Інформація про новину
  • Переглядів: 119
  • Дата: 10-07-2022, 10:39
10-07-2022, 10:39

17. У чому цінність соціокультурної багатоманітності?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  15. Як зберігається історична пам'ять?
Наступна сторінка:   18. Як бути суспільством?

Ключові поняття:

спільнота, різноманітність, інтерес.

Чому тобі цікаво відвідувати нові місця?

1. ЩО ТАКЕ СПІЛЬНОТА, СУСПІЛЬСТВО, СОЦІУМ?

Спільність потреб об’єднує людей у спільноту. Спільнота — об’єднання людей, згуртованих спільними умовами життя, метою й інтересами. Інтерес — прагнення задовольнити свої потреби й бажання. Спільнота зазвичай має високий ступінь єдності на основі спільних потреб. Прикладом спільноти

може бути група людей, які живуть в одному населеному пункті. Близькими до поняття «спільнота» є інші поняття — «суспільство» й «соціум». Суспільство складається з окремих людей, спільнот людей, об’єднаних потребами, інтересами, симпатіями, віком, статтю, національністю.

Думай

1. Чому суспільства, які мають більше спільних потреб, є міцнішими?

2. Роздивіться зображення. Спробуйте схарактеризувати запропоноване суспільство.

Для задоволення своїх потреб спільнота самоорганізову-ється. Вона визначає перелік потреб, знаходить ресурси та призначає відповідальних за вирішення поставлених

завдань. Якщо спільнота велика — дані рішення приймаються обраними представниками і представницями.

Думай

1. Які потреби у спільноти, що об’єднана територією?

2. Які потреби у спільноти, яку об’єднує любов до футболу?

2. З ЯКИХ СПІЛЬНОТ СКЛАДАЄТЬСЯ СУСПІЛЬСТВО?

Ти вже знаєш, що суспільство складається зі спільнот. Зв’язки спільнот у суспільстві називають соціальною структурою. Кожен з елементів соціальної структури пов’язаний з іншими, займає в ній притаманне лише йому місце та відіграє свою роль. Соціальна структура схожа на механізм машини, де кожна деталь виконує свою роль.

Думай

1. Спробуй виділити види спільнот у суспільстві.

2. Чому одна людина може одночасно входити до кількох спільнот?

3. Дай назву схемі.

Спільноті завжди притаманний розподіл обов’язків. Люди, які мають приблизно однакове соціальне становище, утворюють соціальні групи. Найавторитетнішими з них є ті, що пов’язані з організацією управління в групі.

Існує чотири основні критерії, за якими розподіляють людей у великі групи в суспільстві — прибуток, освіта, влада, статус. Соціальні групи наділені та користуються неоднаковими правами, мають різні обов’язки.

Думай

1. Чому людям з важливими обов’язками дають більше повноважень і вони мають більший вплив у спільноті?

2. Чому управлінці в групі мають найбільший авторитет?

Розглянь поділ на соціальні групи за важливістю в Давньому Єгипті й Україні-Русі. Поясни, чим зумовлений такий поділ.

У сучасних суспільствах представники найпрестижніших професій належать до домінуючої соціальної групи. Зазвичай їхня праця високооплачувана й пов’язана, головним чином, з інтелектуальною діяльністю, виконанням управлінських функцій. Вожді, королі, царі, президенти, політичні лідери, успішні бізнесмени, видатні вчені й діячі мистецтв у всі часи утворюють еліту суспільства.

Надзвичайно важливим елементом структури суспільства сьогодні є середня соціальна група. Вважається, що до цієї соціальної групи належать дрібні й середні власники та підприємці, вчителі, лікарі, юристи, кваліфіковані робітники та службовці. Ця частина суспільства володіє певною власністю, економічною незалежністю, свободою вибору сфери діяльності.

До робочої соціальної групи належать некваліфіковані робітники. Оскільки часто вони не можуть самостійно задовольнити своїх потреб, суспільство їм допомагає.

Намалюй схему поділу сучасного суспільства на соціальні групи, як ти її уявляєш.

3. ЧОМУ ВАЖЛИВА ҐЕНДЕРНА,

ЕТНІЧНА Й КОНФЕСІЙНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ?

Спільноти часто створюються на основі спільних ознак людей та їхньої ідентичності. Найбільш поширеними є ґендерна, етнічна й конфесійна ідентичність. Співіснування в межах однієї країни людей різних ідентичностей називають культурною різноманітністю. Різноманітність — це несхожість. Шляхом запозичення, наслідування, культурного обміну й культурного синтезу відбувається інтеграція та взаємовплив різних культур, що зумовлює єдність суспільства.

Думай

1. Пригадай, що таке ідентичність.

2. Чим цікава несхожість людей?

Від народження всі люди належать до двох статей: жіночої і чоловічої. Уявлення суспільства про те, як повинні поводити себе жінки й чоловіки, називають ґендерним. У різні історичні періоди роль жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві була неоднаковою. Часто на них покладали зовсім інші обов’язки. У сучасному світі визнається рівність статей і їхнє право самостійно обирати свої обов’язки та стиль життя.

# Так говорив/так говорила, а я думаю так

«Чоловіки та жінки — це не тільки люди: це також місцевість, де вони народилися, міська квартира або ферма, де вони зробили свої перші кроки, ігри, у які вони бавились у дитинстві, казки, що розповідали їм батьки, їжа, яку вони їли, школи, у яких вони навчалися, спорт, яким вони займалися, поети, твори яких вони читали, і Бог, у якого вони вірили».

(Вільям Сомерсет Моем, англійський письменник)

1. Розглянь малюнок на попередній сторінці. Чому, на твою думку, він показує помилкові уявлення про хлопчиків і дівчаток?

2. Яке значення в розуміння чоловіка й жінки вкладає автор цитати?

3. Чи погоджуєшся ти з ним? Що ти вкладаєш у розуміння понять «дівчинка» й «хлопчик»?

Групуйся

Попрацюйте в групах. Напишіть у двох колонках п’ять якостей хлопчика й п’ять якостей дівчинки, які ви вважаєте важливими в сучасному суспільстві. Порівняйте ці колонки. Чи можна категорично стверджувати, що якості, котрі ви виділили, належать винятково або хлопчикам, або дівчаткам?

З давніх-давен на теренах України жили різні народи. Нині в Україні проживають представники/представниці понад 100 національностей. Сучасне багатокультурне суспільство вміщує численні культурні традиції та практики, які асоціюються з різними етнічними групами, що входять до його складу. Це наче повноводна ріка, що живиться зі струмків національних культур.

Думай

1. Яка наука вивчає особливості народів (етносів)?

2. Представники яких народів живуть у твоїй громаді? Які їхні особливості?

3. Про що свідчить відсутність у паспорті громадянина/громадянки України відмітки про національність?

У демократичному суспільстві кожна людина має право на свободу світогляду й віросповідання. Віросповідання, або релігія — віра в існування Бога чи богів, інших надприродних сил. Є люди, які вірять, що все відбувається тільки за законами природи. Їх називають атеїстами. Серед прав людини є право на свободу віросповідання, тобто можливість кожній людині самостійно обирати своє уявлення про світ.

Думай

1. Чому важливо зберігати право людей на свободу віросповідання?

2. Які релігійні спільноти є у твоїй громаді? Які їхні особливості?

Роздивись карту. Зроби висновки про етнічний склад населення України

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Що таке соціум і суспільство?

2. Як рівень життя людини впливає на її соціальний статус?

3. Як різні люди співіснують у багатокультурному суспільстві?

II. Дію

Коли в 1873 р. з’явилась перша надійна друкарська машинка, першими її опанували чоловіки, і професія секретаря була надзвичайно престижною і високооплачуваною. Але коли цю роботу почали виконувати жінки, вона стала другорядною і менш оплачуваною.

1. Поміркуй, чому ця робота стала вважатися другорядною і, відповідно, стала менш оплачуваною. Тому що нею оволоділи жінки, чи, навпаки, бо робота стала менш привабливою, і чоловіки більше не хотіли її виконувати?

2. Подивись ролик про багатокультурність. Як у нашому суспільстві формується толерантне ставлення до іншого/іншої?

cutt.ly/NWDm6E

Групуйся

Створіть правила поведінки взаємодії людей з різними ідеями та цінностями.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  15. Як зберігається історична пам'ять?
Наступна сторінка:   18. Як бути суспільством?^