнє поєднання в конкретній людині унікальне й неповторне. Усвідомлення своєї особливості творить ідентичність.

Цікавинка

«Осінній ритм»

(Джексон Поллок, 1950)

Джексон Поллок сформував особливий стиль живопису — «техніка, яка ллється». Працюючи на великих поверхнях, художник розстилає полотно та розбризкує або видавлює фарбу на нього. Отже, з одного набору фарб виходять різні картини,

1. Як твориться унікальність картин у стилі «техніки, яка ллється»?

2. Чи може в таких картинах проявлятися ідентичність автора чи авторки?

Ідентичність — усвідомлення особистістю себе як носія чи носійки певних рис. Кожна людина самостійно визначає власну ідентичність. Ідентичність пов’язана з усвідомленням власного «Я», своєї унікальності.

Соціальна ідентичність характеризується визнанням власної приналежності до певної спільноти, виконанням певної ролі у спільноті. Так з’являються такі ідентичності: українка/українець, учень/учениця, син/ донька, брат/сестра, онук/онука, хлопець/дівчина, мама/ батько, футбольний фанат/фанатка тощо. Соціальна ідентичність формується під впливом мови, культури, національного та релігійного середовища тощо.

Думай

1. Назви одну зі своїх ідентичностей. Які твої риси її підтверджують?

2. Розглянь малюнок. Чому художник зобразив формування ідентичності людини саме так?

3. Як ти думаєш, хто ці особи, що тримають «пазли ідентичності»?

Ідентичність має змінний характер, вона не є сталою, а розвивається протягом всього життя в процесі спілкування, навчання, взаємовідносин. Розуміння власної ідентичності допомагає людині краще розібратися в собі.

3. ЯКІ ПРАВА Я МАЮ?

Кожна людина, незалежно від своїх потреб та ідентичностей, є рівною іншим. Вона від народження наділена правами людини, які закріплено в Загальній декларації прав людини. Права дитини закріплено в Конвенції про права дитини.

Групуйся

1. По черзі прочитайте в класі права людини й поясніть своїми словами їхню важливість.

2. Чому виникла потреба запровадити Декларацію прав людини та Конвенцію про права дитини?

3. Які цінності лежать в основі прав людини й дитини?

Ми народилися всі вільними й рівними.

Кожен/кожна має право на ці права, незважаючи на расу, релігію, стать, мову чи національність, соціальне походження та майновий стан.

Ти маєш поважати права інших.

Ніхто не може забрати жодне з твоїх прав.

Ніхто не має права тримати тебе в рабстві.

Ніхто не має права знущатися з тебе або катувати.

Ти маєш право бути скрізь визнаним/визнаною як особа перед законом.

Усі ми рівні перед законом і маємо право на рівний захист законом.

Ти маєш право шукати легальної допомоги, якщо твої права порушено.

Ніхто не має права безпідставно ув’язнити тебе чи змушувати покинути твою країну.

Ти маєш право на справедливий, незалежний і публічний суд.

Кожен/кожна невинен/невинна, доки не доведено його/її винність.

Ти маєш право на приватність.

Ніхто не може втручатися у твоє особисте життя чи листування.

Ти маєш право вільно подорожувати.

Ти маєш право шукати притулку в інших країнах, якщо тебе переслідують у твоїй.

Ти маєш право на громадянство.

Усі дорослі за повної згоди сторін мають право одружуватися і створювати сім’ю.

Кожен/кожна має право на власне майно. Кожен/кожна має право сповідувати релігію.

Кожен/кожна має право думати й висловлювати свої думки вільно.

Кожен/кожна має право на свободу вільних зібрань. Кожен/кожна має право керувати своєю країною або безпосередньо, або допомагаючи обирати представ-ників/представниць на вільних і демократичних виборах.

Кожен/кожна має право на соціальне забезпечення і право на економічну, соціальну й культурну допомогу від держави для підтримання свого гідного й вільного розвитку.

Кожний дорослий має право на працю, справедливу заробітну плату і членство в профспілці.

Кожен/кожна має право на дозвілля та відпочинок від роботи.

Кожен/кожна має право на відповідні умови проживання для себе та своєї сім’ї.

Кожен/кожна має право на освіту.

Кожен/кожна має право вільно брати участь у культурному й науковому просуванні своєї громади, а їхня інтелектуальна власність як художника чи науковця має бути захищена.

Ми всі рівні в суспільному ладі, в якому можемо насолоджуватися цими правами.

Права і свободи кожного/кожної повинні бути захищені, якщо вони не перешкоджають правам і свободам інших.

Права людини — комплекс можливостей, необхідних для існування й розвитку людини в суспільстві. Права людини належать кожному й кожній незалежно від віку, статі, кольору шкіри чи інших особистісних рис. Вони бувають:

вродженими (надаються людям тому, що вони є людьми); універсальними (належать кожній людині); невід’ємними (не можуть бути відібраними); вразливими (можуть бути порушені, але не припинені); життєво необхідними (для забезпечення свободи, справедливості та миру).

Права людини виборювалися та закріплювалися в законах різних країн протягом історії як:

певні потреби;

вимоги людини, адресовані державі й суспільству; закони, котрі повинні виконувати державні органи у стосунках з людиною;

основні правила, без яких люди не можуть повноцінно жити.

Дотримання прав людини є ознакою сучасної держави. У разі порушення твоїх прав необхідно звертатися за захистом.

Інструкція

До кого звертатися в разі порушення твоїх прав:

до батьків, учителів, психолога й адміністрації школи; до представників органів влади, зокрема соціальних служб;

до громадських організацій із захисту прав; на Національну гарячу лінію для дітей і молоді 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів); короткий номер 116 111 (безкоштовно

з мобільних телефонів); @childhotline.ukraine у фейсбу-ці й інстаграмі, @CHL116111 у телеграмі; до поліції (номер 102);

до суду (якщо тобі виповнилося 14 років, ти можеш зробити це самостійно, в іншому разі — через законних представників);

до Уповноваженого Президента України з прав дитини; до освітнього омбудсмена;

до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (омбудсмена); до засобів масової інформації.

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Як задоволення потреб і бажань людини впливає на її благополуччя?

2. У чому полягає унікальність і неповторність кожної людини?

3. Чому і якими правами від народження наділена кожна людина.

II. Дію

1. У чому полягає небезпека замовчування порушення прав людини? Наведи аргументи.

2. Пограй у гру «Права дитини» з друзями чи рідними.

Інструкція

Правила гри:

Право першого ходу визначається кидком кубика. Гравці кидають кубик по черзі й просувають фішку, рухаючись уперед на ту кількість секторів, яке число випало на кубику.

Потрапивши на поле, потрібно розкрити суть статті Конвенції про права дитини. За правильну відповідь — 1 бал.

1 Якщо на запитання вже дали правильну відповідь, воно далі не бере участі в грі.

Перемагає гравець/гравчиня, який/яка на фініші набере найбільшу кількість балів.

Групуйся

Об’єднайтеся в групи. На свій телефон зніміть відеорекламу «Мої права — важливі».

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  1. Для чого вивчають історію і громадян...
Наступна сторінка:   3. Як через особистий розвиток досягти ...^