Інформація про новину
  • Переглядів: 72
  • Дата: 10-07-2022, 10:43
10-07-2022, 10:43

22. Як я можу брати участь в урядуванні?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  21. Що таке моя громада?
Наступна сторінка:   23. Як можна відпочивати в громаді?

Ключові поняття:

вибір, влада, сфера послуг, людина з інвалідністю.

1. Розглянь зображення. Уяви, що на кожному із них відбувається процес прийняття рішення, що стосується багатьох людей. Опиши цей процес.

2. Як ти вважаєш, як краще приймати рішення, що стосується не лише тебе?

1. ЩО ТАКЕ ГРОМАДСЬКЕ ВРЯДУВАННЯ?

У будь-якій громаді приймаються рішення, що стосуються всіх її членів. Вони можуть прийматися керівниками громади або всіма її представниками. Процес прийняття та реалізації певних рішень називається врядуванням. Добре врядування означає прийняття рішень на користь усім.

Місцева громада самостійно вирішує питання організації свого життя.

Думай

1. Розглянь зображення. Як саме ти особисто чи інші громадяни можуть впливати на покращення середовища, у якому вони живуть? Обговори із сусідом або сусідкою по парті.

2. Що потрібно зробити владі, щоб вислухати думку зацікавлених осіб?

Громадяни і громадянки можуть самостійно створювати будинкові, вуличні чи інші об’єднання. У них вони вирішують, як покращити побут, навколишнє середовище, обла-штовувати роботу шкіл, лікарень, зон відпочинку, закладів дозвілля тощо. Ці й інші питання розглядаються на загальних зборах, а виконавчі комітети на чолі з головою виконують прийняті рішення. Таке врядування можна розглядати як застосування влади для успішного ведення справ громади.

Влада — право та можливість керувати, розпоряджатися чимось. Влада включає можливість того, хто нею володіє, впливати на події, явища та дії людей.

Думай

1. Розглянь схему самоврядування у школі. Поясни, що ти бачиш на зображенні.

2. Що ти знаєш про самоврядування у твоїй школі?

3. Чи ти береш участь у шкільному самоврядуванні?

Школа — це теж громада, й вона має своє врядування, яке ще називають самоврядуванням. Самоврядуванням можуть займатися вчителі, батьки, учні та учениці, представники громади, які вирішують разом важливі для школи питання.

У шкільній громаді ти можеш робити вибір. Вибір — це дія, можливість вибрати кого-, що-небудь. Важливо, щоб рішення приймалося з урахуванням думок усіх учасників та учасниць на принципах поваги й рівності.

# Так говорив/так говорила,а я думаю так

Якщо хочеш іти швидко — іди один. Якщо хочеш іти далеко — ідіть разом. (Африканське прислів’я)

Прочитай вислів. Як ти його розумієш щодо врядування?

Групуйся

Попрацюйте в групах. Обговоріть, які питання шкільного життя, визначені на схемі на попередній сторінці, учнівство, батьківство, вчительство можуть

2. ЯК ГРОМАДЯНИН МОЖЕ ВПЛИВАТИ НА ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМ ГРОМАДИ?

Кожен окремий громадянин/кожна окрема громадянка може впливати на вирішення проблем у своїй громаді. Перший досвід участі у спільному житті людина отримує в сім’ї. Вона виконує елементарні доручення, здобуває навички співпраці та допомоги іншим. У школі особистість розвиває навички участі у шкільному самоврядуванні. Учень чи учениця виступає в ролі лідера або лідерки класу, бере участь в обговореннях, голосуванні, вносить пропозиції, відстоює інтереси класу та школи. Так особистість переймається колективними проблемами, спільними інтересами та впливає на вирішення колективних справ.

Дитяча громадська скаутська організація «ПЛАСТ», окрім інших завдань, спрямована на розвиток активних і відповідальних громадян. Однією з акцій, які вона проводить, стало долу-чення до всесвітнього PandaChallenge. Ця акція спрямована на захист природи. Учасники щотижня отримували завдання і виконували їх.

Думай

1. Розглянь завдання для груп пластунів і пластунок. Подивися, які завдання виконували пластуни та пластунки різного віку.

2. Як виконання цих завдань може допомогти вирішити проблеми в громаді? Обговори в класі.

Участь у житті громади є різносторонньою. До традиційних форм громадської участі належать: участь у виборах;

участь у діяльності громадських організацій, що займаються проблемами спільноти;

співпраця з представниками місцевих органів влади щодо конкретної проблеми; участь в акціях протесту.

Важливим способом участі громадян/громадянок у суспільному житті є волонтерство. Волонтер або волонтерка — це той або та, хто бере участь у суспільних справах за власним бажанням, добровільно на безоплатній основі. Волонтери й волонтерки допомагають хворим, дітям, воїнам і воячкам, тваринам і всім, хто потребує їхньої допомоги.

Думай

1. Чому важливо брати участь у виборах голови громади та депутатів/ депутаток?

2. Поміркуй, як ти можеш стати волонтером чи волонтеркою, кому можеш допомагати. Обговори в класі.

Ще одним з напрямів участі в житті суспільства є меценатство та грошова підтримка громадських і благодійних організацій. Меценати — це заможні покровителі науки й мистецтва та їхніх представників і представниць. Вони

підтримують розвиток освіти, науки, культури, фінансують важливі наукові дослідження, освітні проєкти, сприяють задоволенню потреб навчальних закладів тощо.

Особистий профіль

Петро Яцик (1921-2001) — канадський бізнесмен українського походження, меценат. Направляв кошти на наукові й культурні проєкти, які мали на меті поширювати інформацію про Україну, українську історію серед української діаспори. На цю справу він пожертвував понад 16 мільйонів доларів. У 2000 р. він заснував Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Мета конкурсу — піднесення престижу української мови серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу. За останні роки кількість учасників конкурсу сягала 5 млн людей з-понад 20 країн світу.

1. Пошукай у мережі «Інтернет», які ще є відомі меценати, що сприяли розвитку української освіти, науки, культури.

2. Чи є меценати у твоїй громаді? Чим вони опікуються?

3. ЯК У ГРОМАДІ ДБАТИ ПРО ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКУ?

Для кожного громадянина/кожної громадянки важливо почуватися в безпеці й підтримувати належний стан здоров’я. Громада має звертати увагу на те, щоб сфера послуг, особливо медичних, для громадян була доступною та якісною. Сфера послуг — обслуговування, робота, що виконана для задоволення чиїхось потреб. До таких послуг належать комунальні, освітні, медичні, транспортні, банківські, юридичні тощо.

Думай

1. На твою думку, як і для чого можна популяризувати здоровий спосіб життя серед громадян? Що для цього треба зробити?

2. Як можна мотивувати й спонукати людей до заняття спортом?

Громада має створювати рівні можливості для людей з інвалідністю. Людина з інвалідністю — особа зі стійким розладом функцій організму, що зумовлений захворюванням, травмою, або з уродженими дефектами, які обмежують її життєдіяльність.

Саме тому в громадському просторі будуються пандуси, з’їзди з тротуарів, звукові сигнали світлофорів, рельєфні тротуари.

Думай

1. Розглянь світлину. Опиши, як, на твою думку, почувається людина на візку й чому.

2. Як у твоєму населеному пункті створюють рівні можливості для людей з інвалідністю?

Ще одне завдання громади — опікуватися власною безпекою. Тому вона має спільно дбати про екологічну, пожежну, дорожню, фізичну безпеку тощо. Для цього потрібно підтримувати комунікацію з правоохоронними органами, різними службами.

Розглянь світлини. До яких із зображених видів діяльності ти можеш залучитися, щоб допомогти громаді?

Першоджерело

Інститут миру й порозуміння розуміє безпеку в громаді широко. Вона поєднує в собі не лише наявні системи віде-оспостереження, патрулювання вулиць, пожежну безпеку й безпеку дорожнього руху, доступ до закладів охорони здоров’я та інших безпеко-вих механізмів, а й такі компоненти, як згуртованість громади, високий рівень довіри в ній.

Думай

Прочитай твердження. Чи погоджуєшся ти з ними? Аргументуй чому.

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Що таке врядування?

2. Як можна впливати на вирішення проблем громади?

3. Як дбати про здоров’я в громаді?

II. Дію

1. Знайди приклади волонтерської діяльності в мережі «Інтернет».

2. Поміркуй і запропонуй, як можна взяти під опіку безпритульних тварин і як їм допомогти.

Групуйся

Запропонуйте ініціативи, які треба реалізувати у школі. Обговоріть їх у класі. Шляхом голосування виберіть одну з них й запропонуйте самоврядуванню реалізувати її спільно. Реалізуйте цю ініціативу.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  21. Що таке моя громада?
Наступна сторінка:   23. Як можна відпочивати в громаді?^