Інформація про новину
  • Переглядів: 94
  • Дата: 10-07-2022, 10:39
10-07-2022, 10:39

15. Як зберігається історична пам'ять?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  14. Як працювати з речовими, етнографіч...
Наступна сторінка:   17. У чому цінність соціокультурної баг...

Ключові поняття:

історична пам’ятка, архів, музей.

Музей повинен бути оселею муз, повинен одночасно бути і школою, і храмом, священним місцем, куди повинно стіка-тися все для вивчення прекрасного і для поклоніння красі, щоб потім і в житті розуміти і любити красу.

(Богдан Ханенко, колекціонер та меценат)

Поясни суть цього висловлювання.

1. ЯК ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ЗБЕРІГАЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО МИНУЛЕ?

Ти вже знаєш, що історія є важливою для розвитку людства. Сукупність знань й уявлень суспільства про спільне минуле є історичною пам’яттю. Ця пам’ять формується через спілкування, освіту, масмедіа, споживання продукції культури.

Думай

1. Як знання про історію можуть поширюватися через спілкування людей?

2. Які джерела формування історичної пам’яті, на твою думку, точніші?

Важливі для збереження історичної пам’яті джерела називають історичними пам’ятками. Історична пам’ятка — визначне місце або предмет, що пов’язаний з історичними подіями, із життям і діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів.

Пам’ятки поділяють на нерухомі та рухомі. До нерухомих належать будинки, комплекси споруд, місця поховань померлих, місця бойових дій.

Державний реєстр нерухомих пам’яток України нараховує близько 56 тисяч об’єктів історичної спадщини, окремі

з них одночасно є пам’ятками архітектури або пам’ятками містобудування. До Світової культурної спадщини ЮНЕСКО належить сім об’єктів України. Це:

Думай

1. Від якого слова походить поняття «пам’ятка»?

2. Які із цих пам’яток є історичними об’єктами?

3. Опиши пам’ятки. З’ясуй, де вони розташовуються.

4. Які із цих пам’яток ти бачив/бачила? Які враження від їх відвідування залишилися?

Крім названих в Україні існує багато інших пам’яток. Їх можна вивчити, подорожуючи Україною. Споруди зберігаються просто неба. З плином часу під дією природи

та людської діяльності споруди поступово руйнуються, тому потрібно шанувати та зберігати те, що залишилось. Згідно із статтею 54 Конституції України культурна спадщина охороняється законом.

Думай

1. Чи бачив/бачила ти на деяких будівлях такі таблички? Про що вони свідчать?

2. Які пам’ятки історії є у твоїй місцевості?

2. НАВІЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ПАМ’ЯТНИКИ?

З метою збереження історичної пам’яті також установлюють пам’ятники. Пам’ятник — архітектурна або скульптурна споруда в пам’ять чи на честь кого-, чого-небудь. Найпоширеніші види пам’ятників — статуя, бюст, меморіальна дошка, тріумфальна арка, колона, обеліск тощо. У давні часи кочові народи України будували пам’ятники на могилах своїх правителів у вигляді земляних насипів, верхівки яких прикрашали кам’яними фігурами.

Думай

1. Від якого слова походить поняття «пам’ятник»?

2. З якою метою люди ставлять пам’ятники на могилах?

3. Яку інформацію дає скіфська стела?

Пам’ятники та монументи — це не тільки засіб вшанування певних осіб чи подій, вони впливають на композицію простору навкруги, додають особливості містам, підкреслюючи унікальність їхньої історії.

Думай

1. Опиши пам’ятники, зображені на світлинах. Як ти думаєш, навіщо вони встановлені?

2. Які із цих пам’ятників ти бачив/бачила?

Які враження від їхнього споглядання залишилися?

3. Які пам’ятники є у твоїй місцевості? Чому або кому вони присвячені?

3. ДЕ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ?

Рухомі історичні пам’ятки важливо зберігати для подальших досліджень, реставрації (відновлення), показу відвідувачам. Місцями, де створені відповідні умови, є архіви, музеї, художні галереї.

Думай

1. Чому важливо зберігати історичні джерела?

2. Що таке реставрація?

Перші писемні джерела зберігались у бібліотеках. Згодом документи відділили від книжок в окремі місця — архіви. Архів — установа, що приймає, описує і зберігає письмові документи для подальших досліджень. Існують відділи архівів або окремі архіви, де зберігаються звуко- та відеозаписи.

Першим відомим зібранням письмових джерел на українських землях була бібліотека Ярослава Мудрого при Софійському соборі, яка, на жаль, не збереглася.

У наш час усі архівні документи України об’єднані в Національний архівний фонд (НАФ). Станом на початок 2021 року у державних архівах України зберігалося понад 57 млн одиниць збірників документів з паперовим носієм інформації та 1,6 млн одиниць аудіовізуальних документів. Співробітники архівів (архіваріуси) систематизують джерела, допомагають історикам знаходити необхідні для їхніх досліджень документи.

Думай

1. Дай визначення поняття «бібліотека».

2. Чому документи архіву зберігаються в папках або коробках?

3. Чому приміщення для зберігання документів мають особливі температурний режим і режим вологості?

4. Чи є в тебе або у твоєї родини домашня бібліотека й родинний архів?

Речові пам’ятки зберігаються переважно в музеях. Музей — установа, що збирає, вивчає та показує пам’ятки природи, матеріальної і духовної культури. В Україні діє понад 380 приватних і державних музеїв. Найбільший музей України — Національний музей історії України в Києві, який має понад 600 тисяч експонатів. Нині збільшуються можливості віртуальних подорожей і екскурсій онлайн.

# Так говорив/так говорила, а я думаю так

Музеї потрібні обов’язково для молоді, для дітей — для того, щоб вони розуміли, у якій країні вони живуть, в якому місті, в якому селі, щоб знали свою історію, щоб знали традиції свого народу, щоб змалечку доходили до якихось духовних речей.

(Віктор Тригуб, музеєзнавець)

1. Роздивися світлини музеїв. Як ти думаєш, які основні експонати демонструють ці музеї? Які музеї ти відвідував/відвідувала?

Що тобі сподобалось?

2. Як ти розумієш слова Віктора Тригуба? Чи погоджуєшся? Чому?

3. Які музеї є у твоїй місцевості?

Окремим видом музею є галереї. Художня галерея — приміщення, де зберігають і демонструють твори образотворчого мистецтва. Картинна галерея, як тип художнього музею, відома в Європі з XVII ст., з того моменту, як предмети мистецтва почали зберігати й експонувати. Щодо України, у центрі Києва розташований Національний художній музей України. Його збудовано на пожертвування містян і відкрито у 1899 р. Національний художній музей України — найбільше зібрання національного образотворчого мистецтва, що нараховує близько 40 тисяч експонатів. Серед них шедеври українського живопису, скульптури та графіки від часів Русі-України до сьогодення.

Думай

1. Чому для пам’яток образотворчого мистецтва створено окремі установи?

2. Які художні галереї ти відвідував/відвідувала?

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Що об’єднує нерухомі історичні пам’ятки та пам’ятники?

2. Чим музей відрізняється від архіву?

3. Чому пам’ятки реставрують?

II. Дію

1. Відвідай онлайн-екскурсію до музею та поділись враженнями в парах.

2. Уяви, що ти екскурсовод/екскурсоводка.

Створи розповідь про один з об’єктів школи.

cutt.ly/oIOYDA9

Групуйся

Об’єднайтеся в групи. Створіть спільну презентацію «Пам’ятки та пам’ятники моєї громади». Для цього кожний/кожна досліджує пам’ятник або пам’ятку та робить відповідний слайд презентації. Презентація має містити: зображення об’єкта, назву, дату створення, мету створення, опис. Представте результат своєї роботи в класі.

16. ДЖЕРЕЛА ПІЗНАННЯ СУСПІЛЬСТВА

1. Закріплюємо.

1. Пограй у гру «ДЖЕРЕЛА ПІЗНАННЯ СУСПІЛЬСТВА», що розміщена на с. 107-108, з друзями чи рідними.

Правила гри:

Право першого ходу визначається кидком кубика.

Гравці кидають кубик по черзі й просувають фішку, рухаючись уперед на ту кількість секторів, яке число випало на кубику. Потрапивши на поле, потрібно дати відповідь на запитання.

За правильну відповідь — 1 бал.

Якщо на запитання дали правильну відповідь — далі воно не розігрується.

Перемагає гравець, що набирає найбільшу кількість балів.

2. Систематизуємо.

Складіть у парах таблицю «Чим корисною для мене була тема про джерела пізнання суспільства».

Назва параграфа

Як мені стане в пригоді інформація параграфа

9. Як через комунікацію та медіа поширюється інформація?

 

10. Як медіа захищають свободу слова?

 

11. Чим корисний та небезпечний інтернет?

 

12. Чи можна довіряти джерелам інформації і як їх аналізувати?

 

13. Як працювати з усними, письмовими й аудіовізуальними джерелами інформації?

 

14. Як працювати з речовими, етнографічними й лінгвістичними джерелами інформації?

 

15. Як зберігається історична пам’ять?

 

3. Пишемо історію.

Підготуй презентацію Power Point або фотоколаж на тему «Історія моєї школи». Знайди 4-5 світлин школи різних часів. Склади невелику розповідь про них за планом дослідження світлини (параграф 13).

4. Проєктуємо.

Об’єднайтеся в групи й виконайте завдання на вибір.

1. Створіть сайт класу.

Алгоритм створення сайту на платформі «Гугл»:

На компютері відкрий сторінку Google сайтів.

У розділі «Створити новий сайт» вибери шаблон.

Внеси зміни до сайту Натисни опублікувати.

2. Створіть відеоролики з новинами для шкільного медіа обсягом до 1 хв. Розмістіть їх на вебсайті класу.

cutt.ly/nOhpbzc

cutt.ly/SOhpSyg

Настільна гра «ДЖЕРЕЛА ПІЗНАННЯ СУСПІЛЬСТВА»

 

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  14. Як працювати з речовими, етнографіч...
Наступна сторінка:   17. У чому цінність соціокультурної баг...^