Інформація про новину
  • Переглядів: 78
  • Дата: 9-07-2022, 09:00
9-07-2022, 09:00

3. Як через особистий розвиток досягти самореалізації?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  2. Чим особлива людина?
Наступна сторінка:   4. Яке значення родини в житті людини?

Ключові поняття:

цінності, гідність, подія.

— Чи не були б ви такі ласкаві сказати, як мені звідси вибратися?

— Залежить, куди йти, — відказав Кіт.

— Власне, мені однаково, куди йти... — почала Аліса.

— Тоді й однаково, яким шляхом, — зауважив Кіт.

(Льюїс Керролл, «Аліса в Країні Чудес», переклад з англійської Валентина Корнієнка)

Поясни зміст уривка. У чому, на твою думку, проблема Аліси?

1. ЩО ВПЛИВАЄ НА МІЙ РОЗВИТОК?

Дитина щойно народилася. Чи має вона вже свою ідентичність? Очевидно, що ні. Для цього потрібно усвідомлювати себе. Таке усвідомлення можливе лише внаслідок розвитку. Щоб новонароджена людина стала особистістю, яка усвідомлює свою ідентичність, необхідно її виховувати.

На формування особистості впливають три сили. Перша — це спадковість, тобто ті фізичні дані нашого організму, які ми маємо від народження. Це твої зовнішні риси, стан здоров’я і здібності до чогось. Переважно їх не можна змінити. Друга сила впливу — людське середовище, що поєднує сім’ю,

друзів, школу й інших людей. Саме людське середовище надає нам перелік цінностей, частину яких ми засвоюємо та сприймаємо як свої.

У дитинстві часто ти не можеш обирати середовище, проте дорослі, як правило, самі формують коло свого спілкування.

Третя сила формування особистості — сама людина. Коли вона розуміє свої потреби, то для їхнього досягнення починає чинити певні дії. Якщо ці дії стосуються самої людини, то відбувається самовиховання та саморозвиток.

Думай

1. Роздивися світлину на попередній сторінці й дай відповідь на запитання: Чи ти саморозвиваєшся, коли читаєш книжку?

2. Як фізичні дані впливають на розвиток особистості?

3. Чи може людське середовище мати негативний вплив на формування людини? Як уникати таких впливів?

4. Виховання — процес цілеспрямованого впливу на особистість. Хто чинить такий вплив на людину?

Правильність власного розвитку можна виміряти задоволенням своїх потреб і самостійністю своїх дій. Американський письменник, автор мотиваційних книжок для дітей і підлітків Шон Кові запропонував сім критеріїв аналізу розвитку особистості.

Солідний розвиток

Проблеми розвитку

Ти можеш протистояти тиску оточення.

Ти легко піддаєшся на тиск оточення.

Ти не надто переймаєшся своєю популярністю.

Ти надміру хвилюєшся, що про тебе думають інші.

Ти загалом бачиш у житті позитивний досвід.

Ти думаєш, що життя постійно карає.

Ти довіряєш собі.

Ти не дотримуєш обіцянок, які даєш собі.

Ти цілеспрямована людина.

Ти не знаєш, що тобі подобається, тобі нудно.

Ти радієш успіхам інших.

Ти заздриш, особливо тим, хто поруч.

Думай

1. Поясни зміст цих критеріїв. Які критерії ще можна додати?

2. Зроби самооцінку. В яких напрямах тобі потрібно попрацювати?

Отже, результатом формування особистості є здатність реалізовувати свої потреби в суспільстві. Напрям саморозвитку кожна людина має обирати самостійно, зважаючи на свої цінності та пріоритети.

2. ЯК ОБРАТИ ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ Й ПРІОРИТЕТИ?

Кожна людина щодня приймає рішення. І щоразу вона опиняється перед вибором, чим їй керуватися. Таким вибором є життєві цінності.

Цінність — важливість, значущість чого-небудь у житті.

Цінності мотивують нас і впливають на наші рішення.

Незважаючи на те, що цінностей людина має багато, вони неоднозначні. Є більш важливі й менш важливі. Так установлюються життєві пріоритети — найважливіші цінності. Оскільки цінності впливають на поведінку людини, то людину часто оцінюють за життєвими пріоритетами.

Короткий перелік особистих цінностей

Досягнення

Відпочинок

Хоробрість

Креатив-

ність

Залежність

Цілеспря

мованість

Дружба

Здоров’я

Чесність

Незалежність

Вірність своїм принципам Розум Справедливість Доброта Навчання

Кохання

Мир

Доско

налість

Безпека

Простота

Щирість

Спонтанність

Успіх

Розуміння

Багатство

Групуйся

1. Попрацюйте в малих групах.

Ознайомтеся з переліком цінностей. Виберіть з них спочатку десять, потім п’ять найважливіших і пронумеруйте їх за важливістю від 5 до 1.

На трьох окремих аркушах паперу напишіть по одній цінності із цих п’яти, які ви обрали як найважливіші. Потім оберіть одну цінність, яка є найбільш значимою.

Ознайомте інші групи зі своїми результатами. Аргументуйте, чому ви не надали переваги певним цінностям, чому найважливішу цінність обрали саме таку і що ця цінність значить для вас.

2. Дай відповідь на запитання, що на малюнку.

Людина також є цінністю, що виражається в такому понятті, як гідність.

Гідність — уявлення про цінність кожної людини, етична поведінка щодо людини. Гідність особистості передбачає уважне ставлення до задоволення прав і законних інтересів людини, чуйне, етичне ставлення з боку органів держави. Право на людську гідність закріплене в Загальній декларації прав людини. Гідність має кожна людина, яка народилася, незалежно від кольору шкіри, статі, національності тощо. Ніхто не має права принижувати гідність людини, вона захищається законом. Також є особиста гідність. Така гідність вимірюється позитивними характеристиками, як-от: щирість, відданість, хоробрість, відповідальність, доброзичливість, помірність, уважність тощо. Вона визначає авторитет людини в суспільстві. Він може бути втрачений дуже легко, а заробляється великими зусиллями та конкретними вчинками.

Чи зроблять ці цінності мене щасливим/щасливою?

# Так говорив/так говорила, а я думаю так

Аби зерно гідності плодоносило в наших душах, треба обрати правильну життєву дорогу. Людина має зрозуміти, що прийшла в цей світ робити не все, що їй заманеться, а творити добро, й за кожен свій вчинок ми маємо відповідати. Лише за таких умов розквітатиме людська гідність.

Блаженніший Любомир Гузар

1. Як ти розумієш цей вислів Любомира Гузара? Чи погоджуєшся ти з ним?

2. Поясни вислів «жити гідно».

Набір унікальних рис і цінностей людини складає її індивідуальність. Життя людини є тоді гармонійним, коли воно відповідає набору цінностей і сповна використовує унікальні риси особи.

3. ЯК ПЛАНУВАТИ ОСОБИСТИЙ РОЗВИТОК?

Як було з’ясовано, людина діє на основі цінностей і пріоритетів. Унаслідок такої активності людини та груп людей відбуваються події.

Подія — факт суспільного або особистого життя, що вже відбувся.

Подія має свої складові:

Причина

Привід

Умова

Ознака

Наслідок

Значення

явище чи подія, яке обумовлює або породжує інше явище чи подію

справжня чи вигадана підстава яких-не-будь дій або вчинків

обставина, за якої відбувається або здійснюється що-небудь

власти

вість

кого-,

чого-

небудь

результат події

історична вага, роль, важливість події

Велопрогулянка

Ти любиш кататися на велосипеді.

У вікні ти бачиш, що твій друг та подруга виїхали кататися на своїх велосипедах.

На дворі сонячна погода.

Ви каталися на по вело-доріжці парку відпочинку.

Отримано заряд бадьорості та доброго настрою.

У парку ви побачили тренування вело-секції. Згодом вступили до неї і отримали багато перемог!

1. Обери будь-яку подію і наведи на основі неї приклади складових події.

2. На яку складову події впливають потреби й цінності?

3. Який зв’язок між причиною і наслідком?

4. Як зробити так, щоб наслідки та значення були позитивними?

Щоб твої дії приводили до гарних результатів, їх потрібно планувати, враховуючи цінності. Особливо це важливо для особистого розвитку. Починаючи, завжди думай, що вийде.

З метою якісного планування свого життя і розвитку варто дотримуватися ряду рекомендацій.

Інструкція

Рекомендація

Зміст

Прорахуй витрати

Чи достатньо в тебе ресурсів, щоб діяти? Чи варті зусилля мети?

Склади план

Найкраще думки систематизуються на папері.

Візьми й зроби

Якщо ти наважився чи наважилась робити, то не пробуй, а просто роби.

Використовуй

моменти

Зміни в житті — гарний привід для власних змін.

Співпрацюй

Співпраця дає змогу досягти мети всій спільноті.

Визнач пріоритети

Спочатку роби першочергове.

Проаналізуй таблицю. Наведи приклади, як можна застосувати подані в ній рекомендації.

Розвиток особистості залежить і від здатності приймати самостійні рішення. Автономія особистості передбачає рівень володіння собою, визначення власної долі, прийняття рішень і відповідальність за свої дії.

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Чому має наступати відповідальність людини за поведінку, що призводить до порушення гідності інших людей чи порушення їхніх прав?

2. Чому погляд на ситуацію з позицій інших людей дасть змогу краще їх зрозуміти?

3. Як визначити важливість події для людини й суспільства?

II. Дію

1. Багато людей створюють особисте гасло, яке визначає головну цінність їхнього життя. Такі гасла часто поширюються в соціальних мережах як цитати, що мотивують. Створи власне гасло, яке має мотивувати твій розвиток.

2. Запропонуй, як можна змінити те, що тебе не влаштовує.

Групуйся

Для планування діяльності багато людей використовує «Квадранти часу». Нижче подано приклад правильного розташування активності людини. Сплануй свій тиждень, використавши «Квадранти часу». Обміняйся своїм планом із сусідом чи сусідкою по парті. Дайте взаємні рекомендації щодо вдосконалення своїх планів.

Перейди за QR-кодом і виконай завдання.

https://cutt.ly/4OKJeSF

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  2. Чим особлива людина?
Наступна сторінка:   4. Яке значення родини в житті людини?^