Інформація про новину
  • Переглядів: 99
  • Дата: 10-07-2022, 10:50
10-07-2022, 10:50

27. Які праці прославили видатних істориків?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  26. Як пізнається минуле?
Наступна сторінка:   28. Що відбувалось у давній історії?

Ключові поняття:

алгоритм.

Як люди стають відомими?

Яких відомих людей можна назвати видатними?

1. ЯКІ ВИДАТНІ ІСТОРИКИ/ІСТОРИКИНІ ПИСАЛИ ПРО УКРАЇНУ В МИНУЛОМУ?

Мапа світу за Геродотом

Бюст Геродота (// ст. н. е., Єгипет)

«Батьком історії» вважають грека Геродота, який жив у V ст. до н. е.

Геродот багато подорожував, коли створював свою «Історію» в дев’яти книгах. Як історик, він намагався відокремлювати факти від вигадок. Його дослідження підтверджується даними археології.

Думай

1. Поміркуй, чому історики/історикині вважають, що знайдений на розкопках бюст зображує Геродота.

2. Подивись на карту світу, як його уявляв Геродот. Що в його уявленнях помилкове? Чому Геродот помилявся?

Першим істориком нашої землі можна назвати Нестора Літописця. У 1073 р. він став монахом Києво-Печерського монастиря, де почав писати літературні й історичні твори. Саме він вважається упорядником історичного дослідження про історію Русі «Повість минулих літ».

Думай

1. Як зображено Нестора Літописця на книжній ілюстрації XV ст.?

2. Спробуй прочитати фрагмент тексту літопису на ілюстрації. Яка його особливість?

Особистий профіль

Видатним дослідником запорозького козацтва був Дмитро Яворни-цький (1855-1940). Він збирав і досліджував різноманітні джерела з історії Запорозької Січі. Результатом р оботи стало написання понад 200 праць з історії, зокрема таких: «Історія запорозьких козаків», «Вольності запорозьких козаків». У попередньому параграфі було подано картину Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Дмитро Яворницький допомагав художнику порадами. Саме тому Ілля Рєпін на картині зобразив Дмитра Яворницького в образі писаря.

1. Як ти думаєш, чому Дмитро Яворницький вирішив фотографуватися в давньому одязі?

2. Чому Ілля Рєпін звернувся за консультацією про запорожців саме до Дмитра Яворницького?

Особистий профіль

Найвидатнішим українським істориком початку ХХ ст. — «батьком історії України» — вважають Михайла Грушевського (1866—1934). Вчений ґрунтовно досліджував історію українського народу, українську літературу, етнографію. У своїх працях Михайло Грушевський спирався на дослідження попередніх дослідників історії, а також самостійно збирав матеріал, використав численні документи з архівів України та зарубіжних країн. Він написав близько двох тисяч праць, де довів давність українців. Найважливішими з них є «Історія України-Руси» в десяти томах, «Нарис історії українського народу», «Ілюстрована історія України».

1. Чому, на твою думку, Михайла Грушевського зображено на грошовій купюрі? Чому грошовий знак оформлено саме так?

Цікавинка

Видатних істориків ушановують по-різному. їм ставлять пам’ятники, їхніми іменами називають вулиці, музеї, інші установи. Михайла Грушевського пам’ятають не лише як історика, а й історичного діяча. Йому присвячено мурал у Києві.

Мурал — найчастіше картина або величезне «графіті», що нанесене на поверхню стіни.

Які мурали тобі доводилося бачити? Чи стосувалися вони історичних діячів?

Особистий профіль

У давні часи жінки не мали рівних прав із чоловіками в багатьох галузях діяльності, зокрема науці. Проте їхня боротьба за рівноправ’я мала успіх.

Першою жінкою в Російській імперії, що здобула ступінь доктора історії, стала Олександра Єфименко (18481918). Відбулося це 1910 року. Особливе місце в її науковому доробку посідає «Історія українського народу», в якій описано історію України з найдавніших часів до XIX ст.

Чому, незважаючи на значні історичні дослідження, Олександра Єфименко стала докторкою історії тільки в шістдесят два роки?

2. ЯК ДОСЛІДЖУЄТЬСЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ?

Дослідження історії України не обмежується ХІХ або ХХ століттям. Воно продовжується і сьогодні.

Особистий профіль

Віктор Даниленко (нар. 1949 р.) спеціалізується переважно на вивченні історії українського суспільства, держави та культури ХХ століття. Він автор понад 200 наукових праць, брав участь у написанні багатотомних видань: «Історія Української РСР»,

«Історія Києва», «Нариси історії української інтелігенції», «Все про Україну», «Історія української культури» й інші. Працює в Інституті історії України Національної академії наук України та викладає в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Інститут історії України Національної академії наук України — науково-дослідний центр, співробітники якого досліджують історію України. Інститут був створений у 1936 р. Науковці інституту досліджують усі періоди історії України. Найбільша увага приділяється періоду Національно-визвільної революції українського народу 1648-1676 рр., епосі українського Відродження ХІХ ст., трагедій ХХ століття.

Особистий профіль

Ярослав Грицак (нар. 1960 р.) очолює Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка, засновник і головний редактор щорічного наукового видання «Україна модерна». Він відомий фахівець із новітньої історії Центральної і Східної Європи, зокрема України, підготував понад 500 наукових публікацій. Серед них книжки «Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX століття», «Життя, смерть та інші неприємності» та інші. За свої досягнення відзначений численними нагородами.

Чому Ярослав Грицак досліджує не лише історію України, а й сусідніх країн? Поміркуй, чому Ярослава Грицака запрошують виступати в різних країнах?

Особистий профіль

Наталія Старченко (нар. 1961 р.) є дослідницею історії України середніх віків. Вона акцентує увагу на історії еліти Речі Посполитої, розкриває історії заможних чоловіків і жінок. Остання праця наукови-ці — «Українські світи Речі Посполитої» — містить 105 історій про наше минуле, що побудовані на основі судових справ.

Думай

1. Як ти розумієш слово «еліта»?

2. Які джерела використала науковиця для книжки «Українські світи Речі Посполитої»?

3. Перейди за QR-кодом і виконай завдання.

https://cutt.ly/

PONTm3e

3. ХТО ДОСЛІДЖУЄ ІСТОРІЮ МОГО КРАЮ?

Історію окремих поселень і громад часто досліджують професійні та непрофесійні іс-торики/історикині. Їх називають краєзнавцями. Краєзнавці вивчають історію, географію, економіку, етнографію, культуру, мистецтво, пам’ятки певного краю. Дослідників і дослідниць з різних регіонів України об’єднує Національна спілка краєзнавців України.

Думай

1. Роздивись емблему Національної спілки краєзнавців України. Спробуй пояснити її зміст.

2. Разом з учителем або вчителькою з’ясуй імена дослідників/дослід-ниць твого краю та назви їхніх праць.

Дослідити історію рідного краю можна самому/самій. Невелике дослідження допоможе зрозуміти особливості місцевих подій і явищ, діяльність історичних осіб. Нижче подано план дослідження, за яким ти можеш працювати.

Інструкція

План дослідження історико-архітектурних об’єктів:

1) нанесення об’єкта на карту;

2) створення фотографій, плану об’єкта;

3) визначення часу створення, автора/авторки, замовни-ка/замовниці, призначення об’єкта;

4) опис об’єкта, визначення його архітектурної та історичної цінності;

5) дослідження етапів історії об’єкта;

6) з’ясування...підтвердження...уточнення визначних діячів, що пов’язані з об’єктом.

Думай

На основі поданого плану спробуй скласти подібний план для дослідження історії вулиці або пам’ятника.

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Який зміст фрази «батько історії»?

2. Які відомі праці українських істориків й історикінь?

3. З якою метою досліджують історію рідного краю?

II. Дію

1. За допомогою мережі «Інтернет» знайди інформацію про дослід-ників/дослідниць історії України, яких не згадано в параграфі. Які події вони досліджували?

2. Уяви себе професійним істориком/історикинею. Що ти б досліджу-вав/досліджувала й чому?

Групуйся

За допомогою плану, поданого в параграфі, дослідіть історичну пам’ятку, що її можна побачити у вашому населеному пункті. Дізнайтеся більше про найбільший фотоконкурс у світі «Вікі любить пам’ятки». За бажанням візьміть у ньому участь.

 

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  26. Як пізнається минуле?
Наступна сторінка:   28. Що відбувалось у давній історії?^