Інформація про новину
  • Переглядів: 88
  • Дата: 10-07-2022, 10:42
10-07-2022, 10:42

21. Що таке моя громада?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  20. Як людський розум змінює світ?
Наступна сторінка:   22. Як я можу брати участь в урядуванні?

Ключові поняття:

громада, громадський простір.

Пригадай, що таке «лінгвістичне джерело».

Що можна дослідити у твоїй громаді за допомогою лінгвістичних джерел?

1. ЩО ТАКЕ ТОПОНІМІКА?

Як ти думаєш, чому ці об’єкти мають таку назву?

Прочитай цитату з «Повісті минулих літ». Як пояснює походження назви міста літописець?

Першоджерело

...було [між них] три брати: одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, і сестра їх — Либідь.

І сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив — на третій горі, од чого й прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони городок [і] на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом.

Більшість географічних назв має своє значення і виникла не випадково, вони відображають особливості місцевості, історичні, культурні й побутові умови життя. Наука, що вивчає походження географічних назв, називається топонімікою (від грецьк. слів «topos» — місце й «опута» — назва, найменування, ім’я). Тлумачення топонімів справа непроста й потребує особливої уваги, праці з різноманітними джерелами.

Часто топоніміку називають «мовою землі». Вона зберігає пам’ять про минулі епохи, зниклі народи й культури, які існували на теренах нашої держави.

Думай

1. Яке походження назви твого населеного пункту?

2. На якій вулиці ти живеш? Звідки в неї така назва?

3. Яка символіка твого населеного пункту? Що вона означає?

2. ЯК РОЗВИВАЛОСЯ СЕЛО Й МІСТО?

Первісні люди не мали постійних поселень і вели мандрівний спосіб життя. Вони вирушали в пошуках рослин і тварин для харчування.

Поява землеробства спричинила утворення постійних поселень. Такі поселення виникали в долинах річок, на пагорбах, там де була достатня кількість землі. Так з’явилося село — постійне поселення, жителі якого займалися переважно обробітком землі. У селах розміщувалися двори селян з хатою, господарськими спорудами, поряд був сад і город.

Народи, які займалися переважно тваринництвом, зберегли мандрівний спосіб життя. Тимчасова стоянка кочовиків називалася кочовище (кош, кіш). У кочовищах розміщува-

лися розбірні житла та загорожі для худоби. Кочовиками в Україні були народи степу, зокрема частина кримських татар. Їхні останні кочовища зникли у ХІХ ст.

Думай

1. З’ясуй, які рослини традиційно садили в українських селах.

2. Яку худобу традиційно вирощували осілі народи України?

3. Яку худобу традиційно вирощували кочові народи України?

4. Розглянь малюнки. Чим кочовище відрізняється від села?

5. З яких матеріалів будували житла землероби й кочовики?

Частина сіл згодом перетворилась на міста. Цьому сприяв розвиток ремесел і торгівлі. Місто — поселення, мешканці і мешканки якого зазвичай зайняті поза сільським господарством. Від села місто, зазвичай, відрізняється більшою кількістю населення, значним національним, релігійним і куль турним різноманіттям.

До перших міст на теренах України частина істориків відносить Майданецьке поселення трипільської культури ІІІ тис. до н. е.

Поселення мало площу приблизно 200 га, де розташовувалося близько 3 тисяч будівель. Поява класичного міського життя на території України пов’язана з Великою грецькою колонізацією у VIII-VI ст. до н. е. На території Північного Причорномор’я виникли міста-держави.

Думай

1. Чому Майданецьке поселення деякі вчені вважають містом?

2. Де виникали грецькі колонії? Чому?

Наступний етап розвитку міст пов’язаний з розвитком України-Русі. Слов’яни мали укріплені городища, які були центрами племен і князівств.

Першоджерело

У цьому місті, як і у Венеції, на Ринку зустрінеш людей з усіх країн світу у своєму вбранні... Кожен, якою б мовою він не розмовляв, знайде тут і свою мову.

З опису Львова купцем Мартином Грюневегом (1606 р.)

Про що свідчить цей опис?

Технічні винаходи вдосконалили виробництво. Так утворилися фабрики й заводи. Оскільки ручна праця в селі за

мінювалася машинною, більшість населення переселилася в міста. У них зростає кількість багатоповерхових будинків. Міста починають змінюватися, розбудовувались порти, залізниці. Першість серед українських міст здобула Одеса, через порт якої походила торгівля. Центрами великої промисловості стали Запоріжжя, Донецьк, Миколаїв.

Думай

1. Чому в містах будують більше багатоповерхових будинків?

2. Чим сучасне місто відрізняється від сучасного села?

3. ЯКА РОЛЬ ГРОМАДИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ?

# Так говорив/так говорила, а я думаю так

тл ** V • и • •

В своїй хаті своя и правда, і сила, і воля.

(Тарас Шевченко)

Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя (Сенека).

Забудеш рідний край — твоє всохне коріння.

(Павло Тичина)

Як ти розумієш ці вислови?

Здавна мешканці і мешканки поселення мали спільні потреби: облаштування доріг, мостів, колодязів, взаємна допомога тощо. Ці проблеми вирішувалися громадою. Громада — люди, об’єднані задля спільного вирішення потреб. Люди об’єднуються в громади, пов’язуючи себе зі своєю «малою батьківщиною». Територіальна громада є добровільним об’єднанням, до якого належить усе населення, незалежно від віку чи інших ознак. Членом територіальної громади людина стає за народженням у відповідному населеному пункті або в разі прибуття до нього на проживання. До того ж, не може бути жодних обмежень за ознаками громадянства, національності, соціального стану тощо.

У сучасній Україні майже 1500 територіальних громад. Їхні органи місцевого самоврядування забезпечують спільні потреби громадян.

Думай

1. Розглянь схему. Які спільні інтереси мають громадяни?

2. Чи знаєш ти, як такі питання вирішуються у твоїй громаді?

3. Чи вважаєш ти себе членом громади? Аргументуй свою відповідь.

Завдання місцевої влади — дбати про комфорт жителів у громадському просторі. Громадський простір — територія, будівлі, споруди, що відкриті й доступні для відпочинку, задоволення потреб громадян.

Думай

1. Які об’єкти населеного пункту належать до громадянського простору?

2. Який громадянський простір є у твоєму населеному пункті, яким ти можеш користуватися?

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Як топоніміка допомагає під час вивчення історії?

2. Як виникли місто й село?

3. Що таке громада?

II. Дію

1. Розроби проєкт удосконалення громадського простору твого населеного пункту.

2. Дізнайся, які відомі українці живуть за межами України й до того ж підтримують зв’язок з «малою батьківщиною».

Групуйся

Проведіть дослідження, які топоніми є у вашому регіоні й до якого історичного періоду вони належать.

Роздивіться карту веселих топонімів нашої країни. Підготуйте проєкт «Веселі топоніми мого краю».

 

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  20. Як людський розум змінює світ?
Наступна сторінка:   22. Як я можу брати участь в урядуванні?^