Інформація про новину
  • Переглядів: 131
  • Дата: 9-07-2022, 09:04
9-07-2022, 09:04

9. Як через комунікацію та медіа поширюється інформація?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  8. Людина, суспільство, час і простір
Наступна сторінка:   10. Як медіа захищають свободу слова?

Ключові поняття:

інформація, джерела інформації, масмедіа.

Що таке інформація? Як ти її отримуєш?

1. ЩО ТАКЕ ІНФОРМАЦІЯ І ЯКІ ЇЇ ВИДИ?

Люди спілкуються, щоб обмінятися інформацією. Інформація — дані про навколишній світ, які можна зберігати, перетворювати, передавати й використовувати. Люди обмінюються цими даними за допомогою повідомлень.

Сприймання інформації відбувається за допомогою органів чуття.

Людина бачить навколишній світ і сприймає його на дотик, чує звуки, відчуває смак й аромати. Тому за способом сприйняття можна виділити такі види інформації: зорову, слухову, смакову, нюхову, тактильну. У деяких людей деякі органи відчуття не діють або діють не на повну. Ці люди сприймають світ по-іншому, адже мають звужений перелік видів інформації.

Цікавинка

На перилах цього балкона в Неаполі — шрифт Брайля. Незрячих туристів просять уявити приголомшливий краєвид перед ними: вид на Тиренське море й гору Везувій.

Думай

1. Яку користь дає кожний спосіб сприйняття інформації?

2. Чи можна компенсувати втрату способу сприйняття інформації?

3. З якою метою установлені перила на мосту (див.: фото на с. 53)?

Із часу появи перших людей існують різні можливості передачі повідомлень від людини до людини. Перші повідомлення були у вигляді звуків, жестів й умовних сигналів. У процесі обміну люди створювали нові способи передачі інформації. На сьогодні за формою подання інформація буває візуальною, звуковою, текстовою, числовою.

За призначенням інформація буває особистою, що призначена для найближчого кола спілкування, спеціальною — зрозумілою для окремої спільноти, масовою — що створена для сприйняття більшої частини соціуму.

Думай

1. Які форми подачі інформації були винайдені раніше, а які — пізніше?

2. Запропонуй піктограми для видів інформації за формою подання.

3. Наведи приклади особистої, спеціальної та масової інформації.

Людину чи предмет, що надає інформацію, називають джерелом інформації. Дані джерела можуть бути первинними, коли створені безпосередньо свідками під час подій. Це може бути інтерв’ю очевидця чи звіт організатора. Вторинні джерела створюються як систематизація та узагальнення кількох первинних джерел. Це може бути наукова стаття, журналістське розслідування. Дані джерела намагаються встановити причинно-наслідкові зв’язки

та зробити висновки. На основі вторинних джерел створюються третинні джерела. Вони узагальнюють наукові дослідження і показують узагальнену думку вчених. Третинними джерелами є енциклопедії, словники, довідники. Цей підручник теж є третинним джерелом інформації.

Думай

1. Які, на твою думку, джерела більш достовірні? Чому?

2. Чим важливі вторинні та третинні джерела інформації?

3. Поясни схему, подану на попередній сторінці.

2. ЯК РОЗВИВАЛИСЯ МАСМЕДІА?

Засоби передавання, зберігання та відтворення інформації називаються медіа. У широкому розумінні медіа — це усна мова, зображення чи друкований текст. Проте зазвичай під цим поняттям розуміють технічні засоби: радіо, телебачення, інтернет тощо. «Сучасні» медіа, або Масмедіа — засоби одночасної передачі інформації великим групам людей. Такі засоби пов’язані з технологіями масового виробництва, ІТ-технологіями, інтернетом.

Проаналізуй і схарактеризуй види масмедіа.

Особистий профіль

У 1450 році Йоганн Гутенберг, німецький друкар і видавець, винайшов друкарський верстат. Відтоді інформацію почали фіксувати й поширювати в друкованому вигляді масовими тиражами. На малюнку подано рухомі металеві літери та пристрій для набору тексту (верстатка), уперше створені Гутенбергом, і друкарський верстат 1520-го року (гравюра).

1. Яке значення для історії має винахід Гутенберга?

2. За ілюстраціями спробуй пояснити, як відбувався процес друку.

Думай

1. Проаналізуй стрічку часу. Поясни, як кожний винахід вплинув на життя.

ЕТАПИРОЗВИТКУІНФОРМАЦІЙНОГОПРОСТОРУ

2. Якщо не знаєш, як використовується винахід, дізнайся про нього за допомогою інтернету.

3. ЯК МАСМЕДІА ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ?

Сучасні масмедіа дають змогу донести до суспільства інформацію освітнього, професійного, суспільно-політичного, розважального характеру. Це має велике значення для вільного й різнобічного висвітлення суспільно-політичних проблем. Саме масмедіа дають змогу чітко усвідомити наявність проблем, сформулювати можливі шляхи їхнього розв’язання, згрупувати прихильників, висвітлити результати діяльності. За їхньою допомогою влада може спілкуватися з громадянами, громадяни — висловлювати своє ставлення до діяльності влади, політичні сили — проводити агітацію своїх програм.

Думай

1. Про які значущі проблеми ти дізнався/дізналася з масмедіа?

2. Чи пропонували автори повідомлень шляхи їхнього вирішення?

Діяльність тих, хто працює в масмедіа, дуже відповідальна. Подаючи матеріали, журналісти мають дотримуватися загальноприйнятих правил етики. Зокрема, керуватися принципами гуманізму, об’єктивності, толерантності, справедливості й поваги, не нав’язувати стереотипи й оцінки.

Передаючи й висвітлюючи нові повідомлення, журналісти дотримуються професійної етики. Декларація професійної поведінки журналістів, прийнята на II Всесвітньому конгресі Міжнародної федерації журналістів 1954 року зі змінами 1986 р., наголошує: «Повага до істини та права громадськості на правду — перший обов’язок журналіста, що передбачає передусім служіння інтересам суспільства. Журналіст зобов’язаний гарантувати людям отримання правдивої та достовірної інформації за допомогою чесного відображення об’єктивної реальності».

Журналістські стандарти подачі інформації

Збалансованість —

всебічність і безсторонність висвітлення події. Під час конфліктної ситуації відображаються позиції всіх сторін конфлікту. Журналіст /журналістка має бути максимально нейтральним.

Достовірність —

кожний факт, що подається в матеріалі, повинен мати надійне джерело інформації. Якщо згадуються дослідження, то потрібно вказувати «хто», «де» та «коли» його провів.

Відокремлення фактів і суджень —

усі журналістські коментарі мають бути чітко відокремлені від фактів і коментарів експертів. Неприпус-ти ме упереджене та стереотипне ставлення.

Точність — потрібно поширювати лише правдиву інформацію. Ненадійність джерела інформації може призвести до поширення неточної та маніпу-лятивної інформації, що може зашкодити людям.

Повнота — у новинах має бути відповідь на запитання: «що», «де», «коли» сталося; до аналізу додається — «чому» і «які наслідки передбачаються», коментарі експертів/ експерток.

Оперативність —

максимально швидко й актуально висвітлювати події, проте не на шкоду іншим стандартам.

Думай

1. Як ти вважаєш, подані у таблиці стандарти є однаково важливими для всіх й чому?

2. Поясни, як недотримання кожного стандарту може нашкодити людям.

СЕНСАЦІЯ! Тигри на волі

Ходять чутки, що в одному із зоопарків сталася надзвичайна ситуація. Через погано зачинені двері втекли два тигри й тепер розгулюють містом. Жах охопив жителів, і ті не виходять зі своїх домівок, бояться можливого нападу звірів. За словами одного з мешканців, який виглядав з балкона, щось схоже на тигра пробігло через парк навпроти. Мабуть, це були втікачі. Тому треба бути обережними й подбати про свою безпеку!

3. Попрацюй у малій групі. Прочитайте новину на сторінці газети, що зображена на малюнку. Проаналізуйте, чи відповідає вона стандартам подачі інформації.

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Які є види джерел інформації?

2. Які три винаходи, на твою думку, найбільше вплинули на розвиток масмедіа?

3. Що таке журналістські стандарти подачі інформації?

II. Дію

1. Створи мапу думок «Інформація».

2. Проаналізуй повідомлення на шкільному сайті з точки зору застосування стандартів журналістської етики.

Групуйся

Створіть спільну презентацію «масмедіа» на 10-12 слайдів.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  8. Людина, суспільство, час і простір
Наступна сторінка:   10. Як медіа захищають свободу слова?^