Інформація про новину
  • Переглядів: 155
  • Дата: 9-07-2022, 09:05
9-07-2022, 09:05

10. Як медіа захищають свободу слова?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  9. Як через комунікацію та медіа поширю...
Наступна сторінка:   11. Чим корисний і небезпечний інтернет...

Ключові поняття:

подія, причини й приводи, результати, наслідки, свобода слова.

Без свободи слова нас можна вести німими й тихими, як овець на забій

(Джордж Вашингтон, батько-засновник США).

Поясни слова першого президента США.

1. ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ СВОБОДИ СЛОВА?

Інформацію про факти життя суспільства люди, вчені, масмедіа часто поширюють як повідомлення про подію. Подія — факт суспільного або особистого життя, що вже відбувся. Для розуміння події важливо знати, чому вона відбулася до чого вона привела. Саме тому люди досліджують причини, приводи, результати й наслідки подій.

Що нас цікавить?

Яка його суть?

Чому це нас цікавить?

Причина

Явище чи подія, яке обумовлює або породжує інше явище чи подію.

Що потрібно робити, щоб мати позитивний результат?

Що не варто робити, бо будуть негативні наслідки?

Привід

Справжня або вигадана підстава яких-небудь дій або вчинків.

Як люди мотивують свої дії?

Наслідок

Результат події.

Як можна оцінити подію?

Значення

Вага подій, їхня важливість.

Як подія вплинула на людину, спільноту, суспільство?

Думай

1. Назви приклади подій сучасності й історичних подій.

2. На прикладі однієї з подій з’ясуй її причини, привід, наслідки та значення.

Для того щоб вільно поширювати інформацію про різні події та їхні складові, потрібно мати свободу слова — право вільно висловлювати свої думки й погляди. Свобода слова — невід’ємне право людей, що згадане в «Загальній декларації прав людини», «Конвенції про захист прав людини і основних свобод» і Конституції України:

«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб і на свій вибір».

Свобода слова може існувати лише в рівноправному суспільстві. Перед масмедіа, які є найбільшими поширювачами інформації, стоять важливі завдання. Вони мають надавати правдиву інформацію, працювати на користь суспільства, оберігати демократичні принципи й цінності. Це дає змогу висловлювати власні думки та справедливо критикувати дії влади.

Думай

1. Чи ти можеш вільно висловлювати свої думки в класі, вдома, у колі друзів? Чи важливо це для тебе й чому?

2. Роздивися зобреження. Запропонуй своє візуальне бачення (піктограму, колаж, хмаринку думок) до поняття «свобода слова».

Свобода думки й слова кожної людини проявляється у вільному вираженні та дотриманні своєї точки зору й уявлень, поглядів і переконань, які кожен/кожна може проявля-

ти публічно. Наприклад, свобода слова учнівства дає гарантію для контролю за адміністрацією школи та шкільним самоврядуванням. Також свобода слова є важливою під час виконання учнями окремих соціальних ролей — спілкування з родиною та друзями, під час участі в гуртках і секціях, об’єднаннях.

Першоджерело

Національна журналістська премія за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка заснована у 2012 році Національною спілкою журналістів України (НСЖУ) для заохочення та нагородження осіб та організацій, які досягли успіхів і суспільного визнання у сфері відстоювання права на свободи слова, боротьбі за високі професійні журналістські стандарти. Премія присуджується кожного року 3 листопада — до дня народження Ігоря Лубченка, багаторічного голови НЖСУ, відомого журналіста й редактора.

У 2019 році премію присуджували кримськотатарським громадським журналістам, переслідуваним російською владою за правдиве висвітлення ситуації в окупованому Росією Криму.

Думай

1. Поясни, що значить для тебе свобода слова.

2. З якою метою Національна спілка журналістів України заснувала премію?

3. З’ясуй значення заснування Національної журналістської премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка.

2. ЧОМУ СВОБОДА СЛОВА МАЄ БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ?

Ти живеш в інформаційному суспільстві, для якого свобода вираження поглядів та інформації — важливе право людини. Однак варто пам’ятати, що свобода слова передбачає і відповідальність. На основі неправдивої інформації певні люди зроблять неправильні висновки, і їхня діяльність буде неефективною. Скажімо, через неправильно пояснений маршрут автобуса людина може заблудитися, запізнитися на важливу подію, згаяти даремно час. Навіть правдива інформація може нашкодити. Погодься, ти не маєш права розповідати секрети, які тобі довірили друг чи подруга.

Думай

1. Чому, користуючись свободою слова, варто думати про наслідки?

2. Як ти думаєш, у яких випадках людину можуть судити за неправдиву інформацію?

Свобода слова обмежується, якщо існує загроза громадському порядку, безпеці та територіальній цілісності держави, якщо інформація завдасть шкоди суспільству.

Існує також інший спосіб обмеження свободи слова, який називається цензура. Цензура — контроль за змістом інформації з метою обмеження або недопущення її поширення. Цензуру зазвичай здійснює влада або власник масмедіа. Позитивні обмеження діють на користь суспільства, коли забороняють показувати сцени насильства. Негативні обмеження працюють на користь влади чи окремих людей, коли забороняють подавати критичну інформацію про владу, певних людей, фірми.

Існує і самоцензура, коли журналісти замовчують певну інформацію через страх за особисту безпеку або з мотивів суспільних інтересів.

Групуйся

1. Попрацюй у групі. Наведи приклади «свободи слова» та «обмеження свободи слова». Презентуй із групою напрацьовані результати для всього класу.

2. Поясніть зміст піктограм, що подані на попередній сторінці.

3. Чому негативна цензура небезпечна для суспільства? Обговоріть.

Повага до себе починається з поваги до інших. Захист права на власну свободу слова неможливий без поваги, толерантного ставлення до думки іншої людини. Тільки в диспуті народжується істина. Заборона та несприйняття думки іншої людини породжує конфлікт.

# Так говорив/так говорила, а я думаю так

Я вважаю важливим для людей мати право висловити свою думку й не бути підданим цензурі. Вважаю, що якщо люди хочуть висловити свої розчарування і свої невдоволення владою, вони мають бути почуті, а не заглушені.

(Скарлетт Йоганссон, американська акторка) Цензура — це реклама за рахунок держави.

(Федеріко Фелліні, італійський кінорежисер) Не може бути цензури думки, цензури емоцій.

(Ірвін Велш, шотландський письменник)

Поясни суть висловів.

3. ЯК ДІЮТЬ ШКІЛЬНІ МЕДІА?

Шкільні медіа — важливий досвід журналістської діяльності учнів. Вони сприяють зміцненню шкільної спільноти, вихованню, формуванню світогляду й розвитку умінь спілкуватися та працювати з інформацією. Метою діяльності шкільних медіа є надання актуальної, цікавої, корисної інформації для школярів, педагогів, батьків. Поширеними шкільними медіа є шкільні сайти, блоги та сторінки в соціальних мережах, газети, радіо. В активному створенні їхнього контенту можуть брати участь усі охочі.

Який характер подання?

Яка його суть?

Які деталі?

Репортаж

Повідомлення про подію від автора, який є свідком цієї події

Популярні теми репортажу: спортивне змагання, урочисті події, зустрічі, екскурсії. Посилюється ілюстраціями та відео

Інтерв’ю

Бесіда, що побудована за планом та має обов’язкову фіксацію відповідей

Його завдання - через цілеспрямовані запитання отримати інформацію про певну тему чи особу

Коментар

Повідомлення про подію з акцентом на власній думці

Як правило, має коротку форму

Думай

1. Які теми шкільного життя тобі цікаві?

2. Які шкільні медіа, на твою думку, користуються найбільшою популярністю?

Як відібрати подію, що стане новиною? Вона має бути актуальною та цікавою для аудиторії. А також — відповідати на запитання: що? де? коли? хто? чому? як?

Починати створювати шкільні медіа можна з окремого куточка новин у класі. На вільній стіні в класній кімнаті регулярно (бажано на початку тижня) вивішувати аркуш паперу, розділений на три колонки.

Новини класу

Новини школи

Новини міста/містечка/селища

     

Щодня ти, твої однокласники й однокласниці можуть маркером або наліпками фіксувати новини. Наприкінці тижня можна створити опис основних подій.

Групуйся

1. Який має бути оптимальний обсяг повідомлення, щоб його читали?

2. Обговори з однокласниками й однокласницями, як слід вести власний блог чи сторінку в соцмережах.

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Чому свобода слова є важливим правом кожної людини?

2. Коли та за яких обставин може бути обмежена свобода слова?

3. Яка мета шкільних медіа?

II. Дію

1. Склади логічну схему з використанням понять: свобода слова, цензура, подія, причина, привід, наслідок, значення.

2. Створи репортаж зі спортивних змагань або позакласного заходу для шкільного медіа.

Групуйся

Проведи соціологічне дослідження, якими масмедіа користуються твої дідусь і бабуся, тато й мама, однолітки. Результати дослідження покажи графічно.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  9. Як через комунікацію та медіа поширю...
Наступна сторінка:   11. Чим корисний і небезпечний інтернет...^