Інформація про новину
  • Переглядів: 89
  • Дата: 10-07-2022, 10:41
10-07-2022, 10:41

19. Які професії навколо тебе?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  18. Як бути суспільством?
Наступна сторінка:   20. Як людський розум змінює світ?

Ключові поняття:

господарство, сільське господарство, промисловість, заняття людей.

Пригадай, що таке потреби.

Що потрібно робити людині, щоб задовольнити свої потреби?

1. ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЛА ПРАЦЯ І ГОСПОДАРСТВО КОЛИСЬ І В СУЧАСНОСТІ?

Щоб задовольнити свої потреби, людині потрібно прикласти зусилля. Такі зусилля називають працею. Результатом праці є створення матеріальних і духовних благ. Праця є основою життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства загалом. Вона є основною діяльністю будь-якої організації, підприємства або установи.

# Так говорив/так говорила, а я думаю так

Життя нічого не дає без праці (Горацій).

Праця в наш час — це велике право й великий обов’язок.

(Віктор Гюго, французький писмьменник) Тільки два стимули примушують працювати людей: бажання заробітної плати і страх її втратити

(Генрі Форд, американський конструктор автомобілів).

Підганяй сам свою роботу; не чекай, щоб вона тебе підганяла

(Бенджамін Франклін, один із засновників США).

1. Як ти розумієш ці вислови? Як їхні автори говорять про працю?

2. Що ти розумієш під словом «праця»? Як ти до неї ставишся?

3. Що об’єднує ці вислови?

Для ефективної праці створюється господарство. Господарство — сукупність матеріальних ресурсів для задово-

лення потреб людини. Ведення господарства — діяльність із метою задоволення особистих чи суспільних потреб.

Цікавинка

У Середньовіччі та в Новий час назва «господарство» використовувалась також для позначення держави. Господар — слов’янський титул правителя, що використовувався у Україні-Русі, Литві, Московії, Волощині й Молдавії. У московських документах XVII ст. поступово витіснений титулом государ.

Думай

1. Як ти розумієш слово «господарювати»?

2. Поясни схему.

3. Чому, на твою думку, слов’янські правителі використовували титул «господар»?

Найменшим господарством є домашнє. Воно може вестися однією чи кількома особами, які живуть в одному житлі та разом задовольняють свої потреби, і складатися з однієї сім’ї або іншої групи людей. У давні часи до домогосподарства заможних людей відносили слуг чи невільників.

Думай

1. Які потреби можна задовольнити за допомогою домашнього господарства?

2. Які види робіт мають виконуватися у твоєму домогосподарстві для задоволення твоїх потреб?

2. ЯКІ ТРАДИЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ УКРАЇНЦІВ В МИНУЛОМУ?

Історичний розвиток суспільства поступово відділяв одні види трудової діяльності від інших. Перші люди для задоволення своїх потреб привласнювали ресурси в природи. Вони збирали рослини, ягоди, коріння, полювали, рибалили. Тому таке господарювання називають привласнювальним.

Коли первісні люди навчилися самостійно вирощувати рослини та приручили тварин, виникло сільське господарство. Оскільки люди не відбирали в природи ресурси, а самостійно їх відтворювали, такий вид господарювання назвали відтворювальним. Через те, що воно відбувається в селі, ми традиційно називаємо його сільським господарством. Отже, сільське господарство — практика вирощування рослин і худоби.

1. Про які заняття українського селянства можемо дізнатися з уривка твору Тараса Шевченка?

2. Як ти думаєш, чому в давні часи сільським господарством займалася більшість населення країн?

3. Які рослини вирощували та яких тварин розводили в Україні колись?

4. Які рослини вирощують і яких тварин розводять у твоїй місцевості нині?

Першоджерело

Думай

1. Яке місце в сучасній Україні займає привласнювальне господарювання?

2. Яке місце в сучасній Україні займає відтворювальне господарювання?

3. Розглянь схему, подану на наступній сторінці. Придумай піктограми до кожного з її секторів.

Первісні люди практично всі потреби для своєї родини задовольняли самі. Таке ведення господарства називалось натуральним. Проте згодом у деяких людей певні види робіт виходили краще. Їм пропонували обмінювати свою продукцію на іншу. Так з’явилося ремесло й торгівля. Ремесло — дрібне ручне виробництво знарядь і виробів. Торгівля — обмін товарів або послуг, часто за гроші. Господарство ставало ринковим — за якого створювалася продукція, що призначалася для продажу.

Людський розум вдосконалював знаряддя праці й винайшов машини. Виробництво знарядь і виробів, видобуток ресурсів та енергії за допомогою машин називають промисловістю. Сьогодні більшість операцій на підприємствах виконують машини (роботи), що керуються комп’ютерними програмами.

Думай

1. Які види ремесел ти знаєш?

2. Поміркуй, чому виникли гроші.

3. Подивись відео. Яку роботу виконують на підприємствах роботи?

4. Які промислові підприємства розташовані у твоїй місцевості?

3. ЩО ТАКЕ ПРОФЕСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ?

Розвиток суспільства супроводжувався етапами поділу праці.

Заняття людей (професія) — отримана у процесі спеціальної підготовки здатність виконувати певний вид роботи.

Думай

1. Роздивися зображення на попередній сторінці. Людей яких професій на ній можна розпізнати? За якими ознаками?

2. Чому для професій потрібна спеціальна підготовка?

3. Визнач п’ять професій, які тобі подобаються. Обґрунтуй свій вибір.

4. Які професії найбільше поширені у твоїй територіальній громаді? Чому?

Завдяки розвитку технологій у наш час найбільш поширеними стають професії сфери послуг, пов’язані з комп’ютерною технікою, комунікаціями, засобами мас-медіа.

Цікавинка

Футурист Томас Фрей прогнозує, що до 2030 року два мільярди робочих місць більше не існуватимуть. Це приблизно половина всіх робочих місць на планеті. Частково це пов’язано з автоматизацією, а також з іншими технологічними досягненнями. Зникне необхідність у телемаркетологах, страхових агентах, швачках, годинникарях, вантажниках, податкових консультантах, операторах обробки даних, бібліотекарях, брокерах і кредитних фахівцях. З 98 % імовірністю до 2033 року не буде спортивних суддів, касирів, пакувальників, фрезерувальників, екзаменаторів, слідчих, бухгалтерів й аудиторів. Чи можна замінити археолога, хірурга чи психолога комп’ютерним алгоритмом, — вирішить час.

1. Прокоментуйте наведені дані. Чи ти погоджуєшся з таким прогнозом?

2. До чого може призвести зникнення певних професій, і як людству слід виходити з такої ситуації?

3. Пофантазуй, які професії будуть розвиватися в майбутньому. Чому?

Вибір професії — одне з найважливіших рішень у житті кожної людини. Підготовка до свідомого вибору професії передбачає активне формування таких якостей як здібності, інтереси, ціннісні орієнтації, прагнення, професійні плани, ідеали, переконання.

Думай

1. Чому, на твою думку, вибір професії — відповідальна справа?

2. Як ти можеш готуватися до вибору своєї професії?

3. Що робити, якщо людина помилилася з вибором професії?

4. Роздивись інфографіку. Проаналізуй навички майбутнього. Які з них у тебе є, а чтого ще треба навчатися.

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Чому праця є основою життя людини?

2. Які ти знаєш традиційні заняття українців?

3. Чому одні професії зникають, а нові — з’являються?

ІІ. Дію

1. Порівняй поняття: 1 — привласнювальне й відтворювальне господарство; 2 — натуральне й ринкове господарство. Що між ними спільного, а що — відмінного?

2. Разом з однокласниками й однокласницями розташуй слова в потрібні колонки. За потреби скористайся інтернетом. Свій вибір аргументуй.

Господарська діяльність

Землеробство

Скотарство

Ремесло

Пшениця, корови, ткацтво, кам’яні сокири, свині, гончарство, жито, ячмінь, овес, рало, коні, просо, прикраси, зернотерки, плуг, серп, бондарство, виноградарство, вівці, яблука.

Групуйся

Роздивіться зображення. Складіть розповідь про те, як змінювалися зображені види діяльності. Які є основні відмінності між минулим і сьогоденням?

 

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  18. Як бути суспільством?
Наступна сторінка:   20. Як людський розум змінює світ?^